జారీ చేసినది పోస్టు పేరు అర్హతలు చివరి తేది links
బటర్‌ఫ్లై ఫీల్డ్స్‌ Bufferfly fields: బటర్‌ఫ్లై ఫీల్డ్స్‌లో ప్లాస్టిక్‌ మౌల్డ్‌ డిజైనర్‌ పోస్టులు  డిగ్రీ 28-07-2024 Click Here
వివిడ్‌ లెర్నింగ్‌ VIVID: వివిడ్‌ లెర్నింగ్‌లో ప్రొడక్ట్‌ మార్కెటింగ్‌ పోస్టులు  డిగ్రీ 01-08-2024 Click Here
డిజిటల్‌ ఇప్సమ్‌ Digital Ipsum: డిజిటల్‌ ఇప్సమ్‌లో సైకాలజీ కంటెంట్‌ రైటర్‌ పోస్టులు  డిగ్రీ 21-07-2024 Click Here
నువెడ్ NUVED Business School: నువెడ్‌ బిజినెస్‌ స్కూల్‌లో జనరల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పోస్టులు  డిగ్రీ 16-08-2024 Click Here

ట్రెండింగ్ కథనాలు

ప్రధాన కథనాలు

ఇంగ్లిష్ నేర్చుకుందాం

Issued By Post Name Qualification Last Date notification
Butterfly Fields Butterfly Fields - Plastic Mold Designer Posts  Degree 28-07-2024 Click Here
vivid learning Vivid Learning  - Product Marketing Posts Degree 01-08-2024 Click Here
Digital Ipsum Digital Ipsum: Psychology Content Writer Posts at Digital Ipsum  Degree 21-07-2024 Click Here
Nuveed Nuved Business School - General Management Posts  Degree 16-08-2024 Click Here

ప్రధాన కథనాలు

ఇంగ్లిష్ నేర్చుకుందాం