జారీ చేసినది పోస్టు పేరు అర్హతలు చివరి తేది links
సైబర్‌ఫ్రాట్‌ CyberFrat: టెలికాలింగ్‌   ---- 02-06-2023 Click Here
ఇంటెసమ్‌ Intesome: ఇంటర్నేషనల్‌ బిజినెస్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ---- 02-06-2023 Click Here
బిజ్‌అప్‌ BizUp: ఈ-కామర్స్‌ ఆపరేషన్స్‌    ---- 02-06-2023 Click Here
బిజ్‌అప్‌ BizUp: కస్టమర్‌ రిలేషన్‌షిప్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ---- 02-06-2023 Click Here