• facebook
  • whatsapp
  • telegram

6 - 9 అధ్యాయాలు (సీనియర్ ఇంటర్)

1. నిశ్చితం (A): మొక్కలు జీవించినంతకాలం పెరుగుదలను అనిశ్చితంగా కొనసాగించగలిగే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి.
వివరణ (R): వాటి దేహంలోని కొన్ని ప్రదేశాల్లో విభాజ్య కణజాలాలు ఉంటాయి.
జ: A, R సరైనవి. A కు R సరైన వివరణ.

 

2. కింది వ్యాఖ్యలను అధ్యయనం చేసి, సరికాని దాన్ని గుర్తించండి.
1) వైరస్‌ల వర్గీకరణలో ICTV ప్రకారం 3 వర్గీకరణ స్థాయులు మాత్రమే ఉన్నాయి.
2) HIV అనేది AIDS ను కలిగించే వైరస్ ప్రజాతి.
3) నామీకరణలో ప్రజాతి పేరు, జాతి పేరు చివర వైరస్ అని ఉంటుంది.
4) పోలియో వైరస్ బహు భుజాకృతిలో ఉంటుంది.
జ: 2 (HIV అనేది AIDS ను కలిగించే వైరస్ ప్రజాతి.)

 

3. ABA రసాయనికంగా వీటిని పోలి ఉంటుంది.
A) ఇథిలీన్        B) GA      C) డార్మిన్      D) ఆక్సిన్‌లు 
E) ఆబ్సిసిన్ II      F) సైటోకైనిన్‌లు      G) నిరోధకం B
జ: CEG

4. కింది హార్మోన్ పరిపక్వం చెందిన ఫలాల్లో శ్వాసక్రియా క్లైమాక్టిక్‌ను ప్రేరేపిస్తుంది.
1) బోల్టింగ్‌ను ప్రేరేపించే హార్మోన్
2) మామిడిలో పుష్పోత్పత్తిని ప్రేరేపించే హార్మోన్
3) టొమాటోలో అనిషేక ఫలనాన్ని ప్రేరేపించే హార్మోన్
4) అబ్బురపు కాండాలు ఏర్పడటానికి తోడ్పడే హార్మోన్
జ: 2 (మామిడిలో పుష్పోత్పత్తిని ప్రేరేపించే హార్మోన్)

 

5. కింది వ్యాఖ్యలను పరిశీలించి సరైన వాటిని గుర్తించండి.
 A. బ్యాక్టీరియాలో సంయుగ్మం అనేది సంయుగ్మ ప్లాస్మిడ్‌ల సహాయంతో జరుగుతుంది.
B. జిండర్, లీడర్‌బర్గ్ చేసిన ప్రయోగాల వల్ల DNA జన్యుపదార్థం అని కనుక్కున్నారు.
C. కొన్ని బ్యాక్టీరియాలను బయోసెన్సార్స్‌గా ఉపయోగిస్తారు.
D. లూయీపాశ్చర్‌ను బ్యాక్టీరియాలజీ పితగా భావిస్తారు.
జ: A

 

6. ఒకే క్రోమోజోమ్‌లోని జన్యువుల జతల మధ్య పునఃసంయోజన పౌనఃపున్యాన్ని ఉపయోగించి క్రోమోజోమ్‌ల పటాలను నిర్మించింది.
జ: స్టర్టెవాంట్

7. నిశ్చితం (A): జన్యువుల్లో వాటి లక్షణాలను వ్యక్తీకరించడానికి కావాల్సిన విషయ పరిజ్ఞానం ఉంటుంది.
వివరణ (R): జన్యువులు వాటి లక్షణాల వ్యక్తీకరణకు కావాల్సిన అవకాశాన్ని, వాతావరణం దానికి కావాల్సిన కార్యరూపం దాల్చే పరిస్థితిని కలిగిస్తుంది.
జ: A సరైంది. R తప్పు.

 

8. వైరస్‌లో ఉండేది?
జ: RNA లేదా DNA

 

9. నిశ్చితం (A): ఆంకో వైరస్‌లు క్యాన్సర్‌ను కలిగిస్తాయి.
    వివరణ (R): మానవ పాపిల్లోమా వైరస్ మానవుల్లో మాత్రమే క్యాన్సర్‌ను కలిగిస్తుంది.
జ: A సరైంది. R తప్పు.

 

10. క్యాన్సర్ కణాలు ఈ రకమైన ఉత్పరివర్తనాలను చూపుతాయి.
జ: క్రోమోజోమ్‌ల విపథనాలు

11. జతపరచండి.


ఇదే సరైన జోడింపు.
      I   II   III   IV
జ: C  D   B   A

 

12. జతపరచండి.

ఇదే సరైన జోడింపు.
      I    II   III   IV
జ: C   D   A   B

13. కింది పెరుగుదల పరామితులను, పెరిగే భాగాలతో జతపరచండి.

ఇదే సరైన జోడింపు.
      I   II   III   IV
జ: B  D   C    A

 

14. జతపరచండి.

ఇదే సరైన జోడింపు.
      I   II   III  IV
జ: B  D   A   C

 

మానవ సంక్షేమంలో మొక్కలు, సూక్ష్మ జీవులు

1. కృత్రిమ విత్తనాలు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే రసాయనం?   
జ: సోడియం ఆల్జినేట్‌


2. వైరస్‌రహిత మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయడానికి కణజాల వర్థనంలో ఉపయోగించే మొక్క భాగం 
జ: విభాజ్య కణజాలం


3. కాండం నుంచి వేర్ల ఉత్పత్తికి తోడ్పడేది? 
జ: ఆక్సిన్లు 


4. కాలస్‌ అంటే? 
జ: విభేదనం చెందని మృదుకణజాల సమూహం


5. కొబ్బరి నీరు కలిగి ఉండేది?
జ:  సైటోకైనిన్లు


6. కణజాల వర్థనంలో కాండం, వేర్ల ఉత్పత్తికి తోడ్పడేవి?
జ: ఆక్సిన్లు, సైటోకైనిన్లు


7. ఒక కణం నుంచి పూర్తి మొక్కను ఉత్పత్తి చేసే సాంకేతిక ప్రక్రియను ఏమంటారు?
జ: కణజాల వర్థనం


8. అంతర్జాతీయ వరి పరిశోధనా సంస్థ (ఐఆర్‌ఆర్‌ఐ) ఎక్కడ ఉంది?
జ: ఫిలిప్పీన్స్‌

9. జీనోమ్‌ అంటే?
జ: ఏకస్థితిక క్రోమోజోముల జట్టు


10. వేటి మధ్య సంకరణం వల్ల ట్రోటికేల్‌ ఏర్పడింది?
జ: గోధుమ, రై


11. విపుంసీకరణ అంటే 
జ: పరాగకోశాలు తొలగించడం


12. భారతీయ హరిత విప్లవ పితామహుడు?
జ: స్వామినాథన్‌


13. ఒక మొక్క నుంచి క్రోమోజోముల సంఖ్యను రెట్టింపు చేసే విధానంలో వాడే రసాయనం 
జ: పాలి ఇథిలీన్‌ గ్లైకాల్‌


14. ఒక్క మొక్క ఏక స్థితిక క్రోమోజోముల సంఖ్య 7 అయితే ఆ మొక్క నల్లి సోమిక్‌ స్థితిలో ఉండే క్రోమోజోములు ఎన్ని? 
జ: 12

15. సంకరణంలో బాగింగ్‌ దేన్ని నిరోధిస్తుంది?|
జ: అవాంఛనీయ పరపరాగ సంపర్కం


16. హెటిరోసిస్‌ అనే పదాన్ని మొదటిసారిగా ప్రవేశ పెట్టింది ఎవరు? 
జ: షల్‌


17. ఒక చతుఃస్థితిక స్త్రీ మొక్కను, ఒక ద్వయ స్థితిక పురుష మొక్కతో సంకరణం జరిపారు. దాన్ని కాల్చిసిన్‌తో అభిచర్య జరిపారు. దాని ఫలితంగా ఏర్పడే కణంలోని క్రోమోజోమ్‌ స్థితి ఏది? 
జ: 10n

 
18. సంకరణ పద్ధతిలో మొదటి దశ 
జ: జనకులను ఎన్నుకోవడం


19. ఉత్పరివర్తన ప్రజననం వీరి ప్రయోగాల అధ్యయనాల మీద ఆధారపడింది? 
జ: ముల్లర్, స్టాడ్లర్‌


20. సరికాని జతను గుర్తించండి. 
1) శుద్ధ వంశీక్రమ వరణం - సమయుగ్మజ మొక్కలు  
2) క్లోనల్‌ వరణం - విషమ యుగ్మజ మొక్కలు 
3) మెండల్‌ - ఫాసియోలస్‌ వల్లారిస్‌ 
4) హ్యుగోడీవ్రిస్‌ - సహజ వరణం
జ: హ్యుగోడీవ్రిస్‌ - సహజ వరణం


21. కిందివాటిలో సరికాని వ్యాఖ్యను గుర్తించండి.
1)  ఒకే క్లోన్‌లో ఉండే మొక్కల్లో ఉత్పరివర్తనాలు జరిగినట్లయితే లక్ష్యం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.
2)  క్లోనల్‌ వరణంలో ఏర్పడిన సంతతి అనేక తరాల వరకు స్థిరంగా ఉంటుంది. 
3) క్లోనల్‌ వరణంలో దృశ్య రూప లక్షణాల పరంగా ఆరోగ్యవంతమైన మొక్కలను ఎన్నుకుంటారు.
4) సంకరణంలో కొత్త వాంఛనీయ లక్షణాలు ప్రవేశపెట్టడానికి అవకాశం ఉండదు.
జ: సంకరణంలో కొత్త వాంఛనీయ లక్షణాలు ప్రవేశపెట్టడానికి అవకాశం ఉండదు.


22. మొక్కల ప్రజననంలో పూరాతన పద్ధతి 
జ: బహుస్థితిక ప్రజననం


23. సరైన వ్యాఖ్యను గుర్తించండి.  
1)  జనాభాలో జన్యు వైవిధ్యం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే వరణం అంత ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. 
2)  ఇప్పుడున్న అనేక పంటలు పురస్థాపన ద్వారా ప్రవేశపెట్టారు. 
3)  ప్రకృతిలో వరణం పురాతన పద్ధతి కాదు.
4)  బీజ పదార్థాన్ని విత్తనాలు, పుప్పొడి రూపాల్లో నిల్వ చేయలేం.
జ: జనాభాలో జన్యు వైవిధ్యం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే వరణం అంత ఫలప్రదంగా ఉంటుంది.


24. మొక్కల ప్రజననం ఉద్దేశాల సంబంధపరంగా సరికాని వ్యాఖ్యను గుర్తించండి.
1) వ్యాధులు, ప్రతికూల వాతావరణానికి నిరోధకత పెరగడం.
2) దిగుబడి అధికం అవుతుంది, సస్యాల నాణ్యత పెరగదు. 
3) దిగుబడిలో మార్పు ఉండదు. సస్యాల నాణ్యత తగ్గడం. 
4) పంటల మార్పిడికి అనుకూలంగా, త్వరితంగా పక్వానికి వచ్చే రకాలను ఉత్పత్తి చేయడం, సులువుగా పంటకోతలు నిర్వహించడం, వివిధ ప్రాంతాల్లో పెంచడానికి అనుకూలతను చూపించడం.
జ: దిగుబడిలో మార్పు ఉండదు. సస్యాల నాణ్యత తగ్గడం. 


25. ఐఆర్‌-8 రకం ప్రజాతి నామం? 
జ: ఒరైజా


26. ఒకే ఒక మొక్క నుంచి శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే మొక్కల సమూహం?
జ: క్లోన్‌ 


27. కాల్చికమ్‌ ఆటమ్నేల్‌లోని ఏ భాగం నుంచి కాల్చిసిన్‌ లభిస్తుంది?
జ: విత్తనం 


28. హ్యుగో డీ వ్రిస్‌ మొదటి సారిగా ఉత్పరివర్తనాలను దేనిలో గుర్తించాడు?
జ: ఈనోధెరా


29. వరిలో ఐఆర్‌-8 రకాన్ని ఫిలిప్పీన్స్‌ నుంచి భారత్‌లోకి ప్రవేశపెట్టారు. ఈ రకం అనేక వ్యాధులకు సుగ్రహ్యతను చూపిస్తుంది. అయితే కింది ఏ పద్ధతి ద్వారా ఈ వ్యాధులకు నిరోధకతను పెంచారు?  
జ: ఉత్పరివర్తన ప్రజననం


30. కిందివాటిని వర్థనం చేయడానికి ఏ మౌలిక యానకం వాడతారు?
i) అంకురించే విత్తనాలు 
ii)  సూక్ష్మ జీవరహిత మొలకలు     iii) కాలస్‌           
జ: అన్నీ సరైనవి

Posted Date : 12-04-2021

<

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్‌లో కనిపించే వ్యాపార ప్రకటనలు వివిధ దేశాల్లోని వ్యాపారులు, సంస్థల నుంచి వస్తాయి. మరి కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచి మేరకు కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత సాయంతో ప్రదర్శితమవుతుంటాయి. ఆ ప్రకటనల్లోని ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను పాఠకులు స్వయంగా విచారించుకొని, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కొనుక్కోవాలి లేదా వినియోగించుకోవాలి. వాటి నాణ్యత లేదా లోపాలతో ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు, ఈ-మెయిల్స్ కి, ఇంకా ఇతర రూపాల్లో సమాచార మార్పిడికి తావు లేదు. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం కుదరదు. పాఠకులు గమనించి, సహకరించాలని మనవి.

స్టడీమెటీరియల్

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌