Card image cap
సాంఘిక శాస్త్రం - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
జనరల్ సైన్స్ - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
గణితం - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
తెలుగు - మోడల్
పేపర్లు సమాధానాలు-2023
Card image cap
ఇంగ్లిష్ - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
గణితం IIఎ IIబి - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023