1.స‌బ్జెక్టు నాలెడ్జ్ (ఐటీఐ స్థాయి)

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు