6. భారత రాజ్యాంగం స్వభావం - రాజ్యాంగ అభివృద్ధి - భారత రాజ్యాంగ విశిష్ట లక్షణాలు - ప్రవేశిక - ప్రాథమిక హక్కులు, ఆదేశిక సూత్రాలు వాటి సంబంధం - ప్రాథమిక విధులు, విశేష లక్షణాలు - ఏక కేంద్ర, సమాఖ్య వ్యవస్థలు.
    ప్రాథమిక హక్కులు, ఆదేశిక సూత్రాలు - ప్రాథమిక విధులు - కేంద్రం
  • మౌలికాంశాలు
    భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం - పనితీరు (మొదటి అయిదు లోక్‌సభలు)
  • మౌలికాంశాలు

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌