2. భారత ఆర్థిక విధానాలు: వ్యవసాయ విధానాలు - భారత జీడీపీలో వ్యవసాయరంగ పాత్ర - వ్యవసాయ ఉత్పత్తి, పంపిణీ, విత్తపర సమస్యలు, పారిశ్రామిక విధానాలు - భారతదేశంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, ప్రధాన లక్షణాలు, వివిధ రంగాల కూర్పు - ఉపాధిలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ రంగాల ఉత్పాదకత అభివృద్ధి - ఐటీ పరిశ్రమల పాత్ర.

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు