7. ఆంధ్రప్రదేశ్, వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక వృద్ధి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఆదాయం, ఉద్యోగితలో వ్యవసాయ పాత్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భూసంస్కరణలు - వ్యవసాయ పద్ధతులు - సాగునీటిపారుదల విధానం, వ్యవసాయానికి ఆర్థిక వనరులు - వ్యవసాయ రాయితీలు - ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ - ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పరిశ్రమల అభివృద్ధి, నిర్మాణం - పరిశ్రమల ప్రోత్సాహకాలు - పారిశ్రామిక కారిడార్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రత్యేక ఆర్థిక మండళ్లు (సెజ్‌లు) - పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి అడ్డంకులు - విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులు.

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు