8. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వనరుల అభివృద్ధి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బడ్జెట్‌ వనరులు, ఆవరోధాలు - ఆంధ్రప్రదేశ్‌ విభజన చట్టం, నిబంధనలు సఫలీకృతం అవ్వడం - కేంద్ర సహాయం, సంఘర్షణ సమస్యలు - ప్రజారుణం- ప్రాజెక్టులకు సహాయం - ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర, స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి - భారతదేశం, ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలికలు.

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు