5. హక్కుల సమస్యలు (మానవ హక్కులు, మహిళా హక్కులు, ఎస్సీ/ ఎస్టీ హక్కులు, బాలల హక్కులు) మొదలైనవి.
రాజ్యాంగం - ఎస్సీ, ఎస్టీ మైనారిటీలు, స్త్రీలు
జాతీయ, రాష్ట్రీయ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ కమిషన్లు
మహిళా కమిషన్, జాతీయ, రాష్ట్రీయ మైనారిటీ కమిషన్లు, మానవ హక్కుల కమిషన్
జాతీయ షెడ్యూల్డ్ తెగల కమిషన్
పౌరులు - పౌరసత్వం
సమాచార హక్కు చట్టం - లోక్‌పాల్‌, లోకాయుక్త
భారత్‌లో సంక్షేమ యంత్రాంగం
లా కమిషన్‌
జాతీయ మహిళాకమిషన్,జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్
జాతీయ షెడ్యూల్ కులాల కమిషన్ జాతీయ షెడ్యూల్ తెగల కమిషన్ - 2
జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్‌ జాతీయ మైనార్టీ కమిషన్‌
సమాచార హక్కు చట్టం, 2005 లోక్‌పాల్, లోకాయుక్త
సహకార సంఘాలు
షెడ్యూల్డ్, గిరిజన ప్రాంతాల పరిపాలన
రైల్వే రవాణా
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు