3. సంబంధాలపై సమస్యలు.
ర‌క్త సంబంధాలు
రక్త సంబంధాలు-1
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు