• facebook
  • whatsapp
  • telegram

దిల్లీ సుల్తానులు

1. దిల్లీ సుల్తాన్ రాజ్య స్థాపకుడు ఎవరు?
జ: కుతుబుద్దీన్ ఐబక్

 

2. కుతుబుద్దీన్ మొదటి రాజధాని ఏది?
జ: లాహోర్

 

3. దిల్లీ సుల్తాన్ రాజ్యాన్ని పాలించిన మొదటి వంశానికి చెందినవారిలో ఇల్బారి తెగకు చెందని వ్యక్తి ఎవరు?
జ: కుతుబుద్దీన్ ఐబక్

 

4. లాహోర్‌లో చౌగాన్ ఆట ఆడుతూ మరణించిన దిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: కుతుబుద్దీన్ ఐబక్

 

5. కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ ఏ సూఫీ మత గురువు పేరుమీదుగా కుతుబ్‌మీనార్ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించాడు?
జ: కుతుబుద్దీన్ బక్తియార్ కకి

 

6. కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ తర్వాత దిల్లీ సింహాసనాన్ని అధిష్టించిన వ్యక్తి ఎవరు?
జ: ఆరామ్ షా

 

7. దిల్లీ సుల్తాన్ రాజ్య నిజమైన స్థాపకుడిగా పేరుపొందింది ఎవరు?
జ: ఇల్‌టుట్‌మిష్

 

8. ఇల్‌టుట్‌మిష్ ప్రవేశపెట్టిన వెండి నాణేలను ఏమంటారు?
జ: టంకా

 

9. మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రలో ఏకైక ముస్లిం పాలకురాలు ఎవరు?
జ: రజియా

 

10. రజియా కాలంలో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందిన జలాలుద్దీన్ యాకూత్ ఏ దేశానికి చెందిన వ్యక్తి?
జ: అబిసీనియా

 

11. రజియాపై తిరుగుబాటు చేసిన అల్తునియా ఏ రాష్ట్ర గవర్నర్?
జ: భటిండా

 

12. ఏ విదేశీ యాత్రికుడి రచనలు దిల్లీ సుల్తాన్ల చరిత్ర తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడలేదు?
జ: అబ్దుల్ రజాక్

 

13. దివాని అరిజ్ అనే సైనిక శాఖను ఏర్పాటుచేసిన సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: బాల్బన్

 

14. ప్రజాభీష్టం మేరకు దిల్లీ సుల్తాన్ అయిన వ్యక్తి ఎవరు?
జ: రజియా

 

15. నసీరుద్దీన్ మహమ్మద్ నుంచి ఉలుగ్‌ఖాన్ బిరుదు పొందిన వ్యక్తి ఎవరు?
జ: బాల్బన్

 

16. ఇరాన్ నాయకుడు అఫ్రసియాబ్ సంతతికి చెందిన వ్యక్తిగా ఏ దిల్లీ సుల్తాన్‌ను పేర్కొంటారు?
జ: బాల్బన్

 

17. మొదటిసారిగా భారతదేశంలో పర్షియన్ నూతన సంవత్సర వేడుకలను ప్రవేశపెట్టిన సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: బాల్బన్

 

18. మంగోలుల దాడిలో మరణించిన బాల్బన్ కుమారుడు ఎవరు?
జ: మహమ్మద్

 

19. పక్షవాతంతో మరణించిన దిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: కైకుబాద్

 

20. ఖిల్జీ వంశ స్థాపకుడు ఎవరు?
జ: జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ

 

21. అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ మొదటి దండయాత్ర ఏ ప్రాంతంపై జరిగింది?
జ: గుజరాత్

 

22. అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ చేతిలో ఓటమి పొందిన మేవాడ్ రాజు ఎవరు?
జ: రతన్ సింగ్

 

23. గుజరాత్ ఆక్రమణ తర్వాత అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఎవరిని గుజరాత్ గవర్నర్‌గా నియమించాడు?
జ: అల్ప్ ఖాన్

 

24. పద్మవత్ గ్రంథ రచయిత ఎవరు?
జ: మాలిక్ మహమ్మద్ జయసి

 

25. క్రీ.శ.1305లో మాల్వాను ఆక్రమించిన అల్లావుద్దీన్ సేనాని ఎవరు?
జ: ఐన్-ఉల్-ముల్క్ ముల్తాని

 

26. మాలిక్ కఫూర్ చేతిలో ఓటమి పొందిన కాకతీయరాజు ఎవరు?
జ:  రెండో ప్రతాపరుద్రదేవుడు

 

27. ఘియాజుద్దీన్ తుగ్లక్ అసలు పేరు ఏమిటి?
జ: ఘాజి మాలిక్

 

28. అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ కాలంలో భూమి శిస్తును ఏమని పిలిచేవారు?
జ: భాగ

 

29. జౌహార్ పద్ధతి గురించి తన రచనలో పేర్కొన్నది ఎవరు?
జ: అమీర్ ఖుస్రూ

 

30. పన్ను బకాయిలను పూర్తిస్థాయిలో వసూలు చేయడానికి అల్లావుద్దీన్ ఏర్పాటుచేసిన నూతన శాఖ ఏది?
జ: దివాని ముస్తక్‌రాజ్

 

31. గుర్రాలకు ముద్రలు వేసే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన దిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ

 

32. మార్కెట్ల నియంత్రణ కోసం అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ నియమించిన అధికారిని ఏమని పిలిచేవారు?
జ: షెహ్న-ఇ-మండి

 

33. అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఏ సంవత్సరంలో మరణించాడు?
జ: 1316

 

34. అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ కాలంలో గుర్రాల వ్యాపారం ఎవరి ఆధీనంలో ఉండేది?
జ: ఆఫ్ఘన్లు

 

35. తుగ్లక్ వంశ స్థాపకుడు ఎవరు?
జ: ఘియాజుద్దీన్ తుగ్లక్

 

36. తుగ్లక్‌లు ఏయే తెగలకు చెందినవారు?
జ: కరౌనా టర్క్

 

37. తుగ్లకాబాద్‌ను నిర్మించిన దిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: ఘియాజుద్దీన్ తుగ్లక్

 

38. మహమ్మద్‌బీన్ తుగ్లక్ అసలు పేరు ఏమిటి?
జ: జునాఖాన్

 

39. అజ్‌మేర్ (అజ్మీర్)లోని మొయినుద్దీన్ చిష్టీ సమాధిని సందర్శించిన మొదటి దిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: మహమ్మద్ తుగ్లక్

 

40. మహమ్మద్‌బీన్ తుగ్లక్ తన రాజధానిని దిల్లీ నుంచి ఎక్కడకు మార్చాడు?
జ: దౌలతాబాద్

 

41. 'ప్రతి హిందువు ఇల్లూ టంకశాలగా మారింది' అని పేర్కొన్న చరిత్రకారుడు ఎవరు?
జ: జియావుద్దీన్ బరానీ

 

42. 'చావ్' అనే కాగితపు కరెన్సీని ప్రవేశపెట్టిన మంగోల్ పాలకుడు ఎవరు?
జ: కుబ్లాయ్ ఖాన్

 

43. దిల్లీ సుల్తాన్‌ల కాలంలో వ్యవసాయ శాఖను ఏమని పిలిచేవారు?
జ: దివాన్-ఇ-కోహి

 

44. కిందివాటిలో మహమ్మద్‌బీన్ తుగ్లక్ కాలంలో ఏర్పాటు చేయని రాజ్యం ఏది?
  ఎ) విజయనగర సామ్రాజ్యం   బి) బహమనీ రాజ్యం   సి) మదురై సుల్తాన్ రాజ్యం   డి) కాకతీయ సామ్రాజ్యం
జ: డి(కాకతీయ సామ్రాజ్యం)

 

45. మహమ్మద్‌బీన్ తుగ్లక్ మరణించిన థట్టా ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?
జ: సింధ్

 

46. బ్రాహ్మణుల నుంచి కూడా జిజియా పన్ను వసూలు చేసిన దిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్

 

47. వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసం అనేక కాలువలు తవ్వించిన దిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్

 

48. సివిల్, సైనిక పోస్టులను వారసత్వ పద్ధతిలో ఇచ్చిన దిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్

 

49. తైమూరు దండయాత్ర సమయంలో దిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: నసీరుద్దీన్ మహమ్మద్

 

50. మధ్యయుగ చరిత్రలో బాగా చదువుకున్న ముస్లిం పాలకుడిగా పేరుపొందింది ఎవరు?
జ: మహమ్మద్‌బీన్ తుగ్లక్

 

51. రెండో అలెగ్జాండర్‌గా పేరుపొందిన దిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ

 

52. ఏ దక్షిణ భారత రాజ్యం దిల్లీ సుల్తాన్ రాజ్యంలో కలవలేదు?
జ: హోయసాలుల రాజ్యం

 

53. సైన్యంలో అత్యున్నత పదవిని అలంకరించిన వ్యక్తిని ఏమని పిలిచేవారు?
జ: ఖాన్

 

54. భూమిశిస్తుగా 50 శాతం ఉత్పత్తిని వసూలు చేసిన దిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ

 

55. ఖలీఫా అధికారాన్ని గుర్తించడానికి అంగీకరించని సుల్తాన్ ఎవరు?
జ: కుతుబుద్దీన్ ముబారక్

Posted Date : 03-03-2023

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్‌లో కనిపించే వ్యాపార ప్రకటనలు వివిధ దేశాల్లోని వ్యాపారులు, సంస్థల నుంచి వస్తాయి. మరి కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచి మేరకు కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత సాయంతో ప్రదర్శితమవుతుంటాయి. ఆ ప్రకటనల్లోని ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను పాఠకులు స్వయంగా విచారించుకొని, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కొనుక్కోవాలి లేదా వినియోగించుకోవాలి. వాటి నాణ్యత లేదా లోపాలతో ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు, ఈ-మెయిల్స్ కి, ఇంకా ఇతర రూపాల్లో సమాచార మార్పిడికి తావు లేదు. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం కుదరదు. పాఠకులు గమనించి, సహకరించాలని మనవి.

 

జనరల్ స్టడీస్ మరియు జనరల్ ఎబిలిటీస్

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌