• facebook
  • whatsapp
  • telegram

గుప్తులు

1. గుప్త వంశ స్థాపకుడెవరు?
జ: శ్రీగుప్తుడు

 

2. ఘటోత్కచుని పేరు మొదటిసారిగా ఏ శాసనంలో కనిపిస్తుంది?
జ: అలహాబాద్ స్తంభ శాసనం

 

3. శ్రీగుప్తుడు చైనా బౌద్ధ సన్యాసుల కోసం మృగశిఖావనం దగ్గర ఒక దేవాలయాన్ని నిర్మించినట్లు పేర్కొన్న చైనా యాత్రికుడెవరు?
జ: ఇత్సింగ్

 

4. మొదటి చంద్రగుప్తుడు ఏ లిచ్ఛవీ రాకుమార్తెను వివాహమాడాడు?
జ: కుమారదేవి

 

5. మహారాజాధిరాజ బిరుదు ధరించిన మొదటి గుప్తరాజెవరు?
జ: మొదటి చంద్రగుప్తుడు

 

6. చరిత్రకారుడు అల్టేకర్ అభిప్రాయం ప్రకారం గుప్తులు ఏ కులానికి చెందినవారు?
జ: వైశ్యులు

 

7. గుప్తుల చరిత్రను తెలుసుకోవడానికి పెద్దగా ఉపయోగపడని పురాణం?
ఎ) మ‌త్స్య              బి) వాయు              సి) విష్ణు             డి) బ్రహ్మాండ‌
జ: బ్రహ్మాండ

 

8. మహాయాన బౌద్ధశాఖకు చెందిన ఏ గ్రంథం గుప్తుల చరిత్రను అధ్యయనం చేయడానికి ఉపకరిస్తుంది?
జ: ఆర్యమంజుశ్రీ మూలకల్ప

 

9. గుప్తుల శకం ప్రారంభమైన సంవత్సరం ఏది?
జ: క్రీ.శ.320

 

10. వి.ఎ.స్మిత్ ఏ గుప్త చక్రవర్తిని 'ఇండియన్ నెపోలియన్‌'గా కీర్తించాడు?
జ: సముద్రగుప్తుడు

 

11. అలహాబాద్ స్తంభశాసనం ఎవరి విజయాల గురించి తెలియజేస్తుంది?
జ: సముద్రగుప్తుడు

 

12. అలహాబాద్ స్తంభ శాసనాన్ని వేయించింది ఎవరు?
జ: హరిసేనుడు

 

13. సముద్రగుప్తుని చేతిలో ఓడిపోయిన వేంగి రాజెవరు?
జ: హస్తివర్మ

 

14. సముద్రగుప్తుడి చేతిలో ఓడిపోయిన వ్యాఘ్రరాజు ఏ ప్రాంతపు రాజు?
జ: మహాకాంతార

 

15. సముద్రగుప్తుడి చేతిలో ఓడిపోయిన ఆర్యావర్తన రాజు?
జ: రుద్రదేవుడు

 

16. సముద్రగుప్తుని బిరుదు ఏది?
జ: కవిరాజ

 

17. బోధ్‌గయలో బౌద్ధ ఆరామాన్ని నిర్మించడానికి శ్రీలంక రాజుకు అనుమతిచ్చిన గుప్త చక్రవర్తి ఎవరు?
జ: సముద్రగుప్తుడు

 

18. సముద్రగుప్తుని తర్వాత రాజైన రామగుప్తుని గురించి పేర్కొనే గ్రంథం ఏది?
జ: దేవీచంద్రగుప్తం

 

19. 'శకారి' అనే బిరుదు ఏ గుప్త చక్రవర్తిది?
జ: రెండో చంద్రగుప్తుడు

 

20. నవరత్నాలు ఎవరి ఆస్థానంలోని వారు?
జ: రెండో చంద్రగుప్తుడు

 

21. రెండో చంద్రగుప్తుని రెండో రాజధాని ఏది?
జ: ఉజ్జయిని

 

22. 'మహేంద్రాదిత్య' బిరుదు ధరించిన గుప్త చక్రవర్తి ఎవరు?
జ: కుమారగుప్తుడు

 

23. అశ్వమేధయాగం చేసిన గుప్త చక్రవరి ఎవరు?
జ: సముద్రగుప్తుడు, కుమారగుప్తుడు

 

24. గుప్తుల కాలంలో రాజుకు, మంత్రివర్గానికి మధ్య ఏజెంట్‌గా వ్యవహరించింది ఎవరు?
జ: కంచుకి

 

25. గుప్తుల కాలంలో పుస్తపాలుని విధి ఏమిటి?
జ: రికార్డులు భద్రపరచడంలో సహాయం చేయడం

 

26. గ్రామంలో రెవెన్యూ, వ్యయాల రికార్డులు నిర్వహించడం ఎవరి విధి?
జ: గోప

 

27. గుప్త సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా విభజించారు?
జ: భుక్తి

 

28. భుక్తి అధిపతిని ఏమని పిలిచేవారు?
జ: ఉపరిక మహారాజ

 

29. ఏ గుప్త చక్రవర్తి కాలంలో హూణుల దండయాత్రలు అధికమయ్యాయి?
ఎ) గ్వాలియ‌ర్                  బి)  మ‌ధుర              సి) బ‌రేలి                       డి) దిల్లీ
జ: స్కందగుప్తుడు

 

30. నాగ కుటుంబానికి చెందినవారు పాలించని ప్రాంతం?
జ: దిల్లీ

 

31. మాఘ రాజులు ఏ ప్రాంతాన్ని పాలించారు?
జ: రేవ, కౌశాంబి

 

32. శాతవాహనుల పతనానంతరం విదర్భ, దక్షిణ కొంకణ్‌ను పాలించిందెవరు?
జ: వాకాటకులు

 

33. వాకాటక వంశ స్థాపకుడు ఎవరు?
జ: వింద్యశక్తి

 

34. వాకాటకులకు సంబంధించిన సమాచారం అందించే తొలి శాసనం ఎక్కడ లభించింది?
జ: అమరావతి

 

35. శాతవాహనుల తర్వాత మధ్య భారతదేశం, గుజరాత్, కొంకణ్ ప్రాంతాలను పాలించిన రాజవంశం?
జ: అభీరులు

 

36. దిగువ గోదావరి, కృష్ణ మధ్య ప్రాంతాన్ని పాలించిన రాజవంశం ఏది?
జ: శాలంకాయనులు

 

37. శాలంకాయనుల రాజధాని?
జ: వేంగి

 

38. శాలంకాయనులు పూజించిన దైవం?
జ: చిత్రరథస్వామి

 

39. కాళిదాసు రచనల్లో మొదటిది?
జ: రుతుసంహారం

 

40. మృచ్ఛకటికం రచయిత ఎవరు?
జ: శూద్రకుడు

 

41. విశాఖదత్తుని గ్రంథం ఏది?
జ: ముద్రారాక్షసం, దేవీచంద్రగుప్తం

 

42. శర్వవర్మన్ రచించిన గ్రంథం ఏది?
జ: కాతంత్రం

 

43. గణితాన్ని ఒక స్వతంత్ర విషయంగా (శాస్త్రం) మొదట పరిగణించిన వ్యక్తి?
జ: ఆర్యభట్ట

 

44. రెండో చంద్రగుప్తుని గురించి తెలిపే ముఖ్యమైన శాసనం?
జ: మెహరౌలీ ఇనుపస్తంభ శాసనం

 

45. ఉజ్జయినిలోని ఏ దేవాలయం గురించి కాళిదాసు తన మేఘదూతంలో పేర్కొన్నాడు?
జ: మహాకాల

 

46. ఏ కాలంలో ఏ పంట వేయాలో పేర్కొన్న గొప్ప శాస్త్రజ్ఞుడు?
జ: వరాహమిహిరుడు

 

47. పట్టు వ్యాపారాన్ని వర్తక శ్రేణులు నిర్వహించేవని ఏ శాసనం ప్రకారం తెలుస్తోంది?
జ: మందసోర్ శాసనం

 

48. కదంబ వంశ స్థాపకుడు ఎవరు?
జ: మయూరశర్మన్

 

49. దశకుమార చరితం రచయిత ఎవరు?
జ: దండిన్

 

50. భాసుడు రచించిన గ్రంథం ఏది?
జ: స్వప్నవాసవదత్త

 

51. కామసూత్ర గ్రంథ రచయిత ఎవరు?
జ: వాత్సాయనుడు

 

52. గుప్తుల కాలం నాటి దశావతార దేవాలయం ఎక్కడ ఉంది?
జ: దియోగర్

 

53. హగమనం గురించి కాళిదాసు ఏ 3. సతీసగ్రంథంలో పేర్కొన్నాడు?
జ: కుమార సంభవం

 

54. కిందివాటిలో రెండో చంద్రగుప్తునికి సంబంధంలేని/ వర్తించని పేరు?
ఎ) దేవేంద్ర               బి) దేవగుప్త               సి) దేవరాజ               డి) దేవశ్రీ
జ: ఎ (దేవేంద్ర)

 

55. సామ్రాట్ అనే విశిష్టమైన బిరుదు ధరించిన రాజెవరు?
జ: ప్రవరసేనుడు

 

56. కిందివాటిలో కాళిదాసు రచన కానిది?
ఎ) రుతుసంహారం          బి) మేఘదూతం          సి) కుమార సంభవం          డి) దశకుమార చరితం
జ: డి (దశకుమార చరితం)

 

57. కాలచూరి వంశ స్థాపకుడు ఎవరు?
జ: కృష్ణరాజ

Posted Date : 06-03-2023

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్‌లో కనిపించే వ్యాపార ప్రకటనలు వివిధ దేశాల్లోని వ్యాపారులు, సంస్థల నుంచి వస్తాయి. మరి కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచి మేరకు కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత సాయంతో ప్రదర్శితమవుతుంటాయి. ఆ ప్రకటనల్లోని ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను పాఠకులు స్వయంగా విచారించుకొని, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కొనుక్కోవాలి లేదా వినియోగించుకోవాలి. వాటి నాణ్యత లేదా లోపాలతో ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు, ఈ-మెయిల్స్ కి, ఇంకా ఇతర రూపాల్లో సమాచార మార్పిడికి తావు లేదు. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం కుదరదు. పాఠకులు గమనించి, సహకరించాలని మనవి.

 

జనరల్ స్టడీస్ మరియు జనరల్ ఎబిలిటీస్

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌