• facebook
  • whatsapp
  • telegram

కాంతి

1. ఏ రంగు కాంతి విషయంలో పట్టకం (పదార్థం) వక్రీభవన గుణకం కనిష్ఠం?
జ: ఎరుపు
 

2. కిందివాటిలో మిథ్యా ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరిచేవి?
ఎ) కుంభాకార కటకం బి) పుటాకార కటకం
సి) కుంభాకార దర్పణం డి) పుటాకార దర్పణం
ఇ) సమతల దర్పణం
జ: బి, సి, ఇ
 

3. ఎండోస్కోపి, ల్యాప్రోస్కోపి వైద్య విధానంలో ఉపయోగపడే కాంతి ధర్మం ఏది?
జ: సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం
 

4. కిందివాటిలో సరైన కాంతి జనకం - తరంగాగ్రం జత?
ఎ) బిందు జనకం - స్తూపాకార తరంగాగ్రం
బి) బిందు జనకం - గోళాకార తరంగాగ్రం
సి) అనంత దూరంలోని జనకం - సమతల తరంగాగ్రం
డి) పొడిగించిన జనకం - స్తూపాకార తరంగాగ్రం
జ: బి, సి, డి
 

5. శీతల సముద్ర తీరంలో దూరంగా ఉండే నౌక లూమింగ్‌ ధర్మం వల్ల ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది?
జ: తలకిందులుగా, పైకి
 

6. వర్ణ విపథనం తొలగించడానికి వాడే కుంభాకార, పుటాకార సంయోగం పాటించే నియమం
జ: 
 

7. న్యూటన్‌ వలయాలతో ముడిపడిన కాంతి ధర్మం ఏది?
జ: వ్యతికరణం
 

8. లేజర్‌ ఉత్పత్తిలోని జనాభా విలోమం వల్ల లేజర్‌ కాంతికి వచ్చే ప్రత్యేక ధర్మం -
జ: అధిక తీవ్రత
 

9. హోలోగ్రామ్‌ విషయంలో సరైంది?
ఎ) 3డి ఫొటోగ్రాఫ్‌
బి) కాంతి తీవ్రత, దశలు నిక్షిప్తం
సి) కాంతి వ్యతికరణంతో చిత్రీకరించిన చిత్రం
డి) పైవన్నీ
జ: డి ( పైవన్నీ)
 

10. పెరిస్కోప్‌లో ఏర్పడే ప్రతిబింబ లక్షణం వస్తువు దృష్ట్యా ఏ విధంగా ఉంటుంది?
ఎ) మిథ్యా ప్రతిబింబం
బి) పార్శ్వ విలోమం చెందిన ప్రతిబింబం
సి) పార్శ్వ విలోమం చెందని ప్రతిబింబం
డి) వస్తువు పరిమాణానికి సమానమైన ప్రతిబింబం
జ: ఎ, సి, డి
 

11. ఆరోగ్యవంతుడైన మానవుడికి స్పష్టదృష్టి కనిష్ఠ దూరం ఎంత?
జ: 25 సెం.మీ.
 

12. కిందివాటిని జతపరచండి.

ఫలితం కారణం
ఎ) ఇంద్రధనస్సు i) సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం
బి) ఎండమావి ii) రుజుమార్గంలో కాంతి ప్రసారం
సి) గ్రహణాలు iii) వక్రీభవనం
డి) నక్షత్రాలు మిణుకు మిణుకుమనడం iv) కాంతి విక్షేపణం, సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం

      ఎ    బి     సి    డి
జ: iv      i     ii      iii
 

13. కాంతి వేగం దేనిలో కనిష్ఠం?
జ: వజ్రం
 

14. సూర్యకాంతిని పట్టకం ద్వారా పంపితే అది ఏడు రంగులుగా విడిపోయే ధర్మాన్ని ఏమంటారు?
జ: విక్షేపణం
 

15. సాధారణ మైక్రోస్కోప్‌ కంటే ఎలక్ట్రాన్‌ మైక్రోస్కోప్‌ ఇచ్చే ఆవర్ధనం చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే?
జ: ఎలక్ట్రాన్‌ ద్రవ్య తరంగం తరంగ దైర్ఘ్యం, కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యం కంటే తక్కువ
 

16. గాజులో అత్యల్ప వేగంతో ప్రయాణించే కాంతిరంగు?
జ: ఊదా రంగు కాంతి
 

17. వివిధ రంగుల్లో ఉన్న అక్షరాలు ముద్రితమైన కాగితంపై మందమైన గాజు పలకను ఉంచితే ఏ రంగు అక్షరాలు మిగతా వాటితో పోల్చితే తక్కువగా పైకి వచ్చినట్లు కనిపిస్తాయి?
జ: ఎరుపు
 

18. ‘అస్టిగ్మాటిజం’ అనే దృష్టి దోషంతో బాధపడేవారి కంటి అద్దాల్లో వేటిని అమర్చుతారు?
జ: స్తూపాకార కటకం
 

19. ధృవణాన్ని ప్రదర్శించే తరంగాలు ఏవి?
జ: కాంతి తరంగాలు
 

20. శూన్యంలో కాంతి వేగం ఎంత?
జ: 3 × 108 మీ./సె.
 

21. నీటిపై తేలే పలుచని చమురు పొర వివిధ రంగుల్లో కనిపించడానికి కారణం?
జ: వ్యతికరణం
 

22. గ్రీన్‌ హౌజ్‌ ఎఫెక్ట్‌కు కారణమైన తరంగాలు ఏవి?
జ: పరారుణ తరంగాలు
 

23. అంతరిక్షంలో ఆకాశం నలుపు రంగులో కనిపించడానికి కారణం?
జ: వాతావరణం లేకపోవడం, కాంతి పరిక్షేపణం చెందకపోవడం
 

24. కెలిడియోస్కోప్‌ ఏ సూత్రం ఆధారంగా పని చేస్తుంది?
జ: పరావర్తనం
 

25. వాహనాల హెడ్‌లైట్లలో అమర్చి ఉండే దర్పణం ఏది?
జ: పుటాకార
 

26. 15 సెం.మీ. నాభ్యంతరం ఉన్న కుంభాకార కటకం నుంచి 10 సెం.మీ. దూరంలో ఒక పెన్సిల్‌ని నిటారుగా ఉంచితే దాని ప్రతిబింబం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది?
జ: నిటారైన ఆవర్ధిత మిథ్యా ప్రతిబింబం
 

27. CD (కాంపాక్ట్‌ డిస్క్) ని ఎండలో చూస్తే అది వివిధ రంగుల్లో కనిపించడానికి కారణం?
జ: కాంతి వివర్తనం
 

28. కింది ప్రవచనాల్లో సరికానిది?
జ: కుంభాకార కటక నాభీయ సామర్థ్యం రుణాత్మకం
 

29. ENT డాక్టర్‌ తన తలపై అమర్చుకునే పుటాకార దర్పణం కాంతిని ......
జ: రోగిపై కేంద్రీకరిస్తుంది
 

30. వ్యతికరణంలో చీకటి, వెలుగు పట్టీల వద్ద శక్తి ......
జ: పునర్విభజన చెందుతుంది

 

31.  కాంతిని కొలిచే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు?
జ: కాంతిమితి 


32. ఆప్తమాలజీ ఏ జ్ఞానాన్ని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం?
జ: కంటి దృష్టి జ్ఞానం


33. కాంతి త్రీవతను ఏ ప్రమాణాల్లో కొలుస్తారు?
జ: క్యాండెలా


34. కిందివాటిలో అధిక వక్రీభవన గుణకం విలువ ఉన్న పదార్థం ఏది?
     1) వాయువు     2) నీరు      3) గాజు     4) వజ్రం
జ: 4 (వజ్రం)


35. కాంతి కిరణాలు ఏ తరంగాల రూపంలో ప్రయాణిస్తాయి?
జ: తిర్యక్‌ తరంగాలు

 

36. ఉరుములు, మెరుపులు ఒకేసారి వచ్చిన సందర్భంలో కిందివాటిలో ఏది నిజం?
1) కాంతి ముందు కనబడి శబ్దం తర్వాత వినిపిస్తుంది.
2) శబ్దం ముందు వినబడి కాంతి తర్వాత కనిపిస్తుంది.
3) కాంతి, శబ్దం రెండూ ఒకేసారి కనిపించి, వినిపిస్తాయి.
4) ఏదీ చెప్పలేం
 

జ: 1 (కాంతి ముందు కనబడి శబ్దం తర్వాత వినిపిస్తుంది.) 


37. రేచీకటిని ఏ కటకంతో నివారించవచ్చు?
జ: కటకాలతో నివారించలేం


38. సూర్యకాంతి భూమిని చేరడానికి పట్టే కాలం ఎంత?
     1) 8.33 నిమిషాలు        2) 8 నిమిషాల 20 సెకన్లు        
     3) 500 సెకన్లు              4) పైవన్నీ

జ: 4 (పైవన్నీ)

 

39. గ్రహణాలు ఏర్పడటానికి ఏ కాంతి ధర్మం కారణం?
జ: కాంతి రుజువర్తనం

 

40. కింది వాటిని జతపరచండి                  

దృష్టి లోపం కటకం
1) హ్రస్వదృష్టి a. ద్వినాభ్యాంతర కటకం
2) దూరదృష్టి b. కుంభాకార కటకం
3) చత్వారం c. పుటాకార కటకం


జ: 1-c,      2-b,         3-a


41. దూరపు వస్తువులను స్పష్టంగా చూడలేని వారికి ఏ కంటి వ్యాధి ఉన్నట్లు?
జ: మయోపియా 

 

గత పరీక్షల్లో అడిగిన ప్రశ్నలు

1. ఖగోళశాస్త్రంలో ‘పార్‌సెక్‌’ దేనికి ప్రమాణం? (SI - 2017)
జ: దూరం


2. కాంతి దేని ద్వారా అత్యంత వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది? (AP Police, 2013)
జ: గాలి


3. కాంతి సంవత్సరం దేనికి కొలమానం? (Panchayat Secretary, 2012)
జ: దూరం

 

4. నీటిలో గాలి బుడగ దేనిలా పని చేస్తుంది? (FRO, 2012)
జ: పుటాకార కటకం


5. కిందివాటిలో దేనిలో కాంతి వేగం తక్కువగా ఉంటుంది? (FBO, 2014)
     1) శూన్యం                  2) గాలి 
     3) నీరు                      4) గాజు
జ: 4 (గాజు)


6. ఒక ఆస్ట్రోనోమికల్‌ యూనిట్‌ వేటి మధ్య సరాసరి దూరం? (FRO, 2012)
జ: భూమికి సూర్యుడికి మధ్య 


7. ఒక సాధారణ ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తికి దృష్టి కోణం ఎంత ఉంటుంది? (Group-II, 2017)
జ: 60 

Posted Date : 12-03-2022

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్‌లో కనిపించే వ్యాపార ప్రకటనలు వివిధ దేశాల్లోని వ్యాపారులు, సంస్థల నుంచి వస్తాయి. మరి కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచి మేరకు కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత సాయంతో ప్రదర్శితమవుతుంటాయి. ఆ ప్రకటనల్లోని ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను పాఠకులు స్వయంగా విచారించుకొని, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కొనుక్కోవాలి లేదా వినియోగించుకోవాలి. వాటి నాణ్యత లేదా లోపాలతో ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు, ఈ-మెయిల్స్ కి, ఇంకా ఇతర రూపాల్లో సమాచార మార్పిడికి తావు లేదు. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం కుదరదు. పాఠకులు గమనించి, సహకరించాలని మనవి.

 

జనరల్ స్టడీస్

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌