9. భారతదేశంలో ప‌రిపాల‌న‌, ప్రభుత్వ విధానాలు

  కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య శాసన, పరిపాలన, ఆర్థిక సంబంధాలు
 • మౌలికాంశాలు
  భారతదేశంలో పట్టణ స్థానిక స్వపరిపాలన అభివృద్ధి క్రమం
 • మౌలికాంశాలు
  కేంద్ర, రాష్ట్ర సంబంధాలు - వివిధ కమిటీల సిఫార్సులు - 01
 • మౌలికాంశాలు
  కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖ - అధికారాలు, విధులు (అత్యవసర పరిస్థితులు)
 • బిట్‌బ్యాంక్
  భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం - పనితీరు (మొదటి అయిదు లోక్‌సభలు)
 • మౌలికాంశాలు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌