5. జాతీయ ఆదాయం: జాతీయ ఆదాయం, భావనలు - స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి - నికర దేశీయ ఉత్పత్తి - తలసరి ఆదాయం.

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు