6. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆర్థిక విధానాలు: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వ సామాజిక, ఆర్థిక, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు - ఆంధ్రప్రదేశ్‌ జనాభాలో కూర్పు - గ్రామీణ - పట్టణ, లింగ నివృత్తి, వయసులవారీగా జనాభా.
    పారిశ్రామిక అవస్థాపన సౌకర్యాలు - పారిశ్రామిక కారిడార్లు
  • మౌలికాంశాలు

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు