5. 1857 భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటం - పుట్టుక, స్వభావం, కారణాలు, పర్యవసానాలు, ప్రాముఖ్యత, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ప్రత్యేక దృష్టితో 19వ శతాబ్దంలో భారతదేశం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సామాజిక, మత సంస్కరణోద్యమాలు, స్వాతంత్య్ర సమరం, భారతదేశం లోపల, వెలుపల విప్లవకారులు.
సాంఘిక మత సంస్కరణ ఉద్యమాలు
భారత జాతీయోద్యమ చరిత్ర
భారత జాతీయోద్యమం ఆవిర్భావం - విస్తరణ
భారత జాతీయోద్యమం - తొలి రాజకీయ సంస్థలు
భారత జాతీయోద్యమం
1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు
భారత స్వాతంత్రోద్యమం - విప్లవకారులు
ఆంధ్రాలో సంఘ సంస్కరణోద్యమాలు
హోమ్‌ రూల్‌ ఉద్యమం
సమరశీల భావాలు - సాయుధ పోరాటాలు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు