5. 1857 భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటం - పుట్టుక, స్వభావం, కారణాలు, పర్యవసానాలు, ప్రాముఖ్యత, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ప్రత్యేక దృష్టితో 19వ శతాబ్దంలో భారతదేశం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సామాజిక, మత సంస్కరణోద్యమాలు, స్వాతంత్య్ర సమరం, భారతదేశం లోపల, వెలుపల విప్లవకారులు.
సాంఘిక మత సంస్కరణ ఉద్యమాలు
భారత జాతీయోద్యమ చరిత్ర
భారత జాతీయోద్యమం ఆవిర్భావం - విస్తరణ
భారత జాతీయోద్యమం - తొలి రాజకీయ సంస్థలు
భారత జాతీయోద్యమం
1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు
భారత స్వాతంత్రోద్యమం - విప్లవకారులు
ఆంధ్రాలో సంఘ సంస్కరణోద్యమాలు
హోమ్‌ రూల్‌ ఉద్యమం
సమరశీల భావాలు - సాయుధ పోరాటాలు
రైతులు, గిరిజనుల తిరుగుబాట్లు
స్వాతంత్య్రోద్యమంలో వార్తాపత్రికల పాత్ర
ఆంధ్రాలో 1857 తిరుగుబాటు
ఆంధ్రదేశంలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన ఉద్యమాలు
ఆంధ్రలో ఆత్మగౌరవ ఉద్యమాలు 
ఆంధ్రలో హోంరూల్‌ ఉద్యమం
 ఆంధ్రలో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం  
ఆంధ్రలో శాసనోల్లంఘన ఉద్యమం
ఆంధ్రాలో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాలు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు