2. కేంద్ర, రాష్ట్రాల విధులు, బాధ్యతలు, పార్లమెంట్, రాష్ట్ర శాసనసభలు: నిర్మాణం, విధులు, అధికారాలు, సమాఖ్య వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్యలు, సవాళ్లు : స్థానిక సంస్థల స్థాయి వరకు అధికారాలు, ఆర్థిక వనరుల వికేంద్రీకరణ, వాటిలో సమస్యలు.
భారతదేశం - సమాఖ్య, ఏకకేంద్ర వ్యవస్థల సమ్మేళనం
రాష్ట్రాల పునర్ వ్యవస్థీకరణ
కొత్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు - ఉద్యమాలు
కమిటీలు - సిఫారసులు
కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య శాసన, పరిపాలన, ఆర్థిక సంబంధాలు
స్థానిక స్వపరిపాలనా సంస్థలు
కేంద్ర, రాష్ట్ర సంబంధాలు
భారత పార్లమెంట్ - లోక్‌సభ
లోక్‌సభ - రాజ్యసభ - సభాధ్యక్షులు
కేంద్ర మంత్రిమండలి
పార్లమెంటు
శాస‌న‌స‌భ‌
ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలి అడ్వకేట్ జనరల్
రాజ్యాంగం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు
రాష్ట్ర శాసనసభ
విధాన పరిషత్తు
కంప్ట్రోలర్‌ అండ్‌ ఆడిటర్‌ జనరల్‌ (కాగ్‌) కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం అంతర్‌ రాష్ట్ర మండలి
భారతదేశంలో - స్థానిక స్వపరిపాలన - అభివృద్ధి క్రమం
సామాజిక వికాస ప్రయోగాలు
మానవ వనరులు
స్థానిక స్వపరిపాలన: వివిధ కమిటీలు - సిఫారసులు
భారతదేశంలో పట్టణ స్థానిక స్వపరిపాలన అభివృద్ధి క్రమం
కేంద్ర, రాష్ట్ర సంబంధాలు - కమిటీల సిఫార్సులు
కేంద్ర, రాష్ట్ర సంబంధాలు - వివిధ కమిటీల సిఫార్సులు
పాలనపై శాసన నియంత్రణ
కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖ - అధికారాలు, విధులు (అత్యవసర పరిస్థితులు)
కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖ అధికారాలు, విధులు (రాష్ట్రపతులు ఉపరాష్ట్రపతులు)
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు