4. ఆకారాలు, ఉప విభాగాలు, వెన్‌ చిత్రాలు
లాజికల్ వెన్ డయాగ్రమ్స్
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు