• facebook
  • whatsapp
  • telegram

పెరుగుదల - వికాసం 

1. మల్లీశ్వరికి ఎన్ని పద్ధతుల్లో చెప్పినా దగ్గర, దూరం లాంటి స్థాన సంబంధమైన అంశాలను నేర్చుకోలేకపోతుంది. ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపాధ్యాయుడికి దేనికి సంబంధించిన మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రం ఎక్కువగా తోడ్పడుతుంది?
జ: వికాస దశలు

 

2. ఏ సూత్రం ప్రకారం వికాసం సంపూర్ణం నుంచి విడిభాగాల వైపు, విడి భాగాల నుంచి సంపూర్ణం వైపు సాగుతుంది?
జ: వికాస నిర్దేశక సూత్రం

 

3. 'సత్యమునే పలుకుము' లేదా 'సత్యమేవ జయతే' అనే సూక్తులు ఏ వికాస అంశానికి చెందినవి?
జ: నైతిక వికాసం

 

4. కిల్‌పాట్రిక్ ప్రతిపాదించిన ప్రకల్పన పద్ధతిలో విద్యార్థుల వైయక్తిక అవసరాలకు అనుగుణంగా పాఠ్యాంశాలు బోధించాలి అని చెప్పే నియమం ఏది?
జ: వైయక్తిక భేదాలు

 

5. ఉపాధ్యాయుడితో మంచి క్రమశిక్షణ ఉన్న అమ్మాయి అని అనిపించుకోవడానికి అంజలి ప్రతిరోజు సమయానికి బడికి వస్తుంది. అయితే అంజలి కోల్‌బర్గ్ నైతిక వికాసంలోని ఏ సంప్రదాయ స్థితికి చెందుతుంది?
జ: సంప్రదాయ స్థితి

6. కవలలు గురించి కింద ఇచ్చిన వివరణల్లో ఏది సరైంది?
ఎ) కవలలు ఫలదీకరణ చెందిన అండం నుంచి జన్మిస్తారు.
బి) వేర్వేరుగా ఫలదీకరణ చెందిన రెండు అండాల నుంచి జన్మిస్తారు.
సి) ఒకే అండం నుంచి జన్మించవచ్చు లేదా వేర్వేరు అండాల నుంచి జన్మించవచ్చు.
డి) పైవన్నీ
జ: డి (పైవన్నీ)

 

7. శ్రీనివాస్ అనే విద్యార్థికి 'అక్షరాలు' దిద్దడానికి తప్పకుండా కావాల్సింది.
జ: పరిపక్వత

 

8. రాజు తన తాతపేరు చెప్పగలడు కానీ తన తాతకు గల మనవడి పేరు చెప్పలేడు. పియాజే ప్రకారం అతడు ఏ దశలో ఉన్నాడు?
జ: ఏకమితి భావన - పూర్వ ప్రచాలక దశ

 

9. కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం శిశువు ఏది మంచి, ఏది చెడు అనేది వాటి పరిమాణాలను బట్టి ఆలోచించే దశ
జ: పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయి

 

10. ఒక కిలో దూది బరువా? ఇనుము బరువా అంటే దూది బరువు ఎక్కువ అనే దశ
జ: పూర్వ ప్రచాలక దశ

11. కోల్‌బర్గ్ నైతిక వికాసంలో 3వ సంప్రదాయ స్థితిని, ఫ్రాయిడ్ ప్రతిపాదించిన మూర్తిమత్వ నిర్మాణంలోని దేంతో పోల్చవచ్చు?
జ: అధ్యహం

 

12. నవజాత శిశువు సాధారణ ఉత్తేజం నుంచి ఆర్తి, ఆహ్లాదం, ప్రతిస్పందనగా విడిపోవడాన్ని ఏ వికాస సూత్రం ద్వారా వివరించవచ్చు?
జ: వికాసం సాధారణం నుంచి నిర్దిష్టం వైపు సాగుతుంది

 

13. రెండు చేతులతో బొమ్మను పట్టుకునే శిశువు తర్వాత వేళ్లతో బొమ్మను పట్టుకోవడం
జ: సాధారణం నుంచి నిర్దిష్టం

 

14. రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న అజయ్ అనే శిశువు ప్రస్తుత ఎత్తును ఆధారంగా చేసుకుని 20 సంవత్సరాల తర్వాత అతడు ఉండబోయే ఎత్తును అంచనా వేయవచ్చు అని తెలిపే వికాస నియమం?
జ: వికాసాన్ని ప్రాగుక్తీకరించవచ్చు

 

15. తండ్రి కోప్పడతాడని తనకు ఇష్టం లేకపోయినా ఉదయం పూట లేచి చదువుకోవడం ఏ దశలో ఉన్న విద్యార్థి ప్రవర్తిస్తాడు?
జ: పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయి

16. ఉపాధ్యాయుడు మందలించిన అనిల్ అనే విద్యార్థి ఆ బాధను మర్చిపోవడానికి క్రీడలో నిమగ్నమయ్యాడు. ఈ లక్షణాన్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు?
జ: ఉద్వేగ కెథార్సిస్

 

17. పండితులకు పామరులు జన్మించడం
జ: ప్రతిగమన నియమం

 

18. విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయుడు ముందుగా గుణకారం, భాగాహారం నేర్పించిన తర్వాతనే తీసివేత, కూడిక అనే భావనను నేర్పించాడు. అయితే ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు పాటించని నియమం?
జ: వికాసం క్రమానుగత నియమం

 

19. కిందివాటిలో పరిణతికి సంబంధించి వాస్తవం కానిది?
       ఎ) దీనికి శిక్షణ అవసరం లేదు         బి) ఇది ఉంటేనే సంసిద్ధత వస్తుంది
       సి) ఇది గుణాత్మకమైంది                 డి) దీన్ని మాపనం చేయవచ్చు
జ: డి (దీన్ని మాపనం చేయవచ్చు)

 

20. 'హుద్ హుద్' తుపాను బాధితులకు సహాయం చేయడం అనేది ఒక పౌరుడిగా తన బాధ్యత అని గుర్తించిన సుమంత్ అనే ఉపాధ్యాయుడు తన సహాయ సహాకారాలను అందిస్తే కోల్‌బర్గ్ నియమం ప్రకారం ఏ దశకు చెందుతాడు?
జ: అధికారం, సాంఘిక క్రమాన్ని అనుసరించే నీతి

21. లాస్య, జైదీప్ అనే సమవయస్కులు తమ వద్ద ఉన్న నడిచే బొమ్మను విరిచి అందులో ఏముందని అన్వేషించారు. వీరిని ఏ వికాస దశకు చెందినవారుగా చెప్పవచ్చు?
జ: తొలి బాల్యదశ

 

22. మోహిత్ అనే విద్యార్థి తన స్నేహితులతో కలిసి 'ముఠా'గా ఏర్పడి సాంఘిక కృత్యాల్లో పాల్గొంటుంటే ఈ విద్యార్థి ఏ దశకు చెందిన వాడై ఉంటాడు?
జ: ఉత్తర బాల్యదశ

 

23. ఒక విద్యార్థి 'గుర్తింపు' కోసం నిరంతరం శోధిస్తూ అధిక ఒత్తిడిలో ఉన్నట్లయితే ఈ పరిస్థితిని ఏ దశ లక్షణంగా చెప్పవచ్చు?
జ: కౌమార దశ

 

24. కిందివాటిలో ఒక బాలుడి వికాస దశకు సంబంధించి సరికాని వాక్యమేది?
      ఎ) పూర్వ బాల్యదశ - ఆత్మభావన ఏర్పడే దశ  
     బి) ఉత్తర బాల్యదశ - సాంఘిక వికాసానికి తొలిమెట్టు
     సి) కౌమార దశ - భిన్న లైంగిక ఆసక్తి              
     డి) యవ్వనారంభ దశ - అలైంగిక జీవి లైంగికంగా మారడం
జ: బి (ఉత్తర బాల్యదశ - సాంఘిక వికాసానికి తొలిమెట్టు)

 

25. శిశువు తనలోని ఉద్వేగ పరిస్థితులను అనుసరించి తనను తాను ప్రేమించుకునే గుణమైన నార్సిజంను ప్రదర్శించే దశ
జ: శైశవ దశ

26. ప్రతిరోజు గుడికి వెళితే దేవుడు డీఎస్సీలో పాస్ చేస్తాడని 'సోము' అనే విద్యార్థి అంతర్గతంగా ప్రేరేపితమయ్యాడు. కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం ఈ విద్యార్థి ఏ స్థాయికి చెందుతాడు?
జ: పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయి

 

27. కోల్‌బర్గ్ నైతిక స్థాయిలో ఒక వ్యక్తి బాగా అభివృద్ది చెందితే సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ మూర్తిమత్వ నిర్మాణ క్రమంలో ఏ గుణాన్ని కలిగి ఉంటాడు?
జ: అధ్యహం

 

28. కిందివాటిలో సరికాని జత ఏది?
       ఎ) పియాజే - సర్వాత్మవాదం                 బి) కార్ల్ రోజర్స్ - ఆత్మభావన
       సి) కోల్‌బర్గ్ - అవిపర్యాత్మక భావన        డి) నోమ్ ఛోమ్‌స్కీ - అనుకరణ
జ: సి (కోల్‌బర్గ్ - అవిపర్యాత్మక భావన)

 

29. భారతదేశానికి రాజధాని న్యూదిల్లీ అని చెప్పిన తర్వాత న్యూదిల్లీ ఏ దేశ రాజధాని అని అడిగితే సమాధానం చెప్పలేని మోహిత్ ఏ దశలో ఉన్న విద్యార్థి?
జ: పూర్వ ప్రచాలక దశ

 

30. పుట్టినప్పుడు తలను నిలపలేని శిశువు 4 నెలల వయసు వచ్చేసరికి ఎలాంటి శిక్షణ లేకుండా తలను నిలపగలుగుతున్నాడు. అయితే ఆ శిశువు 4 నెలల్లో తల నిలపడం అనేది దేన్ని తెలియజేస్తుంది?
జ: పరిపక్వత

31. అశ్విని తన చెల్లెలు స్నేహిత హోమ్‌వర్క్ చేయడంలో సహకరిస్తుంది. అయితే అశ్విని ఏ దశకు చెందిందిగా చెప్పవచ్చు?
జ: ఉత్తర బాల్యదశ

 

32. ప్రేమ్ అనే విద్యార్థి తెలుగులోని భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలాల మధ్య వ్యత్యాసాలను గుర్తించగలుగుతున్నాడు. అయితే అతడు ఏ దశకు చెందినవాడిగా గుర్తించవచ్చు?
జ: ఉత్తర బాల్యదశ

 

33. వర్షిత్ అనే విద్యార్థి తరచుగా తనకంటే పెద్దవారితో వాదిస్తుంటాడు. తను అనుకున్నది, చేసింది మాత్రమే సరైందని నిరూపించాలనుకుంటాడు. అయితే అతడు వికాస పరిణామంలో ఏ దశలో ఉన్నట్లు?
జ: కౌమార దశ

 

34. ఒక ఉపాధ్యాయుడు పూర్వ బాల్యదశలో ఉన్న విద్యార్థులకు బోధనోపకరణాలు ఉపయోగిస్తూ బోధిస్తున్నాడు. అయితే ఆ ఉపాధ్యాయుడికి వేటి పట్ల అవగాహన ఉన్నట్లుగా చెప్పవచ్చు?
జ: వికాస దశలు

 

35. పాఠ్యప్రణాళికలో పొందుపరిచిన 'హక్కులు - విధులు' అనే పాఠ్యాంశం ద్వారా విద్యావేత్తలు విద్యార్థుల నుంచి ఆశించే వికాసం
జ: సాంఘిక వికాసం

36. ఒకటో తరగతి చదువుతున్న జ్యోత్న్స ఒకే పరిమాణంలో ఉన్న ద్రాక్ష పళ్లలో గుత్తిగా ఉన్న ద్రాక్ష పళ్లకంటే విడివిడిగా ఉన్న ద్రాక్ష పళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెబితే పియాజే ప్రకారం ఆ అమ్మాయి ఏ దశకు చెందిందిగా చెప్పవచ్చు?
జ: పూర్వ ప్రచాలక దశ

 

37. స్నేహితుడు చూడని సమయంలో తన బ్యాగ్‌లోని కలాన్ని దొంగిలించిన విద్యార్థి కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం ఏ దశకు చెందినవాడిగా చెప్పవచ్చు?
జ: పూర్వ సంప్రదాయ

 

38. టండ్రా ప్రాంతాల్లో నివసించే లాపులు, ఎస్కిమోలకు జన్మించే సంతానం కూడా వారి మాదిరి పొట్టిగా ఉండటం ఏ సూత్రానికి సంబంధించినది?
జ: సారూప్య సూత్రం

 

39. వ్యక్తి తన కుటుంబంతోనూ, సమాజంతోనూ సర్దుబాటు చేసుకోగలుగుతున్నాడు. ఈ రకమైన పరిణతిని ఏ వికాసంగా చెప్పవచ్చు?
జ: సాంఘిక వికాసం

 

40. అభ్యాస, చలన కౌశలా వికాసానికి సంబంధించి తప్పుగా పేర్కొన్న వాక్యమేది?
       ఎ) ప్రయోగ పరికరాలు అమర్చడం        బి) వయసుతోపాటు ఎత్తు పెరగడం
       సి) సైకిల్ తొక్కడం                                 డి) ఈత కొట్టడం
జ: బి (వయసుతోపాటు ఎత్తు పెరగడం)

41. ఒక బంకమట్టి ముద్దను సాగదీస్తే మునుపటి స్థితి కంటే సాగదీసిన మట్టిముద్ద పెద్దదని గ్రహించిన శిశువు ఏ భావనను అర్థం చేసుకోలేదు?
జ: కన్జర్వేషన్

 

42. కిందివాటిలో సరైన జత ఏది?
      ఎ) శాశ్వత దంతాలు - పూర్వబాల్యం       బి) నార్సిజం - శైశవం
      సి) ఉద్వేగ అస్థిరత - కౌమారం                డి) అన్నీ
జ: డి (అన్నీ)

 

43. కుటుంబంలోని పిల్లవాడు పెద్దతరహాగా ప్రవర్తించలేక, చిన్న పిల్లవాడిలా ఉండలేక సందిగ్ధాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ఇది ఏ దశ లక్షణం?
జ: కౌమార దశ

 

44. ఒక బాలుడు తాను ఆడుకున్న ఒక ఆట వస్తువును చివరగా దాచిపెట్టి ఆ తర్వాత నిద్రకు ఉపక్రమించాడు. అయితే పియాజే ప్రకారం ఈ భావనను ఎలా తెలియజేయవచ్చు?
జ: వస్తు స్థిరత్వ భావన

 

45. కిందివాటిలో విభిన్న కవలల గురించి అసత్యం కాని అంశం
       ఎ) వేర్వేరు సంయుక్త భేదాలు                             బి) వైయక్తిక భేదాలుంటాయి
      సి) లైంగిక భేదం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు     డి) అన్నీ
జ: డి (అన్నీ)

46. ఒక విద్యార్థి సినిమాను చూసి సంతృప్తిని చెంది ఇంటికి వచ్చి తన చేతిని తుపాకీగా భావించి అందరినీ భయపెడుతున్నట్లుగా ఆడుకుంటుంటే పియాజే ప్రకారం అది ఏ రకమైన భావన?
జ: ప్రతిభావాత్మక ఆలోచన

 

47. 'Developmental Psychology' గ్రంథ రచయిత ఎవరు?
జ: ఎలిజబెత్ హర్లాక్

 

48. 5వ తరగతికి చెందిన రాము ఒక ఉపాధ్యాయుడికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రుడు. ఈ ఉపాధ్యాయుడు రాములోని ఏ భావనను కొలవగలడు?
జ: పెరుగుదల

 

49. 'Growth of Logical Thinking' గ్రంథం మానవుడిలో మానసిక వికాసం ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుంది, దాని క్రమాన్ని గురించి వివరిస్తుంది. ఈ గ్రంథ రచయిత ఎవరు?
జ: జీన్ పియాజే

 

50. నైతిక వికాసాన్ని ప్రభావితం చేసే వికాసాలేవి?
       ఎ) సామాజిక, సాంస్కృతిక వికాసం         బి) ఉద్వేగ వికాసం
       సి) సంజ్ఞానాత్మక వికాసం                        డి) అన్నీ
జ: డి (అన్నీ)

51. శిశువు పుట్టుకతోనే స్వతఃసిద్ధంగా వచ్చే భాషా సామర్థ్యంలో వాక్య నిర్మాణాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడే సూత్రాలుంటాయి. వాటి ద్వారానే శిశువు భాష నేర్చుకుంటాడు. అయితే దాన్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు?
జ: గవర్నమెంట్ బైండింగ్ సిద్ధాంతం
52. కౌమార దశను ఆంగ్లంలో Adolescence అని పిలిస్తే అదే కౌమార దశలో ఉన్న వ్యక్తిని Adolescente అని అంటారు. అయితే యవ్వనంలో విద్యార్థిని ఏ దశలో ఉన్నాడు అని పిలుస్తారు?
జ: ప్యూబర్టీ
53. రాజు, రాములలో రాము చిన్నవాడు. ఇంట్లో ఏ వస్తువును తెచ్చినా రాము తనకే ముందు ఇవ్వాలంటాడు. ఎవరికీ ఇవ్వనివ్వడు. ఇలాంటి భావన చిన్నపిల్లల్లో కల్పిస్తే వారికి ఏ స్వభావం ఉందంటారు?
జ: అహం కేంద్రీకృతం
54. ఒక ఉపాధ్యాయుడు బోధనలో గ్రేడెడ్ అసైన్‌మెంట్స్ ఇస్తున్నాడు. అయితే ఆ ఉపాధ్యాయుడు అనుసరిస్తున్న వికాస నియమం ఏది?
జ: వైయక్తిక భేదాలు ఉంటాయి
55. ఒక ప్రధానోపాధ్యాయుడు పదో తరగతి విద్యార్థులకు కేవలం విషయాంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చాడు. SUPW పీరియడ్ వేయలేదు. ఆ ప్రధానోపాధ్యాయుడికి తెలియని వికాస నియమం
జ: వికాసం సమన్వయంతో కూడింది

56. పిల్లలు పుట్టుకతోనే భాషను నేర్చుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారని పరికల్పన చేసిన మనోవైజ్ఞానికవేత్త ఎవరు?
జ: నోమ్ ఛామ్‌స్కీ
57. కిందివాటిలో అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన దశ ఏది?
     ఎ) కౌమార దశ     బి) పూర్వ బాల్యదశ       సి) శైశవ దశ       డి) ఉత్తర బాల్యదశ
జ: ఎ (కౌమార దశ)
58. కిందివాటిలో శాస్త్రీయ చింతనకు సంబంధించిన దశ ఏది?
      ఎ) ఇంద్రియ ప్రచాలక దశ        బి) పూర్వ ప్రచాలక దశ
      సి) మూర్త ప్రచాలక దశ           డి) అమూర్త ప్రచాలక దశ
జ: డి (అమూర్త ప్రచాలక దశ)
59. కిందిటివాటిలో కౌమార దశ ఆగమనంపై ప్రభావం చూపని కారకం ఏది?
      ఎ) ఆరోగ్యం          బి) వయసు       సి) జీవనప్రమాణం        డి) సంస్కృతి
జ: డి (సంస్కృతి)
60. జ్ఞాపక శక్తి మందగించే స్థితిని ఏమంటారు?
జ: సెనైలిటీ
61. ఆత్మవిశ్వాసం సన్నగిల్లడం ఏ దశలో ప్రారంభమవుతుంది?
జ: మధ్యవయసు

62. ఫ్యూబర్టీ అనే పదం ప్యూబరిటాస్ అనే పదం నుంచి వచ్చింది. ప్యూబరిటాస్ ఏ భాషా పదం?
జ: లాటిన్
63. గౌణ లైంగిక లక్షణాలు వికాసం చెందే దశ ఏది?
జ: జననాంగదశ
64. పియాజే ప్రకారం వస్తుస్థిరత్వ భావన ఏ దశలో ఏర్పడుతుంది?
జ: సంవేదనా చాలక దశ
65. చిన్న పిల్లలు కట్టుకునే 'బొమ్మరిల్లు' ఏ వికాస అంశానికి చెందింది?
జ: సాంఘిక వికాసం
66. వ్యక్తిలో జీవిత పర్యంతం కొనసాగేది?
జ: వికాసం
67. జీవి శరీరంలో నిర్మాణాలను, ప్రాకార్యాలను సమైక్యం చేసే ప్రక్రియ?
జ: వికాసం
68. కిందివాటిలో వికాసం లక్షణం కానిది?
       ఎ) దిశాత్మకం       బి) సమన్వయం        సి) సమగ్రత       డి) పరిమిత చర్య
జ: డి (పరిమిత చర్య)

69. శిశువు ప్రారంభం దేంతో మొదలవుతుంది?
జ: జైగోట్
70. 'భాష అన్ని ఉన్నత సంజ్ఞానాత్మక ప్రక్రియలకు మూలం' అని పేర్కొన్నదెవరు?
జ: వైగోట్‌స్కీ
71. Developmental Psychology గ్రంథకర్త ఎవరు?
జ: ఎలిజబెత్ హర్లాక్
72. శిశువు మొదట ఏ వికాసాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు?
జ: ఉద్వేగ వికాసం
73. వాక్యక్రమ నిర్మాణాలు, లాంగ్వేజ్ అండ్ మైండ్, లాంగ్వేజ్ అండ్ థాట్ లాంటి భాషాపరమైన గ్రంథాలు రాసి పరిశోధనలు చేసిన వ్యక్తి ఎవరు?
జ: నోమ్ ఛోమ్‌స్కీ
74. కౌమారదశ అన్ని దశల్లోకెల్లా ముఖ్యమైంది. ఈ దశను ''ఒత్తిడి, కలత, ప్రయాస, జగడాలతో కూడుకున్నది" అని వివరించినదెవరు?
జ: స్టాన్లీ హాల్
75. సమీప - దూరస్థ దశ అంటే?
జ: శరీర మధ్యస్థ భాగంలో వికాసం జరిగి తర్వాత దూర అవయవాల్లో జరగడం

76. వ్యక్తి వికాసంలో అనువంశికత పాత్ర గురించి చెప్పని శాస్త్రవేత్త ఎవరు?
జ: న్యూమన్
77. మేనరిక వివాహాల్లో ప్రజ్ఞలాంటి మానసిక శక్తులు తరగడానికి వర్తించే సూత్రం
జ: తిరోగమన సూత్రం
78. 'ఎడ్యుకేషనల్ డిటర్మినిజం' గ్రంథ రచయిత?
జ: డబ్ల్యూసీ.బాగ్లే
79. సాంఘికీకరణకు పునాది ఏర్పడే దశ?
జ: పూర్వ బాల్యదశ
80. ఉద్వేగ కేథార్సిస్ సంభవించే దశ?
జ: ఉత్తర బాల్యదశ
81. సాంఖ్యక నైపుణ్యాల్లో రాణించడం అనేది?
జ: సాంఘిక వికాసం
82. ఉద్వేగ కేథార్సిస్‌లో ఇమిడి ఉండే ప్రక్రియ
జ: అంతర్ దృష్టి
83. భవిష్యత్తులో ఏ వృత్తిలో స్థిరపడాలి అనే విషయంపై నిర్ణయం తీసుకునే దశ?
జ: కౌమార దశ

84. శిశువు వస్తువును వర్గీకరించడం, పోల్చడం లాంటి మెరుగైన మానసిక చర్యలు చేపట్టగలిగే వయసు ఎన్నేళ్లు?
జ: 7 - 11
85. ప్రీ స్కూల్, ఎలిమెంటరీ స్థాయుల్లో విధ్యాబోధనపై ప్రభావం చూపిన పియాజే సూత్రం?
      ఎ) ఆవిష్కరణ అభ్యసనం                   బి) అభ్యసనం పట్ల పిల్లల సంసిద్ధత
      సి) వైయక్తిక భేదాలు గుర్తించడం        డి) అన్నీ
జ: డి (అన్నీ)
86. 'వికాస కృత్యాల' భావనను మొదట ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు?
జ: రాబర్ట్ హావింగ్ హర్‌స్ట్
87. 'వాక్యక్రమ నిర్మాణాలు' గ్రంథ రచయిత ఎవరు?
జ: నోమ్ ఛోమ్‌స్కీ
88. పిల్లలు శాస్త్రవేత్తల్లా పరికల్పనలు సూచించే దశ
జ: అమూర్త ప్రచాలక దశ
89. వరద బాధితులకు సహాయం చేయడం అనేది ఒక పౌరుడిగా తన బాధ్యతగా గుర్తించిన మోహన్ అనే విద్యార్థి వారికి వీలైనంత ఎక్కువ సహకారం అందిస్తున్నాడు. ఈ విద్యార్థి కోల్‌బర్గ్ పేర్కొన్న ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు?
జ: 2వ

90. బన్నీ, బుజ్జి అనే పిల్లలు తమ ఇంట్లోని సైకిల్‌ను స్కూటర్‌గా భావించి వేగంగా నడుపుతున్నట్లు ఆటాడుతుంటే పియాజే ప్రకారం వారు ఏ దశలో ఉన్నారు?
జ: పూర్వ ప్రచాలక దశ
91. వినీత్ రోజూ అధికభాగం అద్దం ముందు గడుపుతున్నాడు. అయితే ఈ విద్యార్థి ఏ దశకు చెందినవాడు?
జ: కౌమార దశ
92. కిందివాటిలో సరికాని జతను గుర్తించండి.
         ఎ) జీన్ పియాజే - ఎనిమిజం           బి) కార్ల్ రోజర్స్ - ఆత్మభావన
         సి) కోల్‌బర్గ్ - కన్సర్వేషన్                డి) నోమ్ ఛోమ్‌స్కీ - అనుకరణ
జ: సి (కోల్‌బర్గ్ - కన్సర్వేషన్)
93. పునీత్ అనే విద్యార్థి ఉత్తర బాల్యదశకు చెందినవాడైతే ఇతడిలోని లక్షణాల్లో ఏ లక్షణం సరైంది కాదు?
జ: ఉద్వేగ కేథార్సిస్ ఏర్పడదు
94. మనస్విని అనే అమ్మాయి తన తండ్రిలాంటి శరీరాకృతిని, మంచి ప్రజ్ఞాసామర్థ్యం కలిగి ఉన్నట్లయితే మెండల్ ఏ నియమాన్ని ఇది సమర్థిస్తుంది?
జ: సారూప్యత నియమం

95. నైతిక వికాసం అనేది పెంపకం, అభ్యసన అనుభవాలతోపాటు ఏ వికాసంపై కూడా ఆధారపడుతుందని కోల్‌బర్గ్ పేర్కొన్నారు?
జ: సంజ్ఞానాత్మక వికాసం
96. వ్యక్తుల వికాసానికి, పాఠశాల వసతులకు సంబంధం ఉంటుందని తెలిపినవారు?
జ: డబ్ల్యు.సి.బాగ్లే
97. ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థికి ఇచ్చే అభ్యసన కృత్యాలు విజయవంతం కావడానికి అతడికి తెలియాల్సిన మనోవైజ్ఞానిక అంశం
జ: వికాస దశలు - సూత్రాలు
98. ఫ్రాయిడ్ ప్రకారం నైతిక వికాసంలో ప్రధాన పాత్ర నిర్వహించేది?
జ: అధ్యహం
99. గార్డినర్ పేర్కొన్న ఏడు రకాలైన ప్రజ్ఞాపట్టికలో లేనిది
జ: ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ
100. జ్ఞానేంద్రియ వికాసం వేగంగా జరిగే దశ?
జ: శైశవ దశ
101. శిశువు ప్రవర్తన ఎలాంటి నైతిక ప్రమాణాలపై ఆధారపడని దశ
జ: శైశవ దశ

102. ప్రముఖులు, పండిత కుటుంబాలకు చెందిన 997 కుటుంబాల మీద పరిశోధనలు చేసి వికాసంపై అనువంశికతను నిర్థారించినవారు
జ: ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్
103. సర్వశక్తుల సమ్మేళనం అనేది
జ: వికాసం
104. ఒక శిశువు సైకిల్ తొక్కడానికి అవసరమైంది
జ: పరిపక్వత, అభ్యసనం
105. కిందివాటిలో పెరుగుదలకు చెందిన అంశం?
        ఎ) రెండు సంవత్సరాల నాటికి మెదడు రెట్టింపు బరువుకు చేరడం
        బి) కన్ను ఒక అంశంపై దృష్టి నిలపడం
        సి) మూడు చక్రల సైకిల్ నడపడం
        డి) భాషను ఉపయోగించడం
జ: ఎ (రెండు సంవత్సరాల నాటికి మెదడు రెట్టింపు బరువుకు చేరడం)
106. కిందివాటిలో వికాస దశ గురించి సరైంది?
        ఎ) క్రమబద్ధంగా వస్తుంది                           బి) ప్రతి దశ కొన్ని సమస్యలు, సర్దుబాటును కలిగి ఉంటుంది
        సి) ఏకత్వ, సమైక్య లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది        డి) పైవన్నీ
జ: డి (పైవన్నీ)

107. ''పండిత పుత్ర పరమశుంఠ" అనే సామెత మెండల్ అనువంశిక నియమాల్లో ఏ నియమాన్ని సమర్థిస్తుంది?
జ: ప్రతిగమన నియమం
108. నేను చదివే పాఠశాల గొప్పదనీ, తన తల్లిదండ్రులు అడిగినవన్ని కొనిస్తారనీ తనకు చాలా డ్రస్సులున్నాయని బడాయిలు చెప్పుకునే శిశువు ఆలోచన
జ: స్వీయ కేంద్రీకృతం
109. పియాజే సంజ్ఞాత్మక వికాసంలో జ్ఞానేంద్రియ చాలక దశకు సంబంధించి సరికానిది?
         ఎ) 0 - 4 నెలల వయసులో శిశువు తనకు తృప్తినిచ్చిన పనిని మళ్లీ మళ్లీ చేయడం
         బి) 4 - 8 నెలల వయసులో తనకు ఇతర వస్తువులకు మధ్య తేడాను గుర్తించడం
         సి) 18 - 24 నెలల వయసులో అంతరదృష్టిని ఉపయోగించడం
         డి) 12 - 24 నెలల వయసులో శిశువు పాకడం నేర్చుకుంటాడు
జ: డి (12 - 24 నెలల వయసులో శిశువు పాకడం నేర్చుకుంటాడు)
110. వర్ధిమర్ గెస్టాల్ట్ వాదానికి చెందిన సమగ్ర ఆకృతిని తెలియజేసే వికాస నియమం ఏది?
జ: వికాసం పరస్పర శక్తులతో కూడిన సమ్మేళనం.
111. తండ్రి జేబులోంచి డబ్బులు తీయడం వల్ల శిక్ష లభిస్తుందని గ్రహించిన నిత్య అనే విద్యార్థిని కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం ఏ దశకు చెందింది?
జ: పూర్వ సంప్రదాయ
112. శిశువు ఇంద్రియాలకు, చలన ప్రవర్తనకు మధ్య సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపే దశ ఏది?
జ: ఇంద్రియ చాలక దశ

113. కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం బాధ్యత నిర్వహించడం, అధికారాన్ని గౌరవించడం లాంటి నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండే దశ
జ: సంప్రదాయ స్థాయి
114. బడి నియమాల అనుసారంగా విద్యార్థులు నడుచుకోవాలి అని ప్రవర్తించే పిల్లవాడు ఏ దశకు చెందినవాడు?
జ: సంప్రదాయ స్థాయి
115. ఏ దశలోని శిశువు తనకు, ఇతర వస్తువులకు మధ్య తారతమ్యాలను గుర్తిస్తాడు?
జ: సంవేదనా చాలక దశ
116. కాళ్లు, చేతులు బాగా ఊపడం ఏ ఉద్వేగ లక్షణం?
జ: ప్రేమ
117. అధికంగా ప్రశ్నించే దశ/ కుతూహల దశ/ అన్వేషణ దశ
జ: పూర్వ బాల్యదశ
118. కిందివాటిలో భిన్నమైంది?
        ఎ) వ్యతిరేక వాదం         బి) అధికారతత్వం     సి) సాంఘిక ఆమోదం      డి) దౌర్జన్యం
జ: సి (సాంఘిక ఆమోదం)
119. ఉత్తర బాల్యదశలోని పిల్లల సంభాషణ ముఖ్యంగా దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది?
జ: సాంఘిక అనుభవాలు

120. పిల్లలు వీడియోగేమ్స్ ఆడటం?
జ: సంసర్గ క్రీడ
121. పాఠశాలలో దండనకు గురైన విద్యార్థి, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తన తల్లి దగ్గర భోరున ఏడ్వడం?
జ: ఎమోషనల్ కేథార్సిస్
122. భౌతిక వికాసానికి సంబంధించి లింగ సంబంధ భేదాలు ఎక్కువగా కనిపించే దశ?
జ: ఉత్తర బాల్యదశ
123. వాగుడుకాయ దశ?
జ: పూర్వబాల్యదశ
124. భాషా వికాసానికి సంబంధించి ఉచ్ఛారణలో ఇమిడి ఉండే ప్రక్రియ?
జ: సంజ్ఞానాత్మకత
125. సాంఖ్యక నైపుణ్యాల్లో రాణించడం అనేది?
జ: సాంఘిక వికాసం
126. పాఠశాల విద్యార్థులు రాత నైపుణ్యాన్ని పెంచుకునే దశ?
జ: 2 - 3 తరగతులు
127. సమయం, దూరం లాంటి అమూర్త భావనలను అర్థం చేసుకోవడమనేది?
జ: మానసిక వికాసం

128. కిందివాటిలో అసాంఘిక ప్రవర్తన నమూనా కానిది?
        ఎ) ప్రతికూల అభిప్రాయం       బి) అధికారతత్వం      సి) స్వార్థం        డి) సాంఘిక ఆమోదం
జ: డి (సాంఘిక ఆమోదం)
129. సాంఘికీకరణకు పునాది ఏర్పడే దశ
జ: పూర్వ బాల్యదశ
130. యవ్వనారంభ దశ?
జ: శారీరక పరిణతి
131. ఫలదీకరణం చెందిన అండంలో ఎన్ని జతల క్రోమోజోమ్‌లు ఉంటాయి?
జ: 23
132. 'ఎడ్యుకేషనల్ డిటర్మినిజం' గ్రంథ రచయిత ఎవరు?
జ: డబ్ల్యు.సి.బాగ్లే
133. అమెరికాలో కల్లికాక్ కుటుంబం లక్షణాల మీద పరిశోధనలు చేసినవారెవరు?
జ: గోడార్డ్
134. బ్రీచ్ పుట్టుక అంటే?
జ: కాళ్లు ముందు, తల వెనుకతో జన్మించడం

135. వ్యక్తి వికాసంలో అనువంశికత పాత్ర గురించి చెప్పని శాస్త్రవేత్త ఎవరు?

         ఎ) గొడార్డ్          బి) కెల్లాగ్          సి) గాల్టన్          డి) న్యూమన్
జ: డి (న్యూమన్)
136. విద్యార్థికి సంకలనం, వ్యవకలనం నేర్పేటప్పుడు ముందు అంకెల భావన నేర్పడమనేది?
జ: వికాసం క్రమానుగతమైంది
137. శిశువు శారీరక పెరుగుదల మొదట ఏ సూత్రాన్ని అనుసరించి జరుగుతుంది?
జ: శిరఃపాదాభిముఖం
138. సమీప - దూరస్థ దశ అంటే ఏమిటి?
జ: శరీర మధ్యస్థ భాగంలో వికాసం జరిగి తర్వాత దూర అవయవాల్లో జరగడం
139. కిందివాటిలో వికాసం అనే ప్రక్రియకు సంబంధించింది?
        ఎ) వికాసం = f (పరిపక్వత × అభ్యసనం)        బి) వికాసం = f (పరిపక్వత × ప్రేరణ)
        సి) వికాసం = f (పరిపక్వత × పెరుగుదల)      డి) వికాసం = f (అభ్యసనం × ప్రేరణ)
జ: ఎ (వికాసం = f (పరిపక్వత × అభ్యసనం))
140. వికాసం అంటే ఆకారాలను, ప్రాకార్యాలను సమైక్యం చేసి విశదపరిచే క్లిష్ట ప్రక్రియ అని నిర్వచించినదెవరు?
జ: అండర్‌సన్

141. మానవుడి అన్ని వికాస దశలను పరిశీలించినప్పుడు అత్యధిక నిష్పత్తిలో శారీరక పెరుగుదల ఏ దశలో కలుగుతుంది?
జ: శైశవ దశ
142. శిశువులో ఆత్మభావన ప్రారంభమయ్యే దశ ఏది?
జ: పూర్వ బాల్యదశ
143. ''బిహేవియర్: యాన్ ఇంట్రడక్షన్ టు కంపేరిటివ్ సైకాలజీ" అనే గ్రంథాన్ని ఎవరు ప్రచురించారు?
జ: జేబీ వాట్సన్
144. వైగోట్‌స్కీ ప్రకారం జ్ఞానానికి సంబంధించి సరికానిది
  ఎ) అందించబడేది                                                     బి) సృష్టించబడేది
  సి) మానసిక ప్రక్రియలు జ్ఞానాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి      డి) సాంఘిక ప్రతిచర్య మేధస్సును వికసించేలా చేస్తుంది
జ: ఎ (అందించబడేది)
145. పర్యాలోచక ఆలోచన?
జ: తార్కిక రీతిన విషయాలు ఉంచి సమస్యా పరిష్కారం చేయడం
146. కిందివాటిలో సరైన వికాస క్రమం
        ఎ) భౌతిక - చాలక - భాషా - సంజ్ఞాన        బి) చాలక - భౌతిక - సంజ్ఞాన - భాషా
        సి) భాషా - సంజ్ఞాన - చాలక - భౌతిక        డి) భౌతిక - చాలక - సంజ్ఞాన - భాషా
జ: ఎ (భౌతిక - చాలక - భాషా - సంజ్ఞాన)

147. సంఘం ఆశించిన విధంగా శిశు వికాసం జరుగుతుంది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ
జ: పిల్లలను ఆంగ్ల మాధ్యమంలో చదివించడం
148. వికాసం లక్షణం కానిది
        ఎ) దిశాత్మకం             బి) సమన్వయం       సి) సమగ్రత        డి) పరిమిత చర్య
జ: డి (పరిమిత చర్య)
149. కిందివాటిలో సరికానిది?
        ఎ) గుణాత్మక మార్పు పరిమాణాత్మక మార్పునకు దారితీస్తుంది
        బి) పరిమాణాత్మక మార్పు, గుణాత్మక మార్పుకు దారితీస్తుంది
        సి) పరిణతి పరిమాణాత్మక, గుణాత్మక మార్పు
        డి) వికాసం పరిమాణాత్మక, గుణాత్మక మార్పు
జ: ఎ (గుణాత్మక మార్పు పరిమాణాత్మక మార్పునకు దారితీస్తుంది)
150. కిందివాటిలో సరికానిది ఏది?
        ఎ) ఎడ్యుకేషనల్ డిటర్మినిజం - బాగ్లే        బి) ద జూక్స్ - గొడ్డార్డ్
        సి) హెరిడిటరీ జీనియస్ - గాల్టన్              డి) డెమోక్రసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ - దవే
జ: బి (ద జూక్స్ - గొడ్డార్డ్).

151. పునీత్ అనే విద్యార్థి కుటుంబ సభ్యులతో, పాఠశాలలోని తోటి విద్యార్థులతో కలిసిమెలసి తిరుగుతూ చిన్న చిన్న పనుల్లో సహకారాన్ని అందిస్తుంటే ఆ విద్యార్థిలో ఏ కౌశలం అభివృద్ధి చెందినట్లు గుర్తించాలి?
జ: సాంఘిక వికాసం
152.  ఉపాధ్యాయుడితో మంచి క్రమశిక్షణ కలిగిన అమ్మాయి అని మెప్పుపొందడానికి ఇందు ప్రతిరోజు సమయానికి బడికి వస్తుంది. అయితే కోల్‌బర్గ్ నైతిక వికాసంలోని ఏ సంప్రదాయ స్థితికి చెందుతుంది?
జ: సంప్రదాయ స్థితి
153. ఒక బాలుడు తన తాతపేరు చెప్పగలడు కానీ తాతకు గల మనువడి పేరు చెప్పలేకపోయినట్లైతే ఆ శిశువు లక్షణం పియాజె ప్రకారం ఏ దశలో ఉంది?
జ: ఏకమితి భావన − పూర్వ ప్రచాలక దశ
154. ఒక కిలో దూది బరువా? ఇనుము బరువా? అంటే దూది బరువే ఎక్కువ అనే దశ
జ: పూర్వ ప్రచాలక దశ
155. పావని అనే అమ్మాయి గుడిలోకి వెళ్లేముందు చెప్పులు బయట వదిలి వెళ్లాలి అనే నియమాన్ని పాటించింది. అయితే కోల్‌బర్గ్ ఈ అమ్మాయిని ఏ దశకు చెందినదిగా భావించాడు?
జ: సంప్రదాయ స్థాయి

156. రెండేళ్ల వయసున్న కాంచన ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఆమె ఎదుట నుంచి కుక్కబొమ్మను తీసేయగా అది లేదని భావించి మరొక బొమ్మతో ఆడుకోవడం ప్రారంభించింది. దీనికి కారణం?
జ: వస్తు స్థిరత్వ భావన లేకపోవడం
157. మనోజ్ నీకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడా అంటే ఉన్నాడు అంటాడు. అతడి పేరడిగితే తనోజ్ అంటాడు కానీ తనోజ్‌కు గల ఏకైక తమ్ముడి పేరు అడిగితే చెప్పలేకపోతాడు. అయితే పియాజె ప్రకారం మనోజ్ ఏ దశలో ఉన్నాడు?
జ: పూర్వ ప్రచాలక దశ
158. హరి అనే ఉపాధ్యాయుడు తరగతిలో ప్రతిసారీ ర్యాంకు సాధిస్తున్న లోకేష్ అనే విద్యార్థికి సహజ సామర్థ్యం పరీక్షను నిర్వహించి భవిష్యత్తులో నీవు మంచి టీచర్ కాగలవని అతడి వృత్తిని ఎంపిక చేస్తాడు. ఇది ఏ వికాస నియమాన్ని తెలియజేస్తుంది?
జ: వికాసాన్ని ప్రాగుక్తీకరించవచ్చు.
159. కిందివాటిలో పరిణితికి సంబంధించి వాస్తవం కానిది?
    1) దీనికి శిక్షణ అవసరం లేదు.      2) పరిణితి ఉంటేనే సంసిద్ధత వస్తుంది.
    3) పరిణితి గుణాత్మకమైంది.          4) పరిణితిని మాపనం చేయవచ్చు.
జ: 4 (పరిణితిని మాపనం చేయవచ్చు)

160. కుమార్ అనే విద్యార్థికి ఇంట్లో ఆర్థికపరిస్థితి బాగాలేకపోవడం వల్ల సరైన పౌష్టికాహారం అందలేక వికాసం సరిగ్గా జరగలేదు. దీనికి కారణమైన కారకం ఏది?
జ: పరిసర కారకం
161. నరేష్, గీత దంపతులు అందంగా ఉంటారు, అధిక ప్రజ్ఞావంతులు. అయినప్పటికీ వారికి పుట్టే శిశువు అందవిహీనంగా, మందబుద్ధుడు అయినట్లయితే దీన్ని సమర్థించే మెండల్ నియమం
జ: ప్రతిగమన నియమం
162. కోల్‌బర్గ్ నైతిక వికాస సిద్ధాంత లక్షణం
జ: అన్ని సంస్కృతుల్లో సాధారణంగా ఉండే సార్వత్రిక దశలు.
163. గణేష్ అనే విద్యార్థికి ఎన్ని పద్ధతుల్లో బోధించినా బరువు, కాలం లాంటి అమూర్త అంశాలు నేర్చుకోలేకపోతున్నాడు. ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపాధ్యాయుడికి ఏ అంశానికి సంబంధించిన 'మనో వైజ్ఞానిక జ్ఞానం అవసరం?
జ: వికాస దశలు
164. ఆఫ్రికా ఖండంలోని ప్రజలందరూ సాధారణంగా నల్లగా ఉంటారు. కాబట్టి వారికి జన్మించే సంతానం కూడా నల్లగా ఉండటం అనేది ఏ వికాస నియమానికి సంబంధించింది?
జ: సారూప్య సూత్రం

165. శిశువు మొదట స్త్రీలందరినీ 'అమ్మా' అని సంభోదించి తర్వాత వయసు పెరిగేకొద్దీ ఆ పదాన్ని తన తల్లికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తే ఏ వికాస సూత్రాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు భావించాలి?
జ: వికాసం సాధారణ దిశ నుంచి నిర్దిష్ట దిశగా సాగుతుంది.
166. వికాసానికి సంబంధించి కిందివాటిలో సరికానిది
      1) వికాసం క్రమానుగత, సంచితత్వ గుణాలను కలిగి, పురోగమనంగా నిరంతరం సంభవించే ప్రక్రియ.
      2) ప్రతి అంశంలో వ్యక్తికీ, వ్యక్తికీ మధ్య వికాస సంబంధమైన వైయక్తిక భేదాలు ఉంటాయి.
      3) ప్రతి వ్యక్తిలోనూ వికాసం అనేది సంపూర్ణంగా, ఏకీకృత మొత్తంగా జరుగుతుంది.
      4) వికాస ప్రక్రియ దాదాపు ప్రతి వ్యక్తిలో కౌమార దశలో ఆగిపోతుంది.
జ: 4 (వికాస ప్రక్రియ దాదాపు ప్రతి వ్యక్తిలో కౌమార దశలో ఆగిపోతుంది)
167. ఒక విద్యార్థిలో సక్రమమైన అభ్యసనం జరగడానికి కింది అంశాల్లో అవసరం లేనిది?
      1) తక్కువ ఉద్వేగాలు కలిగి ఉండటం.      2) అధిక ప్రేరణ కలిగి ఉండటం.
      3) ఎక్కువ ఉద్వేగాలు కలిగి ఉండటం.      4) అధిక అభిరుచి కలిగి ఉండటం.
జ: 3 (ఎక్కువ ఉద్వేగాలు కలిగి ఉండటం.)
168. పుట్టినప్పుడు తలను నిలపలేని శిశువు నాలుగు నెలల వయసు వచ్చేసరికి ఎలాంటి శిక్షణ లేకుండా తలను నిలప గలుగుతున్నాడు. అయితే ఆ శిశువు నాలుగు నెలల్లో తల నిలపడం అనేది
జ: పరిపక్వత
169. శ్రీనివాస్ అనే గణిత ఉపాధ్యాయుడు 3వ తరగతి విద్యార్థులకు ముందుగా వృత్తాలు గీయడం నేర్పి తర్వాత త్రిభుజం, చతురస్రం గీయడం నేర్పించాడు. అయితే ఆ ఉపాధ్యాయుడు అనుసరించే వికాస సూత్రం
జ: వికాసం క్రమానుగతమైంది

170. కింది అంశాల్లో ఇంద్రియ చాలక దశ లక్షణం కానిది?
1) శిశువు మొదటి నాలుగు నెలల కాలంలో తనకు తృప్తినిచ్చే సరళ చలనాత్మక కృత్యాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతాడు.
2) శిశువు 4 నుంచి 8 నెలల మధ్యకాలంలో అంతర్‌దృష్టి ఆధారంగా వస్తువులను పడేసి, శబ్దాల మధ్య తేడాను గుర్తిస్తాడు.
3) 8 నుంచి 12 నెలల మధ్య శిశువు దృష్టి ఉద్దేశ పూర్వకంగా లక్ష్యం దిశగా మాత్రమే సాగుతుంది.
4) 12 నుంచి 18 నెలల మధ్యకాలంలో శిశువు వస్తు లక్షణాలను తెలుసుకోవడానికి యత్నదోష పద్ధతులను ఉపయోగిస్తాడు.
జ: 2 (శిశువు 4 నుంచి 8 నెలల మధ్యకాలంలో అంతర్‌దృష్టి ఆధారంగా వస్తువులను పడేసి, శబ్దాల మధ్య తేడాను గుర్తిస్తాడు)
171. లక్ష్మి తన తాతతోపాటు ప్రయాణం చేస్తూ చూసిన ప్రతి వస్తువును కూడా అదేమిటి? ఇదేమిటి? అది ఎందుకు వచ్చింది? అనే ప్రశ్నలతో విసిగిస్తుంటే ఆ బాలిక ఏ దశకు చెందిందిగా గుర్తించవచ్చు?
జ: పూర్వ బాల్యదశ
172. నరేశ్ అనే విద్యార్థి తరచుగా తన కంటే పెద్దవారితో వాదిస్తుంటాడు. తాను భావించింది, చేసింది మాత్రమే సరైందని నిరూపించాలనుకుంటాడు. అయితే అతడు వికాస పరిమాణంలో ఏ దశలో ఉన్నట్లు?
జ: కౌమార దశ

173. మహాత్మా గాంధీ పాఠాన్ని భోదించిన ఉపాధ్యాయుడు గాంధీజీ దేశభక్తిని వివరించాడు. గాంధీజీని ఆదర్శంగా తీసుకొని అందరూ దేశభక్తిని పెంపొందించుకోవాలని తెలియజేస్తున్న ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల్లో ఆశించే వికాసం
జ: సాంఘిక వికాసం
174. కుక్క అనే జంతువు గురించి తెలుసుకున్న బాలుడు నక్కను కూడా కుక్కగా భావించి కొంతకాలం తర్వాత దాని అరుపు, ఆకారంలో మార్పులను గ్రహించి అది వేరే జంతువుగా భావించి మరో స్కీమాటా ఏర్పరచుకోవడం
జ: అనుగుణ్యత
175. కిందివాటిలో నైతిక వికాసాన్ని అధికంగా ప్రభావితం చేసేది
      1) భాషా వికాసం     2) సామాజిక వికాసం   3) సంజ్ఞానాత్మక వికాసం     4) ఉద్వేగ వికాసం
జ: 3 (సంజ్ఞానాత్మక వికాసం)
176. 20 గోళీలను చూపించి 10 గోళీలను దగ్గరగా, 10 గోళీలను దూరదూరంగా పేర్చి ఏ సమూహంలో ఎక్కువ గోళీలు ఉన్నాయని ప్రశ్నిస్తే రెండింటిలో గోళీలు సమానమే అని చెప్పిన అనిత పియాజె ప్రకారం ఏ దశకు చెందినదిగా చెప్పవచ్చు?
జ: మూర్త ప్రచాలక దశ
177. చదువుకునే సమయంలో ఆడుకున్నట్లయితే తల్లి మందలిస్తుందనే భయంతో ఆడకుండా క్రమశిక్షణతో చదువుకునే కార్తిక్ కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం ఏ దశకు చెందుతాడు?
జ: పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయి దశ − I

178. వర్థీమర్ గెస్టాల్ట్ వివాదానికి చెందిన సమగ్ర ఆకృతిని తెలియజేసే వికాస నియమం ఏది?
జ: వికాసం పరస్పర శక్తులతో కూడిన సమ్మేళనం.
179. పాఠశాల దశలోని విద్యార్థులు కొంత అభ్యసన పరిజ్ఞానంతో మంచి - చెడు, తప్పు - ఒప్పు లాంటి అంశాలపై విచక్షణ జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. ఇది ఏ వికాసంలోని అంతర్భాగంగా చెప్పవచ్చు?
జ: నైతిక వికాసం
180. కింది వాక్యాల్లో సమరూప కవలలకు సంబంధించి సరైన దాన్ని గుర్తించండి.
1) తల్లి గర్భంలోని రెండు అండాలు రెండు శుక్రకణాలతో ఫలదీకరణం చెంది రెండు పిండాలుగా పెరగడం.
2) తల్లి గర్భంలోని ఒక అండం, ఒక శుక్రకణంతో ఫలదీకరణం చెంది రెండు పిండాలుగా మారడం.
3) ఒకే శుక్రకణంతో రెండు అండాలు ఫలదీకరణం చెంది రెండు పిండాలుగా అభివృద్ధి చెందడం.
4) ఒకే అండం రెండు శుక్రకణాలతో ఫలదీకరణం చెంది రెండు పిండాలుగా అభివృద్ధి చెందడం.
జ: 2 (తల్లి గర్భంలోని ఒక అండం, ఒక శుక్రకణంతో ఫలదీకరణం చెంది రెండు పిండాలుగా మారడం)
181. సాధారణంగా సినీతారలను, ఇష్టమైన క్రీడాకారులను ఆరాధించే తత్వాన్ని 'వ్యక్తిపూజ' దిశగా భావిస్తే ఇది ఏ దశలో అధికంగా ఉంటుంది?
జ: కౌమార దశ
182. ఏ దశలోని పిల్లలు లౌంగిక విషయాలపై కుతూహలాన్ని, ఆత్రుతను చూపి సరైన మార్గదర్శకత్వం, అవగాహన లేకపోవడం వల్ల వ్యాకులతకు, ఆందోళనకు గురవుతారు?
జ: కౌమార దశ

183. పిల్లల నైతిక వికాస దశల్లో కోల్‌బర్గ్ విశ్వసించింది?
జ: నైతిక నిర్ణయ సామర్థ్యం వ్యక్తి సాంఘిక − ఆర్థిక స్థాయిపై ఆధారపడుతుంది.
184. కిందివాటిలో సరైన జత.
       1) శాశ్వత దంతాలు − పూర్వబాల్యం    2) నార్సిజం − శైశవం    3) ఉద్వేగ అస్థిరత − కౌమారం    4) అన్నీ
జ: 4 (అన్నీ)
185. లోకేష్ అనే విద్యార్థి తనకు కనిపించని విషయాల గురించి మాట్లాడటం, ఏ విషయాన్నైనా శాస్త్రీయ దృక్పథంతోనే పరిశీలించడం లాంటి పనులు చేస్తే పియాజె ప్రకారం అతడు ఏ దశలో ఉన్నాడు?
జ: అమూర్త ప్రచాలక దశ
186. ప్రణయ్‌కు రూ.2000 నోటు, రూ.50 పది నోట్లను చూపి వీటిలో ఏది కావాలి అంటే నాకు ఎక్కువ డబ్బులు కావాలి కాబట్టి పది రూపాయల నోట్లనే ఇవ్వమంటే అతడు పియాజె ప్రకారం ఏ దశకు చెందుతాడు?
జ: పూర్వ ప్రచాలక దశ
187. కిందివాటిలో సమరూప కవలలకు సంబంధించిన సరైన భావన
    1) వీరు ఒకే లింగానికి చెందినవారై ఉంటారు.      2) పోలికల్లో అంటే రంగు, రూపం ఒకే విధంగా ఉంటాయి.
    3) ఒకే సంయుక్త బీజం నుంచి ఏర్పడినవారు.    4) అన్నీ
జ: 4 (అన్నీ)

188. మహేశ్ శైశవ దశకు చెందిన బాలుడు. అయితే కిందివాటిలో ఈ శిశువుకు సంబంధించి సరికాని లక్షణం
      1) సాంఘిక వికాసం కుటుంబానికి మాత్రమే పరిమితం చేసుకునే దశ.
      2) జ్ఞానేంద్రియ వికాసం బాగా అభివృద్ధి చెందే దశ.
      3) శిశువు అత్యంత ఆకర్షణీయంగా కనిపించే దశ.
      4) అత్యధిక మానసిక పెరుగుదల కనిపిస్తుంది.
జ: 4 (అత్యధిక మానసిక పెరుగుదల కనిపిస్తుంది)
189. మానవ జీవితంలో జరిగే భౌతిక, మానసిక, ఉద్వేగ, సాంఘిక, నైతిక వికాసాలను విద్యా మనోవిజ్ఞానానికి అనుప్రయుక్తం చేసిన గ్రంథ రచయిత ఎవరు?
జ: ఎలిజబెత్ హర్లాక్
190. గాయత్రి అనే విద్యార్థికి ఎదురుగా నలుగురు వ్యక్తులను నిలబెట్టి వారిని చూపి అందులో ఎవరు పొట్టి అని అడిగితే సమాధానం చెప్పగలుగుతుంది. కానీ ఇదే విషయాన్ని పేపర్‌పై రాసి చదివి వినిపించినప్పుడు సమాధానాన్ని చెప్పలేకపోతే పియాజె ప్రకారం ఈ బాలిక ఏ దశకు చెందుతుంది?
జ: మూర్త ప్రచాలక దశ

191. జీన్ పియాజె సంజ్ఞానాత్మక వికాసానికి సంబంధించి సరికాని వాక్యమేది?
1) శిశువు ప్రాణం లేని వస్తువులకు ప్రాణాన్ని ఆపాదించి తద్వారా ఆటలాడి ఆనందపడే భావనే ఎనిమిజం.
2) పూర్వ భావనాత్మక దశలోని శిశువు ఒక వస్తువు నిజమైంది కానప్పటికీ అది నిజమైందిగా భావించడమే త్రిభాషాత్మక ఆలోచన.
3) ఒక వస్తువు ఆకారాన్ని, స్థితిని మారిస్తే దాని గుణం కూడా మారుతుంది. దీన్నే 'పదిలపరచుకునే భావనా లోపం' అంటారు.
4) ప్రతి తార్కిక ప్రచాలనాన్ని తిరిగి చేయవచ్చు అనే భావన లేకపోవడమే అవిపర్యయాత్మక భావనా లోపం.
జ: 3 (ఒక వస్తువు ఆకారాన్ని, స్థితిని మారిస్తే దాని గుణం కూడా మారుతుంది. దీన్నే 'పదిలపరచుకునే భావనా లోపం అంటారు)
192. 'గ్రోథ్ ఆఫ్ లాజికల్ థింకింగ్' గ్రంథం మానవుడిలోని మానసిక వికాసం ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుంది, దాని క్రమాన్ని వివరిస్తుంది. అయితే ఈ గ్రంథ రచయిత ఎవరు?
జ: జీన్ పియాజె
193. కిందివాటిలో పెరుగుదల, వికాసానికి సంబంధించని నియమం ఏది?
      1) పెరుగుదల జీవితకాలంలో ఒక దశలో ఆగిపోయినా దీన్ని బాహ్యంగా మాపనం చేయవచ్చు.
      2) వికాసం పరిశీలనకు వీల్లేనిది, దీని అంతర్గత ప్రక్రియను కొలవడం సాధ్యం కాదు.
      3) వికాసం సంకుచితమైంది. ఒక దశలో ఆగిపోతుంది.
      4) వికాసానికి మరొక పేరు అభివృద్ధి.
జ: 3 (వికాసం సంకుచితమైంది. ఒక దశలో ఆగిపోతుంది)

194. వినయ్ ఆడుకునే బొమ్మ లోపల ఏముందని పరిశీలిస్తే అతడు ఏ దశకు చెందినవాడు?
జ: పూర్వ బాల్యదశ
195. శిశువు పుట్టగానే పట్టుకునే అసంకల్పిత ప్రతిచర్య, చూసే ప్రతిచర్య, శ్వాస తీసుకోవడం, మలమూత్ర విసర్జన కృత్యాలు లాంటి వాటిని పరిసరాలతో సర్దుబాటు చేసుకోవడానికి ఏ ప్రవర్తనా నమూనాలను ఉపయోగిస్తారు. దాన్ని ఏమంటారు?
జ: స్కీమాటా
196. ఎవరు పొడవుగా ఉంటే వారే పెద్దవారని; 10 రూపాయిల కాయిన్‌ను, 5 రూపాయల నోటును రెండింటిని చూపిస్తే 5 రూపాయల నోటు పెద్దగా ఉంది కాబట్టి అదే కావాలనడం ఏ దశలోని పిల్లల లక్షణం?
జ: పూర్వ ప్రచాలక దశ
197. శిశువు పుట్టుకతోనే స్వతఃసిద్ధంగా వచ్చే భాషా సామర్థ్యంలో వాక్య నిర్మాణాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడే సూత్రాలు ఉంటాయి. వాటి ద్వారానే శిశువు భాష నేర్చుకుంటాడు. అయితే దాన్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు?
జ: గవర్నమెంట్, బైండింగ్ సిద్ధాంతం
198. భాషా బోధనలో ఉపాధ్యాయుడు శ్రవణం, భాష, పఠనం, లేఖనం లాంటి నైపుణ్యాలను వరుసగా నేర్పించాడు. అంతేకాకుండా గణిత ఉపాధ్యాయుడు ముందుగా సంకలనం తర్వాత వ్యవకలనం, గుణకారం, భాగహారాలను వరుసగా నేర్పించాడు. దీనికి కారణమైన పెరుగుదల వికాస సూత్రం
జ: వికాసం క్రమానుగతమైంది.

199. సాయి అనే విద్యార్థికి 5 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు గులాబి పువ్వుకు రంగు వేయమంటే పువ్వు మొత్తానికి ఒకే రంగు వేశాడు. 8 ఏళ్ల వయసులో పువ్వులోని భాగాలకు వేర్వేరు రంగులు వేశాడు. అయితే ఈ అంశాన్ని వివరించే వికాస నియమం
జ: సాధారణ నిర్దిష్ట వికాసం
200. కౌమార దశను ఆంగ్లంలో Adolescence అని పిలిస్తే, కౌమార దశలో ఉన్న వ్యక్తిని Adolescent అని అంటారు. అయితే యవ్వనంలో ఉన్న విద్యార్థిని ఏ దశలో ఉన్నాడని పిలుస్తారు?
జ: ప్యూబర్టి
201. భీకర ధ్వనులు, ఎత్తయిన ప్రదేశాలు, చీకటి గదులు, వింత ఆకారాలు పిల్లల్లో ఏ విధమైన ఉద్వేగాన్ని కలిగిస్తాయి?
జ: భయం
202. సూక్ష్మ కణంగా మొదలయ్యే మనిషి జీవితకాలం ఒక ప్రవాహంలా మార్పు చెందుతూ ఉంటుందని తెలిపే వికాస నియమం
జ: వికాసం అవిచ్ఛిన్నమైంది
203. శాస్త్రీయ చింతనకు సంబంధించిన దశ
జ: అమూర్త ప్రచాలక దశ

204. 'ఒక దశలో శిశువు ప్రస్తుత వికాస లక్షణాలను బట్టి రాబోయే దశలోని వికాస లక్షణాలను ముందుగా అంచనా వేయవచ్చు' అని తెలిపే వికాస నియమం
జ: వికాసాన్ని ప్రాగుక్తీకరించవచ్చు
205. పిల్లలు శాస్త్రజ్ఞుల్లా పరికల్పనలు సూచించే దశ
జ: అమూర్త ప్రచాలక దశ
206. కిందివాటిలో సరికానిది.
      1) ఎడ్యుకేషనల్ డిటర్మినిజం − బాగ్లే       2) ది జ్యూక్స్ − గోడార్డ్
      3) హెరిడిటరీ జీనియస్ − గాల్టన్            4) డెమెక్రసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ − డ్యూయి
జ: 2 (ది జ్యూక్స్ − గోడార్డ్)
207. తెల్లగా, పొడవుగా ఉన్న దంపతులకు పొడవుగా నల్లగా ఉండే శిశువు జన్మించడం మెండల్ ఏ నియమాన్ని తెలియజేస్తుంది?
జ: వైవిధ్య నియమం
208. 'వాక్య క్రమ నిర్మాణాలు' గ్రంథ రచయిత?
జ: చోమ్‌స్కీ
209. శిశు వికాసం సంఘం ఆశించిన విధంగా జరుగుతుంది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ
జ: పిల్లలను ఇంగ్లిష్ మీడియంలో చదివించడం.

210. కిందివాటిలో సరికానిది?
      1) గుణాత్మక మార్పు పరిమాణాత్మక మార్పుకు దారితీస్తుంది.
      2) పరిమాణ్మాతక మార్పు గుణాత్మక మార్పుకు దారితీస్తుంది.
      3) పరిణితి పరిమాణ్మాతక, గుణాత్మక మార్పు.
      4) వికాసం పరిమాణ్మాతక, గుణ్మాతక మార్పు.
జ: 1 (గుణాత్మక మార్పు పరిమాణాత్మక మార్పుకు దారితీస్తుంది)
211. పర్యాలోచక ఆలోచన అంటే?
జ: తార్కిక పద్ధతిలో విషయాలను ఉంచి సమస్యను పరిష్కరించడం.
212. ఆత్మ అంటే నేను, నాది అనే భావన కలది; ఆత్మ నేను ఎవరిని? నేను ఎలా ఉన్నాను? నేను ఏం చేయగలను? లాంటి వాటికి సమాధానాలు ఇస్తుంది. అనే వాటిని ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించిన శాస్త్రవేత్త?
జ: కార్ల్ రోజర్స్
213. 'డెవలప్‌మెంటల్ సైకాలజీ' గ్రంథకర్త ఎవరు?
జ: ఎలిజబెత్ హర్లాక్
214. వికాసం అనే ప్రక్రియ
జ: వికాసం = f (పరిపక్వత × అభ్యసనం)

215. వికాసానికి సంబంధించి ప్రతికూలమైన అంశం
జ: వికాసం ఒక దశలో ఆగిపోతుంది. కానీ కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రం అభివృద్ధిని చూపుతుంది.
216. నూతన సమాచారం, అనుభవాలకు ప్రతిస్పందనగా ప్రస్తుతం స్కీమాటాలలో పరివర్తన చెందడం
జ: అనుగుణ్యం
217. కిందివాటిలో సరైన వికాస క్రమం
      1) భౌతిక − చాలక − భాషా − సంజ్ఞాన          2) చాలక − భౌతిక − సంజ్ఞాన − భాషా
      3) భాషా − సంజ్ఞాన − చాలక − భౌతిక      4) భౌతిక − చాలక − సంజ్ఞాన − భాషా
జ: 1 (భౌతిక − చాలక − భాషా − సంజ్ఞాన)
218. పూర్వ వికాసంపై తర్వాతి వికాసం ఆధారపడటాన్ని సమర్థించే వికాస నియమం
జ: క్రమబద్ధమైంది
219. తరగతి గదిలో వెనుకబడిన విద్యార్థులకు గ్రేడెడ్ అసైన్‌మెంట్‌ను ఇవ్వడం అనేది వికాస నియమాల్లో దేన్ని సమర్థిస్తుంది?
జ: వికాసంలో వైయక్తిక భేదాలు ఉంటాయి.
220. రాజవంశీయులు, పండితులు, సంగీత విద్వాంసుల కుటుంబ చరిత్రలను పరిశీలించి వ్యక్తి వికాసంపై అనువంశికత ప్రభావాలను సమర్థించింది
జ: ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్

221. ఇంజక్షన్ చేసినప్పుడు శిశువు మొదట శరీరాన్నంతటినీ కదిలించి తర్వాత కుచ్చిన ప్రదేశాన్ని మాత్రమే కదిలించడం
జ: అభివృద్ధి సామాన్యత నిర్దిష్టంగా పయనిస్తుంది.
222. పియాజె ప్రకారం శిశువులో ఆగమన, నిగమన, తార్కిక ఆలోచనలు ప్రారంభమయ్యే దశ
జ: మూర్త ప్రచాలక దశ
223. కెల్లాగ్ దంపతులు తమ బిడ్డతోపాటు సమాన వయసు గల చింపాంజీని పెంచారు? దాని పేరు
జ: గువా
224. బ్రీచ్ పుట్టుక అంటే?
జ: కాళ్లు ముందు తల వెనుకతో జన్మించడం
225. అమెరికాలోని కల్లికాక్ కుటుంబం లక్షణాల మీద పరిశోధనలు చేసినవారు
జ: గోడార్డ్
226. పాఠశాల విద్యార్థులు రాత నైపుణ్యాన్ని పెంచుకునే దశ
జ: 2 − 3 తరగతలు
227. లోకేష్, బాలాజీ అనే ఇద్దరు శిశువుల్లో లోకేష్ ఆడుకుంటున్న బస్సు ఆటను చూస్తూ, బాలాజీ తను ఒక్కడే రైలు ఆట ఆడుకుంటున్నాడు. ఇది ఏ రకమైన క్రీడగా చెప్పవచ్చు?
జ: సంసర్గ క్రీడ

228. యవ్వనారంభ దశ?
జ: శారీరక పరిణితి
229. కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం మనిషి నైతిక వికాసం ఏ వికాసంపై ఆధారపడి ఉంటుంది?
జ: సంజ్ఞానాత్మక వికాసం
230. ఎక్కువ సాంఘిక ఆర్థికస్థితి గల కుటుంబాల్లోని పిల్లలు ఎలాంటి నైపుణ్యాలకు ప్రాముఖ్యం ఇస్తారు?
జ: స్వయం సహాయక
231. ధనవంతుల పిల్లలు వారి గొప్పదనాన్ని ప్రదర్శించే వస్తువులను ఇతర పిల్లల ముందు ప్రదర్శించడం వల్ల పాఠశాల విద్యార్థుల్లో కలిగే ప్రేరణ
జ: ప్రతికూల ఉద్వేగం
232. శిశువులో వికాసం ఏ మార్పులు/కృత్యాల ద్వారా జరుగుతుంది?
జ: పరిణితులకు తగిన అభ్యసన కృత్యాలు
233. దివ్యాంగుడైన ఒక విద్యార్థి తరచూ ఒంటరిగా ఉంటూ, అందరిపై కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, పరీక్షలో తక్కువ మార్కులు సాధించడం ఏ వికాస నియమాన్ని తెలియజేస్తుంది?
జ: వికాసం ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడుతుంది.
234. అమ్మా అని పలికిన శిశువు దాని ఆధారంగా అమ్మమ్మ, నానమ్మ అని పలికితే అది ఏ వికాస నియమం?
జ: వికాసం ఒక సంచిత ప్రక్రియ.

235. వాగుడుకాయ దశ?
జ: పూర్వ బాల్యదశ
236. ఇన్విజిలేటర్ పట్టుకుంటే శిక్షిస్తాడు కాబట్టి విద్యార్థి కాపీ కొట్టకుండా పరీక్ష రాయడమనేది కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం
జ: పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయి
237. విద్యార్థి ఇంటి పనుల్లో తన కుటుంబ సభ్యులకు సహాయం చేయడమనేది ఏ నైపుణ్యం?
జ: సాంఘికమైంది
238. కిందివాటిలో పాఠశాల నైపుణ్యం?
      1) విద్యార్థి తల దువ్వుకోవడం       2) విద్యార్థి బొమ్మలు వేయడం
      3) విద్యార్థి సైకిల్ తొక్కడం             4) విద్యార్థి తరగతి గదిని శుభ్రం చేయడం
జ: 2 (విద్యార్థి బొమ్మలు వేయడం)
239. వ్యక్తి అహానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన సిద్ధాంతం
జ: మనోసాంఘిక వికాస సిద్ధాంతం
240. పూర్వ బాల్యదశలోని పిల్లలు చలనాత్మక నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి అనువైన దశ. ఎందుకు?
      1) సంతోషంగా చేస్తారు       2) సాహసప్రియులు       3) ఎముకలు మెత్తగా ఉంటాయి       4) అన్నీ
జ: 4 (అన్నీ)

241. పియాజె పేర్కొన్న ఇంద్రియ చాలక దశలోని బాలుడు కనిపించని తల్లిని వెతుకుతుంటే అతడు ఏ భావనను పొందినట్లు?
జ: వస్తు స్థిరత్వ భావన
242. భార్గవ్ అనే 7వ తరగతి విద్యార్థి తన స్నేహితులతో కలిసి ఈతకొట్టడం అనేది ఏ నైపుణ్యం?
జ: చలన
243. పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు ఒక ఆదర్శవంతమైన పాత్రను పోషించడానికి కారణం
జ: విద్యార్థులు తమను అనుసరిస్తారు.
244. ఒక శిశువు ఆట బొమ్మకు జీవం ఉన్నట్లు భావించి దాంతో ఆడుకుంటుంది, అలంకరిస్తుంది, మాట్లాడుతుంది. అయితే ఆ శిశువు సంజ్ఞానాత్మక వికాస దశ
జ: పూర్వ ప్రచాలక దశ
245. విద్యార్థి ఒక సమస్యకు అనేక పరిష్కార మార్గాలుంటాయని తెలుసుకుంటాడు. ఇది సంజ్ఞానాత్మక వికాసంలో ఏ దశకు చెందుతుంది?
జ: అమూర్త ప్రచాలక దశ
246. ప్రీస్కూల్ ఎలిమెంటరీ స్థాయిల్లో విద్యా బోధనపై ప్రభావం చూపిన పియాజె సూత్రం
      1) ఆవిష్కరణ అభ్యసనం                    2) అభ్యసన పట్ల పిల్లల సంసిద్ధత
      3) వైయక్తిక భేదాలను గుర్తించడం       4) అన్నీ
జ: 4 (అన్నీ)

247. సంవేదనా చాలక దశలో శిశువు ఏ నెలల మధ్య గిలకలను ఆడించి శబ్దం వింటాడు?
జ: 4 − 8
248. శైశవ దశకు చెందిన ఒక వికాస కృత్యం
జ: నడవడం
249. ఒకే తరగతి గదిలోని పిల్లల్లో బుద్దిహీనులు, సగటు ప్రజ్ఞ, ఉన్నత ప్రజ్ఞ ఉన్నవారందరూ ఉంటారు. ఇది ఏ వికాస సూత్రానికి సబంధించింది?
జ: వికాసం వైయక్తిక భేదాలను చూపిస్తుంది.
250. శిశువులో వస్తు స్థిరత్వ భావన ప్రారంభమయ్యే దశ?
జ: శైశవదశ
251. అల్లరి చేస్తే ఉపాధ్యాయుడు దండిస్తాడని శిశువు అల్లరి మానివేయడం అనేది ఏ దశ?
జ: పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయి
252. 'శిరోపాదాభిముఖ వికాస సూత్రం' కిందివాటిలో దేన్ని తెలియజేస్తుంది?
      1) వికాసం తల నుంచి ప్రారంభమై కింది శరీర భాగాలకు విస్తరిస్తుంది.
      2) శిరస్సు, మిగిలిన శరీర భాగాలు విడదీయరానివి.
      3) వికాసం దేహ మధ్యస్థ భాగంతో ప్రారంభమై, వెలుపల దూరంగా ఉన్న భాగాలకు విస్తరిస్తుంది.
      4) శిరస్సు వికాసం సరిగ్గా ఉంటే మిగిలిన భాగాల అభివృద్ధి మెరుగ్గా ఉంటుంది.
జ: 1 (వికాసం తల నుంచి ప్రారంభమై కింది శరీర భాగాలకు విస్తరిస్తుంది)

253. వికాసం అన్ని దశల్లో ఒకే రకంగా, ఒకే వేగంతో జరగదని వివరించే వికాస సూత్రం
జ: వికాస అసమాన సూత్రం
254. 5వ తరగతి విద్యార్థి తన డ్రాయింగ్ బుక్‌లో పెయింటింగ్ వేయడం అనేది ఏ నైపుణ్యం?
జ: పాఠశాల నైపుణ్యం
255. ఒక శిశువుకు సైకిల్ తొక్కడానికి అవసరమైంది?
జ: పరిపక్వత, అభ్యసనం
256. ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించకపోతే జరిమానా విధిస్తారు కాబట్టి వాటిని సక్రమంగా పాటిస్తూ విద్యార్థి రోడ్డుపై స్కూటర్ నడుపుతున్నాడు. ఈ అంశంలో విద్యార్థి కోల్‌బర్గ్ ఏ స్థాయిని ప్రతిబింబిస్తున్నాడు?
జ: పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయి
257. విద్యార్థి ప్రకల్పన నిగమనాత్మక ఆలోచన ద్వారా సమస్యను పరిష్కరిస్తే పియాజె ప్రకారం అతడు ఏ దశకు చెందినవాడిగా గుర్తించాలి?
జ: అమూర్త ప్రచాలక దశ
258. పియాజె ప్రకారం 3 × 9 = 27 అని చెప్పిన విద్యార్థి 9 × 3 = ? ఎంత అని అడిగితే చెప్పలేకపోయినట్లయితే శిశువులోని భావనా లోపం
జ: విపర్యయాత్మక భావనా లోపం

259. కిందివాటిలో విద్యార్థి స్వయం సహాయక నైపుణ్యం?
       1) తల దువ్వుకోవడం    2) బొమ్మలు గీయడం     3) సైకిల్ తొక్కడం    4) తరగతి గదిని శుభ్రం చేయడం
జ: 1 (తల దువ్వుకోవడం)
260. ఒక పిల్లవాడు భూమి, దాని పర్యాయ పదాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అయితే అతడు ఏ వికాస దశకు చెందినవాడు?
జ: కౌమారదశ
261. ట్రాఫిక్ నియమాలను అనుసరించి విద్యార్థి రోడ్డుకు ఎడమ వైపు మాత్రమే నడవాలనే బాధ్యతను గుర్తించి ప్రవర్తించడమనేది కోల్‌బర్గ్ ఏ వికాస స్థాయి?
జ: సంప్రదాయ స్థాయి
262. బాధ్యత నిర్వహించడం, అధికారాన్ని గౌరవించడం లాంటి నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండే దశ కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం
జ: సంప్రదాయ స్థాయి
263. శైశవ దశలోని శిశువు మాట ప్రారంభించడానికి ముందు తన భావనలను వ్యక్తపరిచే విధాన క్రమం
జ: ఏడవడం, ముద్దుపలుకులు, సైగలు, ఉద్వేగాల ప్రకటన
264. పరిపక్వత దేని ప్రభావం వల్ల ఏర్పడుతుంది?
జ: జన్యువులు

265. స్వేచ్ఛాపూరిత ఇచ్ఛ, ఆత్మ ప్రస్థావనపై కేంద్రీకరించే ఉపగమం
జ: మానవతావాదం
266. ఏదైనా వస్తువును పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించే శిశువు మొదట రెండు చేతులతో, క్రమేపీ చేతివేళ్లతో పట్టుకోగలడు. దీన్ని తెలిపే వికాస నియమం
జ: వికాసం సాధారణ దిశ నుంచి నిర్దిష్ట దిశగా జరుగుతుంది.
267. పుట్టిన తర్వాత శిశువు తల నిలపడం, పాకడం, నిలబడటం, నడవడం, పరిగెత్తడం లాంటి భావనలకు సంబంధించిన సరైన నియమం?
జ: వికాసం క్రమానుగతమైంది.
268. రెహానా తోటి విద్యార్థిని పాఠశాలకు వెళ్లడానికి ఏడుస్తుండటంతో తన వద్ద ఉన్న బిస్కెట్‌ను ఇచ్చి, ఓదార్చి పాఠశాలకు తీసుకెళ్లింది. అయితే ఓదార్చేందుకు ప్రయత్నించిన శిశువు వికాసం
జ: సాంఘిక, ఉద్వేగ వికాసం
269. ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశాన్ని బోధించిన తర్వాత ఇంటిపనిని ఇచ్చినప్పుడు విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడి ఆనందం కోసం దాన్ని పూర్తిచేస్తే అతడు కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం ఏ దశకు చెందుతాడు?
జ: సంప్రదాయ

270. టీవీ మాట్లాడుతుందని భావించిన శిశువు దానికి జీవం ఉంటుందని తలచి తల్లితో టీవీకి స్నానం చేయించు, భోజనం పెట్టమని కోరితే పియాజె ప్రకారం ఆ శిశువు ఏ దశలో ఉన్నట్లు?
జ: ఇంద్రియ చాలక
271. చిన్నపిల్లలు తమకుతాముగా భాషను నేర్చుకుంటారు. అయితే వారు భాష నేర్చుకునే క్రమం
జ: పూర్వభాషా దశ − ముద్దుపలుకుల దశ − శబ్దానుకరణ దశ − శబ్ద గ్రాహ్యక దశ
272. పిల్లల అసూయకు ముఖ్య కారణం
జ: తల్లిదండ్రుల వైఖరి
273. ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థికి ఇచ్చే అభ్యసన కృత్యాలు విజయవంతం కావడానికి అతడికి తెలియాల్సిన మనోవైజ్ఞానిక అంశం
జ: మూర్తిమత్వ సిద్ధాంతాలు
274. పియాజె సంజ్ఞానాత్మక వికాసంలో జ్ఞానేంద్రియ చాలక దశకు సంబంధించి సరికానిది?
         1) 0 − 4 నెలల వయసులో శిశువు తనకు తృప్తినిచ్చిన పనిని మళ్లీ మళ్లీ చేయడం.
         2) 4 − 8 నెలల వయసులో తనకు, ఇతర వస్తువులకు తేడాను గుర్తించడం.
         3) 18 − 24 నెలల వయసులో అంతర్‌దృష్టిని ఉపయోగించడం.
         4) 12 − 24 నెలల వయసులో శిశువు పాకడం నేర్చుకోవడం.
జ: 4 (12 − 24 నెలల వయసులో శిశువు పాకడం నేర్చుకోవడం.)
275. విద్యార్థుల్లో సాంఘిక వికాసాన్ని పెంపొందించాలనుకునే ఉపాధ్యాయుడు చేయాల్సింది
      1) విద్యార్థులను ఎన్‌సీసీ, ఎన్ఎస్ఎస్ లాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేలా చేయడం.
      2) క్రీడల్లో ఒకరికొకరు సహకరించుకునేలా చేయడం.
      3) సామూహిక భోజనాలు లాంటి వాటిలో విద్యార్థులు పాల్గొనేలా చేయడం.
      4) అన్నీ
జ: 4 (అన్నీ)

276. పవన్, కిరణ్ ఆడుకునేటప్పుడు తమ ఆట వస్తువులను ఒకరికొకరు ఇచ్చిపుచ్చుకోరు. కానీ ఒకరి ఆటను మరొకరు అనుకరిస్తే ఆ క్రీడను ఏమంటారు?
జ: సంసర్గ క్రీడ
277. వరద బాధితులకు సహాయం చేయడమనేది ఒక పౌరుడిగా తన బాధ్యత అని గుర్తించిన పురుషోత్తం అనే విద్యార్థి వారికి వీలైనంత ఎక్కువ సహకారం అందిస్తున్నాడు. అయితే కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం ఆ విద్యార్థి ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు?
జ: 2వ
278. బాలు అనే విద్యార్థి ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా ప్రసాదం ఇచ్చేగుడిని మంచిగుడి అని, ప్రసాదం ఇవ్వని గుడి మంచి గుడి కాదని భావిస్తే ఆ విద్యార్థి కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం ఏ స్థాయికి చెందినవాడు?
జ: పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయి
279. అభి అనే బాలుడి తల్లి అతడి తమ్ముడిపై చూపిస్తున్న ప్రత్యేక శ్రద్ధ, ప్రేమ అనేవి అతడిలోని ఏ ఉద్వేగాన్ని బహిర్గతం చేస్తున్నాయి?
జ: అసూయ
280. అశోక్ అనే విద్యార్థి ఉత్తర బాల్య దశకు చెందిన వాడైతే కిందివాటిలో అతడికి సంబంధించి సరికాని లక్షణం
         1) ఉద్వేగ కేథార్సిస్ ఏర్పడదు         2) భాషా కౌశలాలు అభివృద్ధి చెందడం
         3) పాఠశాల వయసు                      4) పాలదంతాల స్థానంలో శాశ్వత దంతాలు రావడం
జ: 1 (ఉద్వేగ కేథార్సిస్ ఏర్పడదు)

281. ఒక శిశువు మొదట అచ్చులు, హల్లులు, పదాలు, వాక్యాలు నేర్చుకుని వాటి సహకారంతో, సృజనాత్మకతతో అనర్గళమైన వ్యాసాలను రాయడంలో ఇమిడి ఉన్న వికాస సూత్రం
జ: వికాసం సంచితంగా జరిగే అవిచ్ఛిన్నమైన క్రియ.
282. రాబర్ట్ హావిగ్ హార్‌స్ట్ ప్రకారం కిందివాటిలో 2వ వయోస్థాయి వికాస కృత్యానికి సంబంధించింది
      1) ఆటలకు అవసరమైన భౌతిక నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం.
      2) సమవయస్కులతో వ్యవహరించే తీరు నేర్చుకోవడం.
      3) నడక నేర్చుకోవడం.
      4) అన్నీ
జ: 3 (నడక నేర్చుకోవడం)
283. చిన్నపిల్లలు కట్టుకునే 'బొమ్మరిల్లు' ఏ వికాస అంశానికి చెందింది?
జ: సాంఘిక వికాసం
284. శ్రీవిద్య తనకిష్టమైన సినీహీరో చిత్రపటాలను సేకరించడం, ఇంటి నిండా అంటించడం, ఆరాధించడం, అతడిని ఎవరైనా విమర్శిస్తే వారిని కొట్టినంత పని చేస్తుంది. సైకాలజిస్ట్‌ల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ చర్యలన్నీ శిశువు ఏ దశలో కనిపిస్తాయి?
జ: కౌమార దశ

285. విజయ, హఫీజా ఇంట్లో భోజనం చేసే పళ్లెంను బస్సు స్టీరింగ్‌గా భావించి గిరగిరా తిప్పుతూ శబ్దం చేస్తూ ఆడుకుంటున్నారు. అయితే వారు పియాజె ప్రకారం ఏ దశకు చెందినవారు?
జ: పూర్వ ప్రచాలక దశ
286. పాఠశాలలో గట్టిగా అరిచి అమ్మాయిలను హేళన చేయాలని ఉన్నా నిబంధనలు ఒప్పుకోవని తెలిసి క్రమశిక్షణను పాటిస్తున్న సోము అనే విద్యార్థి కోల్‌బర్గ్ ప్రకారం ఏ దశలో ఉన్నాడు?
జ: సంప్రదాయ − 4వ
287. కోల్‌బర్గ్ నైతిక వికాసాన్ని ప్రభావితం చేయని అంశంగా దేన్ని ప్రస్తావించాడు?
జ: మాట్లాడే బాష
288. ఆఫ్రికా ఖండంలోని ప్రజలు నల్లగా ఉంటారు. వారికి జన్మించే సంతానం ఎరుపు రంగులో ఉంటే ఈ పరిస్థితి గ్రెగర్ మెండల్ ఏ అనువంశిక సూత్రానికి సంబంధించింది?
జ: తిరోగమన నియమం
289. నాని అనే బాలుడికి తల్లి 'చందమామ రావే జాబిల్లి రావే' అని లాలి పాటపాడుతూ గోరుముద్దలు తినిపిస్తున్న సమయంలో ఆ బాలుడు చందమామకు ప్రాణం ఉందని భావిస్తే పియాజె ప్రకారం దీన్ని ఏ లక్షణం అంటారు?
జ: ఎనిమిజం
290. కొత్తగా పాఠశాలలో చేరిన విద్యార్థి అక్కడ ఉదయాన్నే జరిగే అంశాలను కొంత సమయం పరిశీలించి, తాను వారిలాగే వ్యాయామం చేయడం ప్రారంభించాడు. అయితే ఈ భావనను ఏమంటారు?
జ: అనుగుణ్యం

291. ఒక వ్యక్తి చిన్నతనంలో పెన్సిళ్లు, పెన్నులు దొంగలించేవాడు. కాలం గడిచేకొద్దీ దొంగతనం చేయడం మానేశాడు. అయితే ఈ వ్యక్తిలో జరిగిన మార్పు?
జ: అభ్యసనా మార్పు
292. ఒక విద్యార్థి పెరుగుదల వేగం శైశవ దశలో ఎక్కువగా, బాల్య దశలో నెమ్మదిగా, కౌమార దశలో ఉద్ధృతంగా ఉంది. ఇది ఏ నియమాన్ని సూచిస్తుంది?
జ: లయ వికాస నియమం
293. కోల్‌బర్గ్ నైతిక వికాసం పెంపకం, అభ్యసన అనుభవాలతో పాటు ఏ వికాసంపై కూడా ఆధారపడతుందని పేర్కొన్నాడు?
జ: సంజ్ఞానాత్మక వికాసం
294. ఒక బంకమట్టి ముద్దను సాగదీస్తే మునుపటి స్థితి కంటే ప్రస్తుతం సాగదీసిన మట్టి ముద్ద పెద్దదని గ్రహించిన శిశువు కిందివాటిలో ఏ భావనను అర్థం చేసుకోలేదు?
   1) పదిలపరచుకునే భావనా లోపం   2) సర్వాత్మవాదం   3) అవిపర్యయాత్మక భావనా లోపం    4) ఏకమితి
జ: 1 (పదిలపరచుకునే భావనా లోపం) 
295. తనకు అందరికంటే ఎక్కువ దుస్తులు ఉన్నాయని, తల్లిదండ్రులు ప్రతిరోజు అడిగిందల్లా కొనిపెడతారని బడాయిలు చెప్పుకునే శిశువు స్వభావం
జ: స్వీయ కేంద్రీకృతం

296. ఒక ఉపాధ్యాయుడు పిల్లలందరికీ సత్య హరిశ్చంద్రుడి నాటకాన్ని చూపించి అతడి గుణగణాలను వివరించాడు. దీని ద్వారా ఆ ఉపాధ్యాయుడు పిల్లల నుంచి ఏ వికాసాన్ని ఆశిస్తున్నాడు?
జ: నైతిక వికాసం
297. ఉపాధ్యాయుడు ఒక విద్యార్థికి సహజ సామర్థ్య పరీక్షలు నిర్వహించి అతడు భవిష్యత్తులో మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కాగలడని చెబితే ఇది ఏ వికాస సూత్రానికి సంబంధించింది?
జ: వికాసాన్ని ప్రాగుక్తీకరించవచ్చు.

Posted Date : 25-02-2021

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్‌లో కనిపించే వ్యాపార ప్రకటనలు వివిధ దేశాల్లోని వ్యాపారులు, సంస్థల నుంచి వస్తాయి. మరి కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచి మేరకు కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత సాయంతో ప్రదర్శితమవుతుంటాయి. ఆ ప్రకటనల్లోని ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను పాఠకులు స్వయంగా విచారించుకొని, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కొనుక్కోవాలి లేదా వినియోగించుకోవాలి. వాటి నాణ్యత లేదా లోపాలతో ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు, ఈ-మెయిల్స్ కి, ఇంకా ఇతర రూపాల్లో సమాచార మార్పిడికి తావు లేదు. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం కుదరదు. పాఠకులు గమనించి, సహకరించాలని మనవి.

 

పేపర్ - I

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌