• facebook
  • whatsapp
  • telegram

జ్ఞానేంద్రియాలు

1. పుస్తకానికి, కంటికి మధ్య దూరం ఎంత ఉండాలి?

జ‌: 30 మి.మీ.


2. నేత్రదానంలో కంటి నుంచి దేన్ని సేకరిస్తారు?

జ‌: రెటీనా


3. వెలుపలి చెవికి, మధ్య చెవికి మధ్యలో ఉండే పలుచని నిర్మాణం

జ‌: కర్ణభేరి


4. 60 ఏళ్ల వయసున్న రంగయ్య తన తోటలో దూరంగా ఉండే చెట్లను చూడలేకపోతున్నాడు. ఈ లోపాన్ని ఏమంటారు?

జ‌: హ్రస్వదృష్టి


5. మధ్యచెవిలోని ఎముకల వరుసక్రమం

జ‌: కూటకం, దాగలి, కర్ణాంతరాస్థి

6. కంటి గుడ్డును కదిపేందుకు కనుగుంతల్లో ఉన్న కండరాల సంఖ్య

జ‌: 6


7. అతి తక్కువ కాంతి ఉన్న గుహలో ఉన్న కుందేలును వేటగాడు బంధించి పట్టుకున్నాడు. అయితే దీనికి  సహాయపడిన కంటిలోని కణాలు-

జ‌: దండాలు

8. కిందివాటిలో కంటికి సంబంధించని వ్యాధి

(ఎ) గ్లూకోమా          (బి) ట్రకోమా          (సి) బొల్లి            (డి) వర్ణాందత

జ‌: సి (బొల్లి)


9. కంటి రంగును దేన్ని బట్టి నిర్ణయిస్తారు?

జ‌: కనుపాప


10. నేత్రపటలంలో శంకువులు అనే కణాలు అధికంగా ఉండే భాగం.

జ‌: ఎల్లోస్పాట్


11. అంతశ్చర్మంలో 'సెబం' అనే పదార్థాన్ని స్రవించేది

జ‌: తైలగ్రంథి


12. కంటిలోని మొదటిపొర అయిన ధృడస్తరంలో ఉండే కటకం

జ‌: కుంభాకార కటకం


13. కిందివాటిలో నాలుక గ్రహించని రుచి ఏది?

(ఎ) కారం              (బి) చేదు            (సి) ఉప్పు              (డి) తీపి

జ‌: ఎ (కారం)

14. మానవుడి చెవి వినగలిగే ధ్వని గరిష్ఠ పౌనఃపున్యం ఎంత? (హెర్ట్జ్‌లలో)

జ‌: 20000

15. మానవ శరీరంలో చర్మం ఎక్కడ దళసరిగా ఉంటుంది?

జ‌: అరికాళ్లు

16. కనురెప్పల్లో చర్మం మందం ......... మి.మీ.

జ‌: 0.5

17. శరీరంలోనే అతి చిన్న ఎముక అయిన స్టేపిస్ ఏ అవయవంలో ఉంటుంది?

జ‌: మధ్యచెవి


18. సూర్యకిరణాల నుంచి చర్మాన్ని రక్షించే వర్ణకం

జ‌: మెలనిన్


19. జిరాఫ్తాల్మియా వ్యాధి ఏ అవయవానికి సంభవిస్తుంది?

జ‌: కన్ను


20. చర్మంలో పీడనాన్ని గ్రహించే గ్రాహకాలు

జ‌: పాసినియన్ గ్రాహకాలు


21. కిందివాటిలో చర్మానికి వచ్చే పోషకాహార వ్యాధి ఏది?

(ఎ) తట్టు           (బి) కుష్టు          (సి) తామర        (డి) పెల్లాగ్రా

జ‌: డి (పెల్లాగ్రా)


22. చెవిలో ఏ భాగం నుంచి సెరుమినస్ గ్రంథులు ఉండి 'మైనం' లాంటి పదార్థాన్ని స్రవిస్తాయి?

జ‌: పిన్నా

23. శరీర సమతాస్థితిని కాపాడే చెవిలోని భాగం

జ‌: అంతరచెవి


24. ఆధార్ లాంటి గుర్తింపు కార్డులను ఇచ్చేటప్పుడు కంటిలో ఏ భాగాన్ని ఫోటోగా తీసుకుంటారు?

జ‌: కనుపాప


25. కిందివాటిలో సరికానిది??

(ఎ) కన్ను - దృక్‌నాడీ                   (బి) ముక్కు - ఘ్రాణనాడీ

(సి) చెవి - శ్రవణనాడీ                     (డి) చర్మం - వేగస్‌నాడీ

జ‌: డి (చర్మం - వేగస్‌నాడీ)


26. చర్మంలోని శీతల గ్రాహకాలు ఎంత ఉష్ణోగ్రత దాటితే ఉష్ణగ్రాహకాలుగా మారతాయి?

జ‌: 35oC

27. కంటి అధ్యయన శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు?

జ‌: ఆప్తామాలజీ


28. కంటిలోని ఏ ప్రాంతంలో ప్రతిబింబం ఏర్పడదు?

జ‌: దండకణాలు, శంకుకణాలు లేని ప్రాంతం


29. నాలుక పక్కభాగం ఏ రుచులను గ్రహిస్తుంది?

జ‌: పులుపు

30. కంటిలో జ్ఞాన రంగానికి చెందిన పొర

జ‌: రెటీనా


31. దగ్గరి వస్తువులను చూడలేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు?

జ‌: దూరదృష్టి


32. మానవుడి కన్ను ఏ దృష్టిని కలిగి ఉంటుంది?

జ‌: బైనాక్యులర్


33. కృత్రిమంగా తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాల రుచికి ఉన్న పేరు

జ‌: మెటాలిక్ టేస్ట్


34. బాహ్య చెవిలోని కర్ణభేరి  ఏ ఎముకతో కలిసి ఉంటుంది?

జ‌: కూటకం


35. మానవుడి శరీరంలో అతిపెద్ద అవయవం ఏది?

జ‌: చర్మం

36. రాజు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించే లక్ష్యంతో నిద్రలేకుండా పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవుతున్నాడు. అయితే అతడి కంటిలోని ద్రవాలు ఒత్తిడికిలోనై కళ్ల నుంచి నీరు కారింది. ఇది ఏ వ్యాధి లక్షణం?

జ‌:  గ్లూకోమా


37. కింది అంశాలను జతపరచండి.


i) ఫిలిఫామ్‌ పాపిల్లే  (   ) a) పొలుసులు

ii) ఫంగిఫాం పాపిల్లే  (   ) b) గుండ్రటి నిర్మాణాలు

iii) సర్కంవల్లేట్      (   ) c) పెద్ద అండాకారం పాపిల్లే

iv) ఫోలియేట్‌         (   ) d) ఉబ్బెత్తు నిర్మాణాలు పాపిల్లే

జ‌: i-a, ii-b, iii-c, iv-d


38. దేని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ‘రైనాలజీ’ అంటారు?

జ‌: ముక్కు   


39. అంతర చెవిలో త్వచగహనాన్ని ఆవరించి ఉండేది కిందివాటిలో ఏది?

1) పేటిక        2) అర్ధవర్తుల కుల్యలు     3) కర్ణావర్తనం     4) అస్థిగహనం

జ‌: అస్థిగహనం


40. కిందివాటిలో కర్ణభేరికి సంబంధించి సరైన వాక్యం ఏది? 

1) ఇది బాహ్య చెవి చివరి భాగం.        2) శబ్ద తరంగాలను లోపలి చెవి వైపు పంపుతుంది.

3) దుమ్ము - ధూళి లాంటి రేణువులను నియంత్రిస్తుంది.          4) 1, 2

జ‌: 1, 2


41. అతి తక్కువ కాంతిని గ్రహించగల శక్తి దేనికి ఉంది?

జ‌: దండాలు 


42. ఎముకలు వాటి ఆకారాలకు సంబంధించి కిందివాటిలో సరైంది?

1) కంటకం - సుత్తి        2) దాగలి - పట్టెడ

3) కర్ణాంతరాస్థి - అంకవనె   4) పైవన్నీ

జ‌: పైవన్నీ


43. కన్నులో సాధారణంగా ఉండే పొరలు ఎన్ని?

జ‌: మూడు   


44. ‘శరీర సమతాస్థితిని’ కనుక్కుని కాపాడే గ్రాహకాలు వేటిలో ఉంటాయి?

జ‌:  చెవి   


45. నేత్ర పటలంలో ఉండే దండాలు, కోన్‌ల నిష్పత్తి....

జ‌: 15 : 1  


46. నాలుక ముందు భాగంలో ఉండే గ్రాహకాలు వేటిని గ్రహిస్తాయి?

జ‌:  ఉప్పు, తీపి      


47. సాధారణంగా దృక్‌ నాడులు ఎన్ని ఉంటాయి?

జ‌: రెండు   


48. కనుపాప మధ్యలో గుండ్రంగా ఉండే రంధ్రాన్ని ఏమంటారు?

జ‌: తారక        


49. కంటి రంగును నిర్ణయించడానికి కంటిలోని ఏ భాగం ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది?

జ‌: కనుపాప

Posted Date : 05-05-2022

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్‌లో కనిపించే వ్యాపార ప్రకటనలు వివిధ దేశాల్లోని వ్యాపారులు, సంస్థల నుంచి వస్తాయి. మరి కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచి మేరకు కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత సాయంతో ప్రదర్శితమవుతుంటాయి. ఆ ప్రకటనల్లోని ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను పాఠకులు స్వయంగా విచారించుకొని, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కొనుక్కోవాలి లేదా వినియోగించుకోవాలి. వాటి నాణ్యత లేదా లోపాలతో ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు, ఈ-మెయిల్స్ కి, ఇంకా ఇతర రూపాల్లో సమాచార మార్పిడికి తావు లేదు. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం కుదరదు. పాఠకులు గమనించి, సహకరించాలని మనవి.

 

పేపర్ - II

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌