3. పేదరికం, నిరుద్యోగం - పేదరిక భావనలు - ఆదాయ ఆధారిత పేదరికం, ఆదాయేతర పేదరికం; పేదరిక కొలమానాలు; నిరుద్యోగిత - నిర్వచనం, నిరుద్యోగిత రకాలు.

 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌