1. చారిత్రక నేపథ్యం - హైదరాబాద్ రాచరిక రాష్ట్ర వ్యవస్థలో తెలంగాణ భూగోళ, సాంస్కృతిక, సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక లక్షణాలు - తెలంగాణ ప్రజలు - కులాలు, తెగలు, మతం, కళలు, హస్తకళలు, భాషలు, జాతి భాషలు, జాతరలు, పండగలు, తెలంగాణలో చూడదగిన ప్రదేశాలు. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర రాజరిక పరిపాలన, సాలార్‌జంగ్ పరిపాలన సంస్కరణలు. ముల్కీ, ముల్కీయేతర నిబంధనలు, మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ పాలనలో ఉద్యోగాలు, పౌర సేవల చట్టాలు; 7వ నిజాం యొక్క 1919 ఫర్మానా - నిజాం స్థాపన; 1935 ముల్కీ లీగ్ నిబంధనలు, వాటి ప్రాధాన్యత; 1948లో భారత యూనియన్‌లో హైదరాబాద్ రాష్ట్ర చేరిక - వెల్లోడి, సైనిక పాలనలో ఉద్యోగ విధానాలు. 1948-52 - ముల్కీ నిబంధనల ఉల్లంఘన, దాని పర్యవసానాలు.

 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌