3. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు, 1956 - పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం - అందులోని సూచనలు - తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీ, దాని ఏర్పాట్లు, విధులు, పనితనం - కోస్తా ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజల వలసల ప్రభావం, దాని పర్యవసనాలు - తెలంగాణలో 1970 తర్వాత అభివృద్ధి పరిస్థితులు - వ్యవసాయం, నీటి పారుదల, విద్యుత్, విద్య, ఉపాధి, వైద్య, ఆరోగ్యం మొదలైనవి.

 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు