10. దత్తాంశ విశదీకరణ:   ఎ) దత్తాంశానికి టేబుల్‌ రూపం, బి) దత్తాంశ దృశ్యీకరణ, అన్వయం,    సి) ప్రాథమిక దత్తాంశ విశ్లేషణ (అంకగణితం, మధ్యగణితం, బాహుళకం)    

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌