3. ఢిల్లీ సుల్తానులు, విజయనగర సామ్రాజ్యం, మొగల్‌ సామ్రాజ్యం, భక్తి ఉద్యమం, సూఫీ ఉద్యమం. పరిపాలన, ఆర్థిక వ్యవస్థ, సమాజం, మతం, సాహిత్యం, కళలు, వాస్తు శిల్పం.
ఢిల్లీ సుల్తానులు
ఢిల్లీ సుల్తానులు (తుగ్లక్, సయ్యద్, లోడీ వంశాల చరిత్ర)
ఢిల్లీ సుల్తానుల యుగ విశేషాలు
విజయనగర రాజుల సాంస్కృతిక సేవ
ఖిల్జీ వంశం (క్రీ.శ.1290-1320)
మహ్మదీయ దండయాత్రలు
మొగ‌ల్ యుగ విశేషాలు
మొగలుల సాహితీసేవ
భ‌క్తి, సూఫీ ఉద్య‌మాలు
పట్టణ ప్రభుత్వాలకు రాజ్యాంగ హోదా
ఢిల్లీ సుల్తానుల యుగం
ఢిల్లీ సుల్తానులు -1
మహమ్మద్‌ ఘోరీ దండయాత్రలు
విజయనగర సామ్రాజ్యం
విజయనగర సామ్రాజ్యం (సామాజిక, మత పరిస్థితులు, సాహిత్యం)
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు