• facebook
  • whatsapp
  • telegram

కణ జీవశాస్త్రం

క్షయకరణ విభజనతో జీవపరిణామం!
 


సృష్టిలోని జీవులన్నీ కణాలతో నిర్మితమైనవే. జీవులు, జీవానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక, సూక్ష్మస్థాయి ప్రమాణం కణం. ఈ కణాల నిర్మాణం, పనితీరు, ప్రవర్తనను వివరించే జీవశాస్త్ర విభాగమే కణ జీవశాస్త్రం. కణంలోని భాగాలు, అందులో జరిగే జీవ ప్రక్రియల గురించి పోటీ పరీక్షార్థులకు ప్రాథమిక స్థాయి శాస్త్రీయ అవగాహన ఉండాలి. జంతువులు, పక్షులు, వృక్షాలు తదితర వేర్వేరు జీవులు, జాతుల కణ నిర్మాణంలోని వైవిధ్యం, కణాలపై పరిశోధనలు చేసిన శాస్త్రవేత్తలు, వారి  పరిశోధనా వివరాలను తెలుసుకోవాలి.


1. కణంలోని కణద్రవ్యాన్ని బాహ్య పరిసరాల నుంచి వేరు చేసి రక్షణ కల్పించేది?

1) కణ త్వచం   2) కణ కవచం   

3) కేంద్రక త్వచం 4) 1, 2


2. కిందివాటిని జతపరచండి.

1) కణ కవచం  ఎ)కామిల్లో గాల్జీ

2) ప్లాస్మా త్వచం బి) స్లీడన్, ష్వాన్‌

3) గాల్జీ సంక్లిష్టం  సి) సెల్యులోజ్‌

4) ఆధునిక కణ సిద్ధాంతం  డి) ప్రోటీన్లు, లిపిడ్లు

1) 1-ఎ; 2-డి; 3-బి; 4-సి   

2) 1-సి; 2-ఎ; 3-బి; 4-డి

3) 1-సి; 2-డి; 3-ఎ; 4-బి   

4) 1-సి; 2-డి; 3-బి; 4-ఎ


3. కేంద్రకాన్ని సైటోబ్లాస్ట్‌అని నామకరణం చేసినవారు?

1) స్లీడన్‌ 2) రుడాల్ఫ్‌విర్షా 3) ష్వాన్‌4) 1, 3


4. కిందివాటిని గమనించి, సరైనవి గుర్తించండి.

ఎ)కణంలో కణం, ఆదిమ కణం - రైబోజోమ్‌లు

బి) కణవిచ్ఛిత్తి సంచులు - లైసోజోమ్‌లు

సి) కణ శక్త్యాగారం - అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం

డి) కణాన్ని కనుక్కున్నది - రాబర్ట్‌హుక్‌

1) ఎ, బి, సి, డి  2) ఎ, బి, సి

3) ఎ, డి  4) ఎ, బి, డి 


5. సజీవ కణాన్ని కనుక్కున్నవారు?

1) ఆంటన్‌వాన్‌లీవెన్‌హుక్‌  2) రాబర్ట్‌హుక్‌  

3) రాబర్ట్‌బ్రౌన్‌   4) 1, 2


6. జంతు కణంలో త్వచ ఆచ్చాదనం లేని కణాంగం?

1) రైబోజోమ్‌  2) లైసోజోమ్‌ 

3) సెంట్రియోల్‌ 4) 1, 3


7. ఆమ్నిస్‌సెల్లులా - ఇ - సెల్లులా కణ సిద్ధాంత   రూపకర్త?

1) స్లీడన్, ష్వాన్‌  2) రుడాల్ఫ్‌విర్షా   

3) రాబర్ట్‌సన్‌  4) కె.ఆర్‌. పోర్టర్‌


8. గుడ్లగూబ నాడీకణాల్లో కనుక్కున్న కణాంగం?

1) రిక్తిక   2) మైటోకాండ్రియా   

3) గాల్జీ సంక్లిష్టం  4) ప్లాస్మా త్వచం


9. కిందివాటిలో నిర్మాణపరంగా భిన్నమైంది?

1) కేంద్రకం 2) పెరాక్సీజోమ్‌లు  

3) రిక్తికలు  4) లైసోజోమ్‌లు


10. ‘అనాటమీ ఆఫ్‌ప్లాంట్స్‌’ గ్రంథ కర్త?

1) కిర్చర్‌  2) సొమ్మర్‌డమ్‌ 

3) నెహేమియా గ్రూ   4) కె.ఆర్‌. పోర్టర్‌


11. టమాటాలో ప్లాస్టిడ్ల్ల వరుస?

ఎ) ఎరుపు   బి) తెలుపు   సి) ఆకుపచ్చ

1) ఎ, బి, సి 2) బి, సి, ఎ 3) సి, బి, ఎ 4) బి, సి


12. కిందివాటిలో కణ ద్రవాభిసరణ చర్యల నియంత్రణలో ముఖ్య పాత్ర వహించేది?

1) రిక్తిక  2) మైటోకాండ్రియా   

3) లైసోజోమ్స్‌  4) కణద్రవ్యం


13. మొదటి సంయుక్త సూక్ష్మదర్శినిని కనుక్కున్నవారు?

1) నాల్, రస్కీ   2) జకారస్‌జాన్సన్‌ 

3) లీవెన్‌హుక్‌  4) 2, 3


14. కిందివాటిలో మొక్కల్లో అతి పెద్ద కణం-

1) మైకోప్లాస్మా   2) రామినార  

3) అసిటాబ్యులేరియా  4) 2, 3


15. ప్లాస్మాత్వచం ఒక ట్రైలాయెల్లార్‌నమూనా అని ఎవరు అన్నారు?

1) డానియల్లి, డేవ్‌సన్‌ 2) సింగర్, నికోల్సన్‌ 

3) పర్కింజి  4) ష్వాన్‌


16. కణంలోని వంటగది?

1) గ్రానా   2) స్ట్రోమా  

3) మైటోకాండ్రియా  4) రైబోజోమ్‌లు


17. కణవిభజనను మొదటగా వివరించినవారు?

1) జె.బి. పార్మర్‌ 2) జె.ఇ. మూర్‌ 

3) రుడాల్ఫ్‌విర్షా  4) ఆర్‌. ఆల్ట్‌మన్‌

18. సెల్యూలా అనేది ఏ భాషా పదం?

1) ఇంగ్లిష్‌  2) లాటిన్‌   3) ఫ్రెంచ్‌  4) గ్రీకు


19. వృక్షకణంలోని రిక్తికా రసంలో మొక్క భాగాలకు రంగును ఇచ్చేది/వి?

1) ప్లాస్టిడ్‌లు  2) ఆంథోసయనిన్‌ 

3) క్లోరోఫిల్‌     4) క్రోమోప్లాస్టిడ్‌లు


20. ప్లాస్టిడ్లను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించిన వ్యక్తి?

1) కె.ఆర్‌. పోర్టర్‌     2) జార్జ్‌పెలేడ్‌ 

3) షింపర్‌  4) రాబర్ట్‌సన్‌


21. ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణలో 2 - 6 రైబోజోమ్‌లు కలిసి ఏర్పడిన గొలుసులను ఏమంటారు?

1) ఎర్గోజోమ్‌లు  2) డిక్టియోజోమ్‌లు 

3) ఇడియోజోమ్‌లు      4) బేకర్‌నిర్మాణం


22. రైబోజోమ్‌లు ఉత్పత్తి చేసిన ప్రోటీన్లను తమలో తాత్కాలికంగా నిల్వ చేసుకునే కణాంగాలు?

1) లైసోజోమ్‌లు 2) గాల్జీ సంక్లిష్టం  

3) కణ ద్రవ్యం  4) 1, 2


23. కణ రసం ద్వారా ఏర్పడే బాహ్య పీడనాన్ని నిరోధించడానికి కణంలో ఏ భాగం అంతర పీడనాన్ని కలిగిస్తుంది?

1) కణ కవచం  2) ప్లాస్మా పొర  

3) కణ ద్రవ్యం  4) కేంద్రక త్వచం 


24. కిందివాటిలో కేంద్రకం కంటే 150 రెట్లు చిన్నగా ఉండి, 100 - 150 సంఖ్యగా ఉండే కణాంగాలు?

1) రైబోజోమ్‌లు  2) అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం 

3) మైటోకాండ్రియా  4) రిక్తిక


25. అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం పైన ఉన్న రేణువుల విధి?

1) ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ  2) లిపిడ్ల సంశ్లేషణ  

3) ద్రవాభిసరణ  4) ప్రోటీన్, లిపిడ్ల సంశ్లేషణ


26. సకశేరుకాల కాలేయ కణాల్లోని ఏ కణాంగం విష పదార్థాలు, మత్తు పదార్థాలను నిర్వీర్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది?

1) గరకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం   2) గాల్జీ సంక్షిష్టం  

3) నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం  4) ప్లాస్మా త్వచం


27. పిండ కణాలపై పరిశోధన చేసి, కణవిభజన ద్వారా కొత్త కణాలు ఏర్పడతాయని పేర్కొన్నవారు?

1) రాబర్ట్‌రెమెక్‌  2) రాబర్ట్‌హుక్‌ 

3) రాబర్ట్‌బ్రౌన్‌  4) రాబర్ట్‌గాలో


28. రెండు కణ విభజనలకు మధ్య ఉండే సమయాన్ని ఏమంటారు?    

1) M  దశ       2) G2  దశ   

3) ప్రథమ దశ   4) అంతర్దశ


29. కణ విభజనలను వరుసలో అమర్చండి.

ఎ) G1   బి) G2   సి) S   డి) M

1) ఎ, బి, సి, డి   2) ఎ, సి, డి, బి  

3) ఎ, సి, బి, డి   4) డి, ఎ, సి, బి


30. కేంద్రక త్వచం అదృశ్యమవడం ఏ దశలో జరుగుతుంది?

1) ప్రథమ దశ  2) మధ్య దశ  

3) అంతర దశ  4) G1 దశ


31. కిందివాటిలో ప్లాస్మా పొర విధి కానిది?

1) కణంలోని అంశాలను రక్షించడానికి యాంత్రిక అవరోధంగా పనిచేస్తుంది

2) ఎండోసైటాసిస్‌  3) సమాచార ప్రసారం

4) కణ నిరంతరత చూపకపోవడం 


32. ఆస్మా అనే పదం ఏ భాషకు చెందుతుంది?

1) గ్రీకు   2) లాటిన్‌  3) ఫ్రెంచ్‌  4) జర్మన్‌


33. వాయుగోణుల్లో ఉండే కణజాలం?

1) ఉపకళా కణజాలం  2) పొలుసు కణజాలం 

3) స్తంభాకార కణజాలం 4) గ్రంథి కణజాలం


34. హాప్లోపాపస్‌లో ఉండే క్రోమోజోమ్‌లు?

1) 24    2) 14   3) 4   4) 18


35. అతి ఎక్కువ క్రోమోజోమ్‌లున్న మొక్క?

1) బఠాణీ  2) ఒఫియోగ్లాసం  

3) హాప్లోపాపస్‌  4) వరి


36. కేంద్రకం అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు?

1) కారియాలజీ  2) సైటాలజీ  

3) అనాటమీ  4) మార్ఫాలజీ


37. రైబోజోమ్‌లోని ఉప ప్రమాణాలను కలిపి ఉంచే అయాన్‌?

1) క్యాల్షియం  2) ఫాస్ఫరస్‌ 

3) జింక్‌  4) మెగ్నీషియం


38. బాహ్య, అంతర ఉద్దీపనలను చూపే కణజాలం?

1) నాడీ కణజాలం     2) ఉపకళా కణజాలం

3) ఘనాకార ఉపకళ  4) స్తంభాకార కణజాలం


39. కిందివాటిలో అంత్యదశలో జరగని ప్రక్రియ?

1) పిల్ల కేంద్రకాల చుట్టూ కేంద్రక త్వచం ఏర్పడుతుంది. 

2) క్రొమాటిడ్‌పొడవుగా మారుతుంది.

3) కడ్డీ లాంటి సెంట్రియోల్స్‌ఏర్పడతాయి.

4) పిల్లకణాలు వేరవుతాయి.


40. పిండిపదార్థాలను నిల్వ చేసుకునే ప్లాస్టిడ్లు?

1) అమైలోప్లాస్ట్‌లు     2) ఇలియోప్లాస్ట్‌లు

3) అల్యూరోప్లాస్ట్‌లు      4) 1, 2


41. కిందివాటిలో సరికానిది?

1) మైటోకాండ్రియా - కణకొలిమి

2) రిక్తిక - రక్షక ఆశ్రయం

3) లైసోజోమ్‌లు - ఆత్మాహుతి సంచులు

4) హరితరేణువు - కణ కొలిమి


42. క్రోమోజోమ్‌లను హాఫ్‌మీశ్చర్‌ఏ మొక్కలో కనుక్కున్నారు?

1) సిక్వియా      2) క్విర్క్‌సూబర్‌ 

3) ట్రడెష్కాన్షియా      4) విల్లో 


43. క్రోమోజోమ్‌లు పొట్టిగా మారడాన్ని ఏమంటారు? 

1) టీలోమియర్‌ 2) ప్రోజేరియాసిస్‌ 

3) ఇడియోగ్రామ్‌ 4) శాటిలైట్‌


44. డీఎన్‌ఏలో ఉండి ఆర్‌ఎన్‌ఏలో లేని నత్రజని క్షారం?

1) థైమిన్‌  2) యురాసిల్‌  3) అడినిన్‌   4) గ్వానిన్‌


45. డీఎన్‌ఏ ద్వికుండలి నిర్మాణాల ఆవిష్కరణకు  నోబెల్‌బహుమతి పొందినవారు?

1) వాట్సన్‌     2) ఫ్రాన్సిస్‌క్రిక్‌ 

3) విల్కిన్స్‌    4) పైఅందరూ 


46. క్రోమోజోమ్‌ల పరంగా కిందివాటిలో భిన్నమైంది?

1) ప్రతిపాదక కణం      2) పిండం  

3) జంతుదేహం  4) సంయుక్త బీజం


47. కిందివాటిలో జీవపరిణామానికి తోడ్పడేది?

1) సమ విభజన   2) క్షయకరణ విభజన  

3) అసమ విభజన      4) 1, 2


48. ఆధునిక మానవ అంతర్నిర్మాణ శాస్త్ర పిత?

1) విలియం హార్వే   2) మర్సెల్లో మాల్ఫీజీ  

3) ఆండ్రిస్‌వెసాలియస్‌ 4) లాజ్జారో స్పెలాంజిస్‌


49. కణజాలాల అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు?

1) సైటాలజీ   2) హిస్టాలజీ  

3) అగ్రస్టాలజీ  4) ప్రీనాలజీ


50. మొక్కల్లో కణుపు, కణుపు మధ్యమాల్లో కనిపించే కణజాలం?

1) విభాజ్య కణజాలం  2) సరళ కణజాలం 

3) సంక్లిష్ణ కణజాలం     4) ప్రత్యేక కణజాలం


51. వాణిజ్యపరంగా విలువైన నారలు ఎందులో భాగం?

1) మృదు కణజాలం  2) స్థూలకోణ కణజాలం

3) దృఢ కణజాలం      4) సంక్లిష్ట కణజాలం


52. ఆర్కిడేసి కుటుంబ మొక్కల్లో బాష్పశీల తైలాలను ఉత్పత్తి చేసేవి?

1) ఆస్మోఫోరా  2) లాటిస్‌ఫెరస్‌లు  

3) మకరంద గ్రంథులు  4) స్రావక కుహరాలు


53. కీటకాహార మొక్కల్లోని ప్రోటియోలైటిక్‌లను ఉత్పత్తి చేసే కణజాలం?

1) పోషక కణజాలం  

2) మృదు కణజాలం

3) సరళ కణజాలం      

4) ప్రత్యేక కణజాలం


సమాధానాలు
 

1-1; 2-3; 3-4; 4-4; 5-1; 6-4; 7-2; 8-3; 9-1; 10-3; 11-2; 12-1; 13-2; 14-3; 15-1; 16-2; 17-3; 18-2; 19-2; 20-3; 21-1; 22-2; 23-1; 24-3; 25-1; 26-3; 27-1; 28-4; 29-3; 30-1; 31-4; 32-1; 33-1; 34-3; 35-2; 36-2; 37-4; 38-1; 39-3; 40-1; 41-4; 42-3; 43-2; 44-1; 45-4; 46-1; 47-2; 48-3; 49-2; 50-1; 51-3; 52-1; 53-4.
 

 

రచయిత: వి.పద్మనాభం 

Posted Date : 09-07-2024

 

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్‌లో కనిపించే వ్యాపార ప్రకటనలు వివిధ దేశాల్లోని వ్యాపారులు, సంస్థల నుంచి వస్తాయి. మరి కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచి మేరకు కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత సాయంతో ప్రదర్శితమవుతుంటాయి. ఆ ప్రకటనల్లోని ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను పాఠకులు స్వయంగా విచారించుకొని, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కొనుక్కోవాలి లేదా వినియోగించుకోవాలి. వాటి నాణ్యత లేదా లోపాలతో ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు, ఈ-మెయిల్స్ కి, ఇంకా ఇతర రూపాల్లో సమాచార మార్పిడికి తావు లేదు. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం కుదరదు. పాఠకులు గమనించి, సహకరించాలని మనవి.

బిట్ బ్యాంక్

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు