4) పర్యావరణ సమస్యలు: విపత్తు నివారణ - నిరోధం, తగ్గించే ఉపాయాలు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు