భారతీయ సమాజ నిర్మాణం: * భారతీయ సమాజ ముఖ్య లక్షణాలు - కులం, కుటుంబం, వివాహం, బంధుత్వం, మతం, జాతి, తెగలు, స్త్రీలు, మధ్య తరగతి - తెలంగాణ రాష్ట్ర సామాజిక - సాంస్కృతిక లక్షణాలు.
    వ్యక్తులు, సమూహాలు, సముదాయాలు, సామాజిక సంస్థలు, సంబంధాలు
  • మౌలికాంశాలు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు