8  భారత జాతీయోద్యమంపై ప్రత్యేక దృష్టితో ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర
  హైదరాబాదు రాజ్యంలో స్వాతంత్య్ర పోరాటం - గాంధీ పర్యటనలు
 • మౌలికాంశాలు
  రెండో ప్రపంచ యుద్ధకాలంలో భారత రాజకీయాలు ఆగస్టు ఆఫర్‌ (1940), క్రిప్స్‌ మిషన్‌ (1942)
 • మౌలికాంశాలు
  బోస్‌ ప్రత్యక్ష పోరాటం (సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ - భారత జాతీయ సైన్యం)
 • మౌలికాంశాలు
   స్వాతంత్య్రానికి ఒక సంవత్సరం ముందు!  (1946లో పరిణామాలు)
 • మౌలికాంశాలు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌