4. భారత్‌లో యూరోపియన్‌ వర్తక సంఘాలు - బెంగాల్, బాంబే, మద్రాస్, మైసూరు, ఆంధ్ర, నిజాంలపై ప్రత్యేక దృష్టితో ఆధిపత్యం కోసం పోరాటం, గవర్నర్‌ జనరల్స్, వైస్రాయ్‌లు.
ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర - ఐరోపా వారి రాక
కర్ణాటక యుద్ధాలు
గవర్నర్‌ జనరల్స్, వైస్రాయ్‌లు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు