1. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ భౌగోళిక పరిస్థితులు - చరిత్రపై దాని ప్రభావం. పూర్వ చారిత్రకయుగ సంస్కృతులు - శాతవాహనులు, ఇక్ష్వాకులు - సామాజిక, ఆర్థిక, మత పరిస్థితులు, సాహిత్యం, కళలు, సేవలు, వాస్తు, శిల్పం, విష్ణుకుండినులు, వేంగి, తూర్పు చాళుక్యులు - తెలుగు చోళులు - సమాజం, మతం - తెలుగు భాష, సాహిత్యం, కళలు, వాస్తు నిర్మాణం
    విజయనగర సామ్రాజ్యం (సామాజిక, మత పరిస్థితులు, సాహిత్యం)
  • మౌలికాంశాలు

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు