1. లాజికల్‌ రీజనింగ్, అనలిటికల్‌ ఎబిలిటీ
అనలిటికల్‌ పజిల్స్‌
అనాల‌జీ
పాచిక‌లు
సీటింగ్ అరేంజ్‌మెంట్‌
ర్యాంకింగ్ ప‌రీక్ష‌
ఆల్ఫా న్యూమరిక్‌ సీక్వెన్స్‌ పజిల్‌
లాజికల్‌ వెన్‌ డయాగ్రమ్స్‌
బారువడ్డీ/ సరళవడ్డీ
దిక్కులు
చిత్రాల గణన
భిన్న పరీక్ష 
ఘనం
క్రమానుగత శ్రేణి పరీక్ష
భిన్న పరీక్ష - 2
ఆల్ఫాబెట్ శ్రేణి
రేఖా చిత్రాలు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు