1. లాజికల్‌ రీజనింగ్, అనలిటికల్‌ ఎబిలిటీ
అనలిటికల్‌ పజిల్స్‌
అనాల‌జీ
పాచిక‌లు
సీటింగ్ అరేంజ్‌మెంట్‌
ర్యాంకింగ్ ప‌రీక్ష‌
ఆల్ఫా న్యూమరిక్‌ సీక్వెన్స్‌ పజిల్‌
లాజికల్‌ వెన్‌ డయాగ్రమ్స్‌
బారువడ్డీ/ సరళవడ్డీ
దిక్కులు
చిత్రాల గణన
భిన్న పరీక్ష 
ఘనం
క్రమానుగత శ్రేణి పరీక్ష
భిన్న పరీక్ష - 2
ఆల్ఫాబెట్ శ్రేణి
రేఖా చిత్రాలు
పదాల పోలిక
పజిల్‌ టెస్ట్‌
కరణులు
బారువడ్డీ మధ్య చక్రవడ్డీల భేదం
పదాల తార్కిక క్రమం
తీర్మానాలు
దత్తాంశ యోగ్యత
మిస్సింగ్‌ నంబర్స్‌
నిశ్చితం - కారణం
దిక్కులు -1
దిక్కులు  - 2
అరిథ్‌మెటికల్‌ రీజనింగ్‌
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు