• facebook
  • whatsapp
  • telegram

Definition Of Idioms

What exactly is an Idiom?

It is a word group whose meaning is different from the meaning of each word in the group. That is, the group of words forming an idiom has a meaning different from the meaning of each word in the idiom. It is a part of usage.

Idiom అంటే జాతీయం/ వాడుక. ఇది మాటల సమూహం; ఇలాంటి మాటల సమూహంలోని ఒక్కో మాట అర్థానికీ, ఆ మాటల సమూహం మొత్తం అర్థానికీ ఏవిధమైన సంబంధం లేకపోతే అలాంటి మాటల సముదాయాన్ని Idiom (జాతీయం) అంటాం.

e.g.: Under the weather

దీన్ని Englishలో జబ్బుగా ఉన్న/ ఒంట్లో బాగాలేని అనే అర్థంతో వాడతాం.You look a bit under the weather = మీరు కాస్త నీరసంగా (వ్యాధి బారిన పడినట్లుగా) కనిపిస్తున్నారు = You look ill.

చూస్తున్నాం కదా! under (కింద)కు గానీ, the weather (శీతోష్ణస్థితి)కి గానీ, under the weather  అనే అర్థానికిగానీ ఏ సంబంధం లేదు. అలాంటి మాటల కూర్పే idiom.      


 

ఇదేవిధంగా మరో idiom చూద్దాం:

     The long and short of : దీని అర్థం, 'సారాంశం/ అసలు విషయం'.

The long and (the) short of it is he cheated me.

(అసలు సంగతేంటంటే వాడు నన్ను మోసం చేశాడు.)

       'long', 'short' అర్థాలకూ, the long and (the) short of అర్థానికీ ఏం సంబంధం లేదు కదా! ఇలాంటి వాటిని 'idioms' అంటాం. 

Let us now start learning some of the common idioms in English

Your English appears natural if you speak idiomatic English.

Here are the idioms, they are very common in English, Look at the following conversation:

Bhaskar: There is no use consulting him. He doesn't know ABC of the matter.

(అతడిని సంప్రదించి లాభం లేదు. ఆ విషయం గురించి అతడికి అ, ఆ వరకు కూడా తెలియదు.)

Himakar: Who shall we turn to then? Who can throw light on the matter?

(మరి మనం ఎవరి సాయం తీసుకోవాలి? ఎవరు ఈ విషయాన్ని గురించి మనకు అర్థమయ్యేలా చెప్పగలరు?)

Bhaskar: I am as much in the dark as you are about it. But it is important for us to come at the truth as early as possible.

(నీలాగే నాక్కూడా ఆ విషయం గురించి ఏమీ తెలీదు. కానీ నిజం తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం)

Now look at the following idioms from the conversation above.

   1) He doesn't (does not) know ABC of the matter.

   2) Who shall we turn to?

   3) Who can throw light on the matter?

   4) I am as much in the dark about the matter.

   5) But it is important for us to come at the truth.

     పైన underline చేసిన expressions అన్నీ idioms

1) Not know ABC of the matter = ఒక విషయం గురించి అసలేం తెలియకపోవడం. A, B and C లు English Alphabet లో మొదటి అక్షరాలు కదా! అవే రాకపోతే ఇక తెలిసిందేముంది? తెలుగులో కూడా మనం అంటుంటాం... వాడికి ఓనమాలు రావని. అలాంటిదే, Not know ABC of something అనే idiom. దీన్నెప్పుడూ, 'అసలేం తెలియదు' అని, not know ABC అని 'not' తోనే వాడతాం.      

a) Brahmam: He didn't give me a correct idea where we can find good furniture. (అతడు మంచి furniture ఎక్కడ దొరుకుతుందనే విషయం గురించి సరిగా చెప్పలేకపోయాడు).

Naresh: He has been here for long, but surprisingly he doesn't know ABC of the city. (అతడు ఇక్కడ చాలాకాలం నుంచే నివసిస్తున్నా, అతడికి ఈ నగరం గురించి ఏమీ తెలియదు.)

b) Bhagavath: He was able to give me some valuable tips about managing the company. (అతడు కంపెనీ నిర్వహణ గురించి నాకు విలువైన సూచనలిచ్చాడు).

Nithya: Oh, that's a surprise. A number of them in the company think that he doesn't know the ABC of the company.

(అది ఆశ్చర్యమే. కంపెనీలో చాలామంది అతడికి కంపెనీ నిర్వహణ గురించి ప్రాథమిక విషయాలు కూడా తెలియవనుకుంటారు)

2) To turn to somebody/ something = To go to somebody for help/ to do something/ to use something as a way out of a problem = సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు ఎవరినైనా అర్థించడం/ ఎవరి సహాయాన్నైనా పొందడం/ ఏదైనా చేయడం.

a) Amala: I heard your cousin has lost all his money on the stock market. Did he, really?

(మీ cousin తన మొత్తం డబ్బు shares కొని పోగొట్టుకున్నారని విన్నాను. నిజమేనా?)

Sravani: Yes, he did. It was then that he turned to me for a big loan.

(అవును. నిజమే. అప్పుడు తను, పెద్దమొత్తంలో అప్పు కావాలని నా సహాయం కోరాడు.). (వాటి అర్థానికీ, వాటిలో ఉన్న మాటలకూ ఏ సంబంధమూ ఉండదు.)

ఇవి కూడా గమనించండి:

     b) When Draupadi was in trouble, she turned to Lord Krishna.

(ద్రౌపది కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడి సాయం కోరింది).

c) He turned to drink/ crime when he ran out of money.

(అతడి దగ్గర డబ్బు లేనప్పుడు, అతడు తాగుడు అలవాటు చేసుకున్నాడు/ నేరాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు). 
 

Ran out of: Past tense of ''run out of '' = అయిపోవడం/ కోల్పోవడం.d) Don't question me anymore. I am running out of patience.

(నన్ను ఇక ఏ ప్రశ్నలూ అడగవద్దు. నేను ఓర్పు/ సహనం కోల్పోతున్నాను.)

e) I have run out of milk. I can't make Coffee/ Tea = పాలు అయిపోయాయి. కాఫీ/ టీ చేయలేను.     

3) Throw light on the matter = To explain something/ ఏదైనా వివరించగలగడం/ to make people understand something. దీన్ని to shed light on something అని కూడా అంటాం = వెలుగులోకి తేవడం.

a) Vanaja: Is there no hope for cancer patients?

    (క్యాన్సర్ బాధితులకు ఆశ అనేదే లేదా?)

   Girija: Don't say that. Recent research has thrown/ cast/ shed a lot of light/ new light/ light on the causes of the disease. (అలా అనకు. ఈమధ్య జరిపిన పరిశోధనలు కొన్ని కొత్త విషయాలను వెలుగులోకి తెచ్చాయి.)

     b) Utpal: Only recently have we come to know how corrupt these in power and politics are.

(అధికారంలో, రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్లు ఎంత అవినీతిపరులో మనం ఈ మధ్యనే తెలుసుకున్నాం.)

Tarun: Yes. The credit should go to the CBI and the Comptroller and Auditor General (CAG). Their investigations have cast/ shed/ thrown a lot of light on the matter.(అవును. ఆ ఘనత అంతా CBI, CAGలదే. వాళ్లు దీని గురించి చాలా విషయాలను వెలుగులోకి తెచ్చారు.) 

4) To be in the dark = Not to know anything about something.

ఒక విషయాన్ని గురించి అసలు తెలియకపోవడం/ ఒక విషయానికి సంబంధించిన సమాచారమేమీ తెలియకపోవడం.

a) Anand: It seems Anil and Divya are married. Do you know about it?

    (అనిల్, దివ్య పెళ్లి చేసుకున్నారటగదా? నీకేమైనా తెలుసా?)

   Ajitha: Not at all. Even their parents are in the dark about it.

   (తెలీనే తెలియదు. వాళ్ల తల్లిదండ్రులకు కూడా ఈ విషయం అసలు తెలియదు).

b) The hanging of Kasab was carried out in the utmost secrecy. Even the top government officials were kept in the dark about till he was hanged = కసబ్‌ను ఉరి తీయడాన్ని అత్యంత గోప్యంగా ఉంచారు. ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారుల నుంచి కూడా దాన్ని అతిరహస్యంగా ఉంచారు.

c) Ranjan: How is your company doing? Not so sound, I heard.

(మీ కంపెనీ ఎలా ఉంది? అంత బాగాలేదని విన్నాను.)      

Tharak: The other workers and I are totally in the dark about what is going on, though I suspect something is wrong.

  (నాకు గానీ, ఇతర ఉద్యోగస్థులకు గానీ, దాని గురించి ఏ విషయమూ తెలీదు. కానీ ఏదో జరుగుతోందని మా అనుమానం).

In the dark = ఏ విషయమూ తెలియకుండా ఉండటం. దీనికి సంబంధించిందే మరో idiom, To keep somebody in the dark = ఎవరికి తెలియనివ్వకుండా అతి గోప్యంగా ఉంచడం, కసబ్ ఉరితీతలాగా.

ఈ lesson లో మనం తెలుసుకున్న idioms:

1) Not known the ABC of something = Not to know anything

2) To throw light on something = To be able to explain something/ to reveal something = ఏ విషయాన్నైనా వివరించగలగడం/ వెలుగులోకి తేవడం

3) To turn to somebody/ something = To try to get somebody's help/ to use something/ to find a way out of some trouble = కష్టాల్లో ఒకరి సాయం పొందడం/ ఏదైనా చేయడం/ పాల్పడటం

4) Be in the dark = Not to know anything = ఒక విషయం గురించి ఏమీ తెలియకపోవడం

5) To keep somebody in the dark = Not to let someone know something = ఒకరికి ఒక విషయం గురించి తెలియకుండా దాచి ఉంచడం

6) To run out of something = To not have any more of something = ఏదైనా అయిపోవడం.

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్‌లో కనిపించే వ్యాపార ప్రకటనలు వివిధ దేశాల్లోని వ్యాపారులు, సంస్థల నుంచి వస్తాయి. మరి కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచి మేరకు కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత సాయంతో ప్రదర్శితమవుతుంటాయి. ఆ ప్రకటనల్లోని ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను పాఠకులు స్వయంగా విచారించుకొని, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కొనుక్కోవాలి లేదా వినియోగించుకోవాలి. వాటి నాణ్యత లేదా లోపాలతో ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు, ఈ-మెయిల్స్ కి, ఇంకా ఇతర రూపాల్లో సమాచార మార్పిడికి తావు లేదు. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం కుదరదు. పాఠకులు గమనించి, సహకరించాలని మనవి.

 
 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 
 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌