11. భారత రాజకీయ పార్టీలు - జాతీయ, ప్రాంతీయ పార్టీలు - ఏక పార్టీ, ద్విపార్టీ, బహుళ పార్టీ వ్యవస్థలు - ప్రాంతీయవాదం, ఉప ప్రాంతీయవాదం, - కొత్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు డిమాండ్‌ - శ్రీకృష్ణ కమిటీ, జాతీయ సమగ్రత - భారత ఐక్యతకు ముప్పు.
    ప్రాంతీయ తత్వం, ఉప ప్రాంతీయ తత్వం - కొత్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు డిమాండ్‌ - జాతీయ
  • మౌలికాంశాలు

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు