2. పుష్యభూతి వంశం (కనౌజ్‌), వారి సేవలు, దక్షిణ భారతదేశ రాజ్యాలు - బాదామి చాళుక్యులు, తూర్పు చాళుక్యులు, రాష్ట్రకూటులు, కళ్యాణి చాళుక్యులు, చోళులు, హోయసాలులు, కాకతీయులు, రెడ్డి రాజులు.
పుష్యభూతి వంశం
తూర్పు చాళుక్యులు
మధ్యయుగం - దక్షిణ భారత రాజ్యాలు
కాకతీయులు
రాష్ట్రకూటులు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు