12. సులువైన జ్యామితీయ ఆకారాల వైశాల్యం, చుట్టుకొలత, గోళం ఘనపరిమాణం, ఉపరితల వైశాల్యం, శంకువు, స్థూపం, ఘనాలు, దీర్ఘ ఘనాలు.
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు