జారీ చేసినది పోస్టు పేరు అర్హతలు చివరి తేది links
ట్రయోస్‌కో TriosCo: గ్రాఫిక్‌ డిజైన్‌ ---- 16-06-2023 Click Here
ర్యాంక్‌ యు హైయర్‌ మీడియా RankYouHigher Media: ఈ-మెయిల్‌ మార్కెటింగ్‌  ---- 16-06-2023 Click Here
ఆండ్రాయిడర్స్‌ Androiders: డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌ ---- 16-06-2023 Click Here
హ్యాపీమైండ్‌ HappiMynd: సైకాలజీ ---- 16-06-2023 Click Here