1. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తెలంగాణ ఆర్థికవ్యవస్థ (1956 - 2014) - అణచివేత తీరు (బచావత్ కమిటీ), ఆర్థికాంశాలు (లలిత్, భార్గవ, వాంచూ కమిటీలు), ఉపాధి (జై భారత్ కమిటీ, గిర్‌గ్లానీ కమిటీ), అభివృద్ధి పథంలో.

 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు