8. సుస్థిరమైన అభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు