9. కేంద్ర, రాష్ట్ర సంబంధాలు - సంస్కరణల అవసరం - రాజ్‌మన్నార్‌ కమిటీ, సర్కారియా కమిషన్, ఎం.ఎం.పూంచీ కమిషన్‌ - భారత రాజ్యాంగ ఏక కేంద్ర, సమాఖ్య లక్షణాలు.
    రాజ్‌మన్నార్‌ కమిటీ, సర్కారియా కమిషన్‌, ఎం.ఎం.పూంచీ కమిషన్‌, జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమిషన్
  • మౌలికాంశాలు

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు