1) సింధూ నాగరికత ముఖ్యలక్షణాలు - సమాజం, సంస్కృతి - తొలి, మలి వైదిక నాగరికతలు; క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్దపు మత ఉద్యమాలు - జైన, బౌద్ధ మతాలు; మౌర్యులు, గుప్తులు, పల్లవులు, చాళుక్యులు, చోళుల సామాజిక, సాంస్కృతిక విశేషాలు, కళలు, ప్రసిద్ధ కట్టడాలు. హర్షుల, రాజపుత్ర యుగం.

 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌