• facebook
  • whatsapp
  • telegram

Did not go down well with

ఇష్టపడటం, అభిమానించడం, ఆకర్షించడం - ఇలాంటివి ఒకరికి ఒకరి పట్ల ఉన్న ఇషాయిష్టాలకు సంబంధించిన మాటలు. ఇవన్నీ పై సంభాషణలోని మాటలే. ఇప్పుడు Englishలో ఇష్టం, ప్రేమకు ఎన్ని పర్యాయ పదాలున్నాయో చూద్దాం. అయితే వాటిలో స్వల్పమైన తేడాలు కూడా ఉన్నాయి.

1) To be into something = to be interested and like something 

= దేన్నైనా ఇష్టపడటం, దానిపట్ల ఆసక్తితో ఉండటం

a) Youngsters nowadays are very much into computer games.

( మధ్య యువతకు computer games అంటే ఇష్టం, ఆసక్తి పెరిగాయి.)

b) The reality shows on the TV show how young boys and girls are into dancing and singing.

(నాట్యం, సంగీతం పట్ల చిన్న పిల్లలకున్న మక్కువ, ఆసక్తులను మన టీవీ ఛానళ్లు చూపిస్తున్నాయి.)

 

2) Nothing is more to my liking.

To somebody's liking = ఒకరికి ఇష్టంగా ఉండటం

a) These stunt movies are to your liking

( స్టంట్ సినిమాలు నీకు సరిపోతాయి/ నువ్వు ఇష్టపడేవే.)

b) The way he talks is not to my liking.

(అతడు మాట్లాడే తీరు నాకు నచ్చదు.)

 

3) It might not go down well with your parents.

Go down well with somebody: ఒకరికి ఆమోదయోగ్యంగా ఉండటం/ ఒకరికి నచ్చడం.

ఎక్కువగా not తో నచ్చకపోవడం అనే అర్థంతో వాడతాం.

a) My doing medicine did not go down well with my parents.

(నేను medicine చదవడం మా అమ్మా, నాన్నలకు ఇష్టం లేదు.)

b) His taking livertis with them did not go down well with them.

(తమతో అతడంత స్వతంత్రంగా ఉండటం వాళ్లకు నచ్చలేదు.)

 

4) be keen on = ఆసక్తి కలిగి ఉండటం/ శ్రద్ధ చూపించడం

a) Tendulkar is keen on playing till he can't play any moreఆత్రుతతో ఉండటం/ ఆకాంక్షతో ఉండటం

(సచిన్ ఆడలేనంత వరకూ ఆడుతూనే ఉండాలని ఆతృత (తీవ్రమైన కోరిక.) తో ఉన్నాడు.

b) My brother is keen on going to the States.

(మా అన్నయ్య అమెరికాకు వెళ్లాలనే గట్టి కోరికతో ఉన్నాడు.)

 

5) Appeal = ఆసక్తి కలిగించడం/ ఆకర్షించగలగడం

a) A movie without dances is not appealing of the youth today.

(డ్యాన్సులు లేని సినిమాలు కాలం యువతను ఆకర్షించలేవు.)

b) The design of the building is of no appeal to the people of all ages.

( కట్టడం రూపం అన్ని వయసుల వారినీ ఆకర్షించలేదు.)
 

6) Resist = ఆకర్షణకు లోనవకుండా ఉండటం/ కోరికల్లాంటివి అదుపులో ఉంచుకోవడటం.

a) A drunkard cannot resist the temptation of the bottle.

(తాగుబోతు మద్యం సీసా ఆకర్షణకు లొంగకుండా ఉండలేడు.)

b) With great difficulty I resisted my urge to hit him.

(అతి కష్టం మీద అతడిని కొట్టాలనే బలమైన కోరికను నియత్రించుకున్నాను.)

Resist అంటే అడ్డుకోవడం/ నిరోధించడం కూడా

The agitators resisted the police attempt to arrest the leaders.

(నాయకులను అదుపులోకి తీసుకోవాలనే పోలీసుల ప్రయత్నాన్ని ఆందోళనకారులు అడ్డుకున్నారు.)

గాంధీ ఉద్యమం = peaceful resistance = శాంతియుత ప్రతిఘటన

 

7) be averse to = ఇష్టం లేకపోవడం.

a) I am averse to late nights. (నాకు రాత్రి ఎక్కువ సేపు మేల్కోవడం ఇష్టం ఉండదు.)

b) How can he pass? He is averse to hard work.

ఎలా పాసవగలడతను? శ్రమంటే అతడికి ఇష్టం లేదు. (Pronunciation = అవ(ర్)జ్)
 

8) be fond of = ఇష్టపడటం

a) She is fond of mangoes = ఆమెకు మామిడి పళ్లంటే ఇష్టం.

be fond of × be averse to

 

9) To endear one self to somebody = ఒకరికి మన మీద ఇష్టం కలిగించడం.

a) By his helping nature be endeared himself to every one.

(ఇతరులకు సహాయపడే అతడి స్వభావం ఇతరులు అతడిని ఇష్టపడేలా చేసింది.)

b) The teacher endeared herself to all her students.

(తన విద్యార్థులకు ఇష్టమైన వ్యక్తిగా ఉండిందా టీచర్)

 

10) To hit it off together = బాగా స్నేహంగా ఉండటం

a) From the minute they met each other they hit it off together.

(వాళ్లు కలుసుకున్నప్పటి నుంచీ బాగా స్నేహంగా ఉన్నారు.)

b) In spite of their different tastes, they hit if off together.

(అభిరుచులు వేరైనప్పటికీ, వాళ్లు బాగా స్నేహంగా ఉంటారు.

 
 
 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 
 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌