జారీ చేసినది పోస్టు పేరు అర్హతలు చివరి తేది links
సంతూర్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌ 2023-24 Santoor: సంతూర్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌ 2023-24 ఇంటర్‌ 30-09-2023 Click Here
సామాజిక న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ Scholarship: పేద ఎస్సీ విద్యార్థులకు ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్‌షిప్ పథకం 9, 10వ తరగతి 30-09-2023 Click Here
సామాజిక న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ Scholarship: పేద ఎస్సీ విద్యార్థులకు పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్‌షిప్ పథకం  ఇంటర్మీడియట్‌ 30-09-2023 Click Here
Issued By Post Name Qualification Last Date notification
Santoor Scholarship Programme Santoor Scholarship Programme 2023 24  Class 12 30-09-2023 Click Here
Pre Matric Scholarship Scheme for SC Pre Matric Scholarship Scheme for SC Student  Class 9 and 10 30-09-2023 Click Here
Post Matric Scholarship Scheme for SC Post Matric Scholarship Scheme for SC Student  Intermediate 30-09-2023 Click Here