అభివృద్ధి భావనలు

వలసపాలిత ప్రాంతాల్లో జాతి విముక్తి ఉద్యమాలు

భారతదేశ జాతీయోద్యమం - దేశవిభజన, స్వాతంత్ర్యం: 1939 - 1947

ప్రజలు - నివాస ప్రాంతాలు, వలసలు

గ్రామ ఆర్థిక వ్యవ‌స్థ

స్వతంత్ర భారతదేశం ( (1947 - 77)

ప్రత్యేక కథనాలు

మరిన్ని
 
 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

మరిన్ని
 

ఇతర సబ్జెక్టులు