1. సాధారణ భూగోళశాస్త్రం: సౌర వ్యవస్థలో భూమి, భూభ్రమణం, కాలం, రుతువులు, భూ అంతర్భాగం, ముఖ్యమైన భూస్వ‌రూపాలు, వాటి లక్షణాలు. వాతావరణం - నిర్మాణం, కూర్పు, శీతోష్ణస్థితి విభాగాలు, కారకాలు, వాయు ద్రవ్యరాశులు, వాయు సరిహద్దులు (ఫ్రంట్స్‌), వాతావరణ ప్రతిబంధకాలు, శీతోష్ణస్థితి మార్పు. మహాసముద్రాలు: భౌతిక, రసాయన, జీవ సంబంధ లక్షణాలు, జల సంబంధ విపత్తులు, సముద్ర, ఖండాంతర వనరులు.
విశ్వ ఆవిర్భావ సిద్ధాంతాలు - సౌరకుటుంబం
భారత దేశ శీతోష్ణస్థితి
వాతావరణ సంఘటనం - నిర్మాణం
జీవ సంపద
ఆర్ద్రత - అవపాతం
చక్రవాతాలు
మ‌హాస‌ముద్రాలు-భౌతిక ల‌క్ష‌ణాలు
భారతదేశ భౌతిక స్వరూపాలు
భూమి అంతర్భాగం
సముద్ర వనరులు -  ఆర్థిక ప్రాధాన్యత 
సముద్ర జల వనరులు - ఉపయోగం
భారతదేశ శీతోష్ణస్థితి - 2
భారతదేశ శీతోష్ణస్థితి - 3
మధ్యధరారీతి ప్రకృతిసిద్ధ మండలం
కరవు
స‌ముద్ర శాస్త్రం
భూ సంపాతాలు
సముద్రశాస్త్రం - 1
సముద్రాల ఉష్ణోగ్రత
సముద్ర భూతల విభజన
జలవనరులు
దీవులు
సముద్ర ప్రవాహాలు
సముద్రశాస్త్రం - 2
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు