2. భౌతిక భూగోళశాస్త్రం: ప్రపంచం, భారత్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌. ముఖ్యమైన భౌతిక విభాగాలు, భూకంపాలు, భూపాతాలు, సహజ నీటిపారుదల, వాతావరణ మార్పులు, ప్రాంతాలు, రుతుపవనాలు, సహజ ఉద్భిజ సంపద, జాతీయ పార్కులు, సంరక్షణ కేంద్రాలు, ముఖ్యమైన నేలల రకాలు, శిలలు, ఖనిజాలు.
భారత ఉపఖండ దేశాలు
భారతదేశం ఉనికి - భౌగోళికాంశాలు
భారతదేశం - నైసర్గిక స్వరూపాలు
ప్రధాన భూ ఉపరితల స్వరూపాలు
నైసర్గిక స్వరూపాలు - హిమాలయ పర్వతాలు
మృత్తికలు
భారతదేశం -నదులు
భారతదేశంలో జలవనరులు - నీటిపారుదల
శిలలు
అడవులు -వన్యప్రాణి సంరక్షణ
సహజ ఉద్భిజ సంపద
వర్షపాతం - మార్పులు
భారతదేశ నదీ వ్యవస్థ
భారతదేశం - జలవనరుల ఆవశ్యకత
అగ్నిపర్వతాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ - ఉనికి విస్తరణ
అగ్నిపర్వతాలు
ప్రపంచ ప్రధాన ప్రకృతి సిద్ధ మండలాలు
భారతదేశ నదీ వ్యవస్థ - 2
అయనరేఖా లేదా ఉష్ణమండల ఎడారులు
భారతదేశం - ఉనికి - నైసర్గిక స్వరూపం
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ - నైసర్గిక స్వరూపం
అటవీ వనరులు - సంరక్షణ
టైగా భూములు
ఆసియా ఖండం
ఆఫ్రికా ఖండం
ఐరోపా ఖండం
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు