యూనిట్ - IB, శ్వాసించడం, వాయువుల వినిమయం

యూనిట్ - IIIA, కండర అస్థిపంజర వ్యవస్థ

యూనిట్ - IIIB, నాడీ నియంత్రణ, సమన్వయం

యూనిట్ - IVA, అంతస్రావక వ్యవస్థ, రసాయన సమన్వయం

యూనిట్ - IVB, రోగ నిరోధక వ్యవస్థ

యూనిట్ - IA, జీర్ణక్రియ - శోషణం

ప్రత్యేక కథనాలు

మరిన్ని
 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

మరిన్ని