2. ఆర్థికాభివృద్ధి సూచిక - కొలమానాలు: జాతీయాదాయం - నిర్వచనం, జాతీయాదాయాన్ని లెక్కించే పద్ధతులు, నామమాత్రపు ఆదాయం, వాస్తవ ఆదాయం.

    భారతదేశంలో బ్యాంకింగ్‌ వ్యవస్థ - వాణిజ్య బ్యాంకులు
  • మౌలికాంశాలు
    అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు (అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి-ఐఎంఎఫ్‌)
  • మౌలికాంశాలు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు